Thông Tin Chi Tiết

Hoạt Động Cổng Thành Chiến

Những đặc điểm cơ bản

 • Có tổng cộng 5 Long Trụ: Long Trụ Chính , Long Trụ (Kim Mộc Thủy Hỏa), Trong đó Long Trụ Chính là tối cao nhất cũng là phần thưởng cao nhất
 • Khi chiếm lĩnh Long Trụ: cần phải bảo vệ để giữ lợi thế cho Bang hội, Long trụ bị Bang khác phá vỡ và chiếm mất xem như đã tốn công chiếm lại.
 • Quy định: Tắt cả các bang hội sẽ được tập kết tại Đại Doanh khi vào tham gia và ở chế độ luyện công, Khi bị hạ gục sẽ hồi sinh tại Đại Doanh. Không thể sử dụng hồi thành phù, Không thể sử dụng hồi sinh tại chổ, Đến giờ thông báo bắt đầu lúc 20:00 mới được phép ra cổng chiến đâu và được chuyển sang chế độ PK Bang Hội.
 • Kiếm Thế

Báo Danh

 • Thời gian báo danh: 19:50 Thứ 5 Hàng Tuần, báo danh thông qua NPC Sứ Giả Tổng Quản tại bản đồ Dương Châu
 • Thời gian bắt đầu: 20:00 đến 20:45, Sau khi kết thúc nhận thưởng tại NPC Sứ Giả Tổng Quản tại bản đồ Dương Châu
 • Điều kiện: Là người chơi đã có Bang Hội và gia nhập môn phái mới có thể tham gia, đẳng cấp yêu cầu 80 trở lên

Chinh Chiến

 • Quy định: Tắt cả các bang hội sẽ được tập kết tại Đại Doanh khi vào tham gia và ở chế độ luyện công, Khi bị hạ gục sẽ hồi sinh tại Đại Doanh. Không thể sử dụng hồi thành phù, Không thể sử dụng hồi sinh tại chổ, Đến giờ thông báo bắt đầu lúc 20:00 mới được phép ra cổng chiến đâu và được chuyển sang chế độ PK Bang Hội.
 • Sau khi đã hạ gục Long Trụ thành công, tên Long Trụ sẽ chuyển thành tên của Bang Hội hạ trụ, bang hội sẽ phải thủ Long Trụ đến khi kết thúc hoạt động vào lúc 20:45
 • Hoạt động sẽ kết thúc vào lúc 20:45 bang nào hạ thành công càn nhiều long trụ thì phần thưởng càn hấp dẫn

Nhận thưởng

 • Nhận thưởng tại NPC Sứ Giả Tổng Quản sau khi kết thúc hoạt động, Phải tham gia mới nhận thưởng.
Long Trụ Phần thưởng
Long Trụ (Kim Mộc Thủy Hỏa) Chiếm Thành Công: 1 Huyền tinh 7, 50 Tiền du long
Chiếm Thất Bại: 1 Huyền tinh 7
Long Trụ Chính *Bang Chiếm Thành Công
1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
500 Tiền du long
20v đồng khóa
10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
*Bang Chiếm Thất Bại
1 Huyền Tinh thường (cấp 7)
500 Tiền du long
10v đồng khóa
10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
Phiên Bản 2.6 Private VNG 2009 - Chuẩn 12 Môn Phái - Nơi Dân Cày Thách Thức Đại Gia
Tải Miniclient Top