used before a noun khổng lồ refer lớn a single thing or person that has not been mentioned before, especially when you are not referring lớn a particular thing or person:

Bạn đang xem: A trong tiếng anh là gì

used before some uncountable nouns when you want to lớn limit their meaning in some way, such as when describing them more completely or referring to lớn one example of them:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ mongkiemthe.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


We pronounce the in two ways depending on whether the sound which comes after the is a vowel or a consonant: …
in Western music, the sixth note in the scale (= series of notes) that begins on the note C, or a set of notes based on this note
неопределенный артикль, один, употребляется перед исчисл. сущ. в ед. числе и придает ему значение: "любой…
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về Việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


Xem thêm: Bảng Quy Đổi Điểm Toeic Bao Nhiêu Cao Nhất, Bảng Quy Đổi Điểm Toeic

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *