Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mongkiemthe.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Amusement park là gì

The position he is facing on his own baông chồng benches is that based upon the amusement park caterers, who include the pin-table saloon proprietors.
I understvà that there was some speculation about how well these great crowds would behave sầu in the amusement park.
Will he cut out the frills, such as the amusement park, which are going khổng lồ give a wrong impression as to lớn how this country stands now?
I believe that a great many people, provided that the amusement park does not make noises, will find a great khuyến mãi of interest and amusement in it.
It is a pity, in a way, that we cannot have sầu this amusement park in some position other than an area which is already recognised as a public park.
Joyland was born when the park was renovated to include an amusement park, electric lights, and swimming pool.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện quan điểm của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của những bên trao giấy phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to parents and children

Về việc này
*

Xem thêm: Net Operating Income Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thu Nhập Hoạt Động Ròng (Net Operating Income

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *