As long as đượcdùnghơi thông dụngdướimột sốtrường thích hợp vnạp năng lượng nói, viết của giờ Anh, nếu dịch riêng rẽ từng xuất phát từ một thì chúng ta cũng có thể hiểu As long as là “càng dài” “bởi vì dài” “vày lâu”… Nhưngmột sốgiải pháp phát âm vậy đang đúng chưa?

Bài viết dưới đây đang chỉ cho mình cáchdùngcụm trường đoản cú này tương tự như chỉ dẫn cho mình một vốn kỹ năng và kiến thức phong phú và đa dạng giữanhữngtrường đoản cú vựng đi kèmdướigiờ Anh.


I. Định nghĩa As long as

“As long as” với ýtức làmiễn như, miễn sao, đây là nghĩa được phát âm theo cụm từ, bạnchẳng thểdịch nghĩa từng từ bỏ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc đội tự (tuyệt còn gọi là liên từ) được tạođề xuất phảibởi vì sựkết hợpgiữa 2 trường đoản cú “as” với “long”

Trong tiếng Anh có 3 loạiliên trường đoản cú chủ yếu là: Coordinating Conjunctions (liên từ bỏ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên tự tương quan) và Subordinating Conjunctions (liên trường đoản cú phụ thuộc). As long asnằmtrongteam liên tự phụ thuộc vào.

Bạn đang xem: As long as định nghĩa và cách sử dụng thông dụng nhất

Lưu ý:Trong tiếng Anh có rất nhiều các từ bỏ được dịch nghĩa theo cụm, ví như tách rời cụm từ bỏ kia, nó sẽ được hiểu theomột sốnghĩa khác nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

Trong vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh được phân thành 2 nhiều loại liên từ bỏ chính thường được thực hiện là:Coordinating Conjunctions (liên tự kết hợp), Correlative sầu Conjunctions (liên trường đoản cú tương quan) với Subordinating Conjunctions (liên từ bỏ phụ thuộc). Trong số các các loại liệt kê bên trên thì nhiều từ bỏ “as long as” trực thuộc đội liên từ dựa vào.

Xem thêm: Sau Stop Là Gì - Cách Dùng Stop, Try, Forget, Remember

As long as (adv) :miễn sao, nhỏng làAs (adv): nhỏng , vày vìAs (liên từ): trên bởi vì, do đóLong (adj): lâu, dài

II. Cách thực hiện As long as phổ biến nhất

1.As long as” với ý nghĩa sâu sắc so sánh

Trong trường hòa hợp này, cụm từ as long as đượcdùngcó ý nghĩa đối chiếu ( hòa hợp nghĩa của cụm tự as… as)

Ex:


*
*
*
*
*
*
As early as the first time I came lớn France, I was surprised by the huge và ancient architecture

As far as: với nghĩa chỉ cường độ khoảng cách xa cách, cho đến tận, tới mức, mang đến chừng,…

Ex:

She chased him as far as the station(Cô ta đã xua đuổi theo anh ta cho tận nhà ga)As far baông chồng as: có nghĩa lui về sau, đi ngược về vượt khứAs far baông chồng as 3 year ago( lui về thừa khứ 3 năm trước)As far bachồng as 1 century ago (lui về một cố gắng kỷ trước)As for somebody/something: có nghĩa về phần làm sao kia, còn như

IV. Bái tập thực hành và đáp án


Bài 1: Chọn dạng đúng của các câu sau

Đề bàiĐáp án
1. You can borrow my oto unless/as long as you promise not khổng lồ drive sầu too fast. (as long as is correst)2. I’m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.3. I’m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn’t rain.4. I don’t mind if you come trang chính late unless/as long as you come in quietly.5. I’m going now unless/provied you want me lớn stay.6. I don’t watch TV unless/as long as I’ve sầu got nothing else khổng lồ vày.7. Children are allowed lớn use the swimming pool unless/provided they are with an adult.8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed khổng lồ use the swimming pool.9. We can sit here in the corner unless/as long as you’d rather sit over there by the window.10. A: Our holiday cost a lot of money. B: Did it? Well, that doesn’t matter unless/as long as you enjoyed yourselves1. as long as2. unless3. providing4. as long as5. unless6. unless7. provided8. unless9. unless10. as lon g as

Bài 2: Hoàn thành câu sau

Đề bàiĐáp án
1. We’ll …………….we get a taxi. 2. I like hot weather as long as ……………………………..3. It takes Kate about 20 minutes to lớn drive sầu lớn work provided ……..4. I don’t mind walking home as long as ……………………….5. I lượt thích to walk to work in the morning unless ……………….6. We can meet tomorrow unless ……………………………….7. You can borrow the money providing …………………………8. You won’t achieve anything unless ………………………….1. be late unless2. it’s not too hot3. there isn’t too much traffic4. it isn’t raining5. I’m in a hungry6. you have something else khổng lồ do7. you pay it back nExt week8. you take risks

Chúc chúng ta học tập tốt.


Cộng đồng mongkiemthe.com - Chia sẻ tư liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tmê say gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *