Kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 11 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm với Brandon phụ trách rưới.

Bạn đang xem: Around the clock là gì

The two idioms we’re learning today are AROUND THE CLOCK and LET THE CAT OUT OF THE BAG.

Trong bài học kinh nghiệm lúc này, hai thành ngữ ta học tập là AROUND THE CLOCK và LET THE CAT OUT OF THE BAG.

Mai Lan and Mike’s friend, Peter, is the owner of a flower cửa hàng. It’s at the center of town, within walking distance of many businesses & apartment buildings. Thanks khổng lồ this convenient location, Peter has a large clientele. He has good suppliers who deliver beautiful fresh cut flowers và flower pots; his prices are reasonable, therefore, his customers are very pleased.

Peter, chúng ta của Mai Lan cùng Mike là công ty một tiệm buôn bán hoa. Tiệm vị trí trung tâm thị trấn, trong khoảng cách đi dạo tới các các đại lý thương thơm mại và buildings dịch vụ thuê mướn phòng. Nhờ làm việc trụ sở thuận tiện nên Peter có khá nhiều người sử dụng. Anh ta gồm tín đồ hỗ trợ hoa cắt với hoa chậu khôn cùng tươi đẹp, Chi phí lại hợp lí cần quý khách hàng của anh ấy hết sức vừa lòng.

MIKE: Mai Lan, I’m so happy for Peter. He is doing so well these days.

Mai Lan, tôi vô cùng mừng đến Peter. Hồi này anh ta quang vinh lắm.

MAI LAN: Really? Good for hyên. Peter dropped out of college. I know that for some time he was not happy. But now he is doing well in his business. He’s making a good living .

Thật hả ? Tốt cho hình họa quá. Peter bỏ học ĐH. Tôi biết một hồi hình ảnh không vui. Nhưng bây giờ hình ảnh có tác dụng ăn tốt. Anh ấy cũng có cuộc sống rất đầy đủ.

MIKE: Yeah. Some people finish college, some people don’t. All who have sầu an ayên in life and work hard toward it will become successful & enjoy a comfortable life.

Đúng. Có fan học xong xuôi đại học, có bạn không. Tất cả các ai bao gồm mục đích trong đời cùng siêng năng có tác dụng về phía này đều vẫn thành công và tất cả cuộc sống thư thả.

MAI LAN: When was the last time you visited his flower shop?

Lần sau cùng anh cho tiệm hoa của hình ảnh là khi nào vậy ?

MIKE: Sometime last summer.

Khoảng mùa hè năm kia.

MAI LAN: Does he have help or does he bởi vì all the work himself?

Anh ta có fan giúp vấn đề không giỏi anh ta làm đem không còn ?

MIKE: He has two assistants:a young man who helps with putting flowers on display và a young lady who does arrangements as ordered.

Anh ta gồm hai fan phú việc: một thanh khô niên góp bè lũ mặt hàng cùng một thiếu nữ làm cho hoa khách đặt.

Xem thêm:

MAI LAN: Wow! Interesting jobs! What does Peter do?

Ồ ! Việc độc đáo thất thoát ? Thế Peter thì làm cái gi ?

MIKE: He’s the busiest one. He does bookkeeping, he orders flowers and supervises his employees. And he takes over what they can’t finish in time. Don’t forget, he has to lớn take care of the lease of his siêu thị, too. He works 10 hours a day on average.

Anh ta bận nhất. Anh giữ sổ sách, đặt hoa, canh dữ nhân viên. Và anh có tác dụng toàn bộ đa số gì nhân viên cấp dưới ko có tác dụng kịp. Và nhớ rằng, anh ta đề xuất lo trả chi phí mướn tiệm. Ảnh làm cho vừa đủ 10 tiếng một ngày.

MAI LAN: Wow! That’s a lot of work. Mike, can you handle that workload?

Ồ. Thật là nhiều câu hỏi. Mike, anh hoàn toàn có thể đảm nhận được vấn đề vất vả như vậy không?

MIKE: I’m afraid I can’t. But Peter does well.

Tôi e rằng tôi không làm cho được. Nhưng Peter có tác dụng giỏi.

MAI LAN: What happens if there are too many orders or if one of his employees takes leave?

Nếu quý khách hàng đặt những vượt hoặc một nhân viên ngủ thì sao ?

MIKE: No choice for Peter, he’ll just have sầu to lớn work around the cloông chồng.

Không thể chọn lựa, anh ta cần thao tác làm việc “around the clock”.

MAI LAN: “Around the clock”? Another idiom! And I suppose it doesn’t mean someone goes around the cloông xã lớn find out what time it is!

“Around the clock” ? Lại một thành ngữ. Và tôi đoán từ này không Có nghĩa là tín đồ ta đi phổ biến xung quanh loại đồng hồ thời trang để thấy mấy giờ đồng hồ rồi !

MIKE: That’s right. The idiom “around the clock”, around A-R-O-U-N-D theT-H-E cloông chồng C-L-O-C-K means 24 hours a day continuously. Peter has khổng lồ work around the cloông xã when there’s too much business or his employees can’t work for hlặng.

Đúng vậy. Thành ngữ “around the clock”, around A-R-O-U-N-D theT-H-E clochồng C-L-O-C-K tức là xuyên suốt 24 tiếng một ngày liên tục. Peter bắt buộc thao tác trong cả 24 giờ một ngày Lúc có không ít sản phẩm đặt hoặc nhân viên cấp dưới ko đi làm mang đến anh ta được.

MAI LAN: Working around the clock? When does he find time khổng lồ go to lớn bed?

Làm Việc xuyên ngày đêm ? Vậy thì anh ta tất cả ngày giờ làm sao để ngủ ?

MIKE: When he works around the cloông xã, he has no time for sleep. He has very little time for lunch and dinner! And no breakfast!

khi anh ta thao tác suốt cả ngày đêm, anh ta không có thời giờ để ngủ. Ảnh bao gồm khôn xiết ít ngày giờ nhằm ăn trưa, ăn chiều cùng không bữa sáng !

MAI LAN: Then he’ll be rich soon. He’ll be siông xã too!

Vậy anh ta đã mau giầu. Anh ta cũng trở nên phát nhỏ xíu đau thôi !

MIKE: He’s working hard khổng lồ build up his savings. He hopes khổng lồ get engaged khổng lồ his girlfriover Helen this fall, and start a family soon after. Oh no! I just let the mèo out of the bag!

Anh ta thao tác các nhằm xây dựng chi phí nhằm dành riêng. Anh ta hi vọng làm lễ đính ước với Helen , cô bạn gái của anh ấy, vào ngày thu này cùng sẽ sở hữu con cháu ngay. Ồ, không được, tôi vừa bắt đầu “let the mèo out of the bag” !

MAI LAN: I’m so glad khổng lồ hear the good news. Both Peter and Helen are so smart & kind. They’ll be a very happy couple. But you “let the cát out of the bag”. What does a cát have sầu khổng lồ vì chưng with Peter and Helen?

Tôi khôn xiết mừng nghe tin vui kia. Cả Peter cùng Helen phần lớn hoàn hảo với thong dong. Họ vẫn thành một cặp hạnh phúc. Nhưng anh “let the cát out of the bag”. Con mèo thì bám líu gì mang lại Peter và Helen ?

MIKE: Sorry, Mai Lan. I involuntarily tricked you again. This idiom “let the cát out of the bag”, cát C-A-T bag B-A-G, has nothing to lớn vày with a mèo or a bag. It means reveal by accident a secret, a surprise.

Xin lỗi Mai Lan. Tôi lại bất ngờ bẫy cô rồi. Thành ngữ “let the mèo out of the bag”, cát C-A-T bag B-A-G, ko dính líu gì tới con mèo hoặc loại túi. Thành ngữ này tức thị “nhảy mí”, vô tình tâm sự một điều xứng đáng lẽ bắt buộc giữ bí mật.

MAI LAN: Then when I tell you a secret, can you keep it or will you let the cát out of the bag?

Vậy Khi tôi nói cùng với anh một cthị xã kín anh có thể duy trì được không giỏi anh lại “nhảy mí” ?

MIKE: I promise I’ll keep your secrets between us. I will not let the cát out of the bag.

Tôi hứa hẹn giữ lại đầy đủ bí mật của cô giữa nhì họ, ko nhằm mất bí mật, không “bật mí” !

MAI LAN: Now that the cát is out of the bag, can I Gọi and congratulate Peter and Helen?

Bây giờ “bé mèo đã thoát khỏi túi”, điều bí mật hết kín. Tôi rất có thể phone và mừng Peter với Helen ko ?

MIKE: No. We’d better wait till they make an official announcement.

Không. Chúng ta cần ngóng cho đến lúc chúng ta xác định thông báo.

MAI LAN: OK. Boss!

Thưa vâng, xếp !

Hôm nay họ vừa học tập hai thành ngữ : around the cloông chồng nghĩa là liên tiếp 24 tiếng một ngày cùng let the mèo out of the bag tức thị “bật mí”, vô tình lỡ nói ra một cthị xã bắt buộc duy trì kín đáo. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa hẹn gập lại quí vị vào bài học tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *