Another hypothesis is that "Getae" và "Daci" are Iranian names of two Iranian-speaking Scythian groups that had been assimilated inlớn the larger Thracian-speaking population of the later "Dacia".

Bạn đang xem: Assimilate là gì


Giả thuyết khác là "Getae" và "Daci" là nhị cái brand name Iran của hai team Scythia, hầu như người dân nói tiếng Iran, đã trở nên đồng hóa vào nhóm dân cư béo nói tiếng Thracia sau đây được Điện thoại tư vấn là "Dacia".
The issues included the legal và economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas và segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation and Jewish Enlightenment.
Các sự mongkiemthe.comệc bao hàm sự tật nguyền của fan Do Thái hòa hợp pháp với tài chính (ví dụ như hạn ngạch men của tín đồ Do Thái với sự phân chia), sự đồng hóa của tín đồ Do Thái, sự giải phóng Do thái và Do Thái Giác ngộ.
The next part of the symposium stressed the need for study, not casual reading, if we are going lớn assimilate “solid food.”
Phần tiếp theo của bài xích biểu lộ kết hợp nhấn mạnh nhu cầu học hỏi và chia sẻ, ko phát âm một phương pháp nông cạn, trường hợp họ ý muốn hấp thu “đồ-nạp năng lượng đặc”.
White and White (1985) concluded that at a higher spatial frequency the grating of White"s illusion could be described by brightness assimilation.
Hai bên kỹ thuật White (1985) Kết luận rằng, ngơi nghỉ tần số không khí cao hơn nữa, ảo hình ảnh White rất có thể được thể hiện bằng sự đồng hóa ánh sáng.
Today, the Kecik Wong Gedang Wok people are limited due lớn assimilation with the Proto-Malay tribes which came later.
Ngày ni, fan Kecik Wong Gedang Wok bị số lượng giới hạn do sự đồng hóa với các bộ tộc Proto-Malay sẽ cho tới kế tiếp.
Although historians have sometimes struggled lớn define humanism precisely, most have settled on "a middle of the road definition... the movement to lớn recover, interpret, và assimilate the language, literature, learning và values of ancient Greece và Rome".
Mặc mặc dù các sử gia nhiều lúc bất đồng vào mongkiemthe.comệc xác minh chân thành và ý nghĩa đúng chuẩn chủ nghĩa nhân vnạp năng lượng, hầu như lựa chọn "một lối có mang trthong dong... là trào lưu khôi phục, phân tích và lý giải, với đồng hóa ngôn từ, văn học tập, học tập cùng những cực hiếm của Hy Lạp và La Mã cổ đại"..
Concerning the church’s adoption of the pagan concept of the Trinity, the New Catholic Encyclopedia says: “The formulation ‘one God in three Persons’ was not solidly established, certainly not fully assimilated into Christian life và its profession of faith, prior khổng lồ the end of the 4th century.
Về vấn đề giáo hội chào đón khái niệm Chúa Ba Ngôi nước ngoài giáo, cuốn bách khoa từ điển Công Giáo New Catholic Encyclopedia nói: “Trước hậu chào bán nuốm kỷ thiết bị tư, khái niệm ‘một Đức Chúa Ttránh gồm ba Ngôi’ vẫn không được tùy chỉnh thiết lập vững đá quý, và chưa trọn vẹn hòa nhập vào trong đời sống với tín ngưỡng của tín đồ vật Đấng Christ.
Moreover, the assimilation of dozens of years" worth of new memories from the alternative timelines causes him brain damage và severe nosebleeds.
mà còn, sự tiếp nhận 1 loạt ký kết ức của không ít năm Khi đưa cho tới loại thời hạn bắt đầu làm ra tổn định tmùi hương mang đến não của Evans và gây ra bị ra máu mũi nghiêm trọng.
8 Một lời nhắc nhở đặc biệt quan trọng cho tất cả những người gọi Kinch Thánh là: Hãy dành đầy đủ ngày giờ nhằm tiêu hóa các gì các bạn đọc!
Some tribes resisted assimilation and either fled farther west, where they were able lớn maintain their diverse polytheistic beliefs, or were restricted lớn aldeamentos (reservations), where they eventually converted to Catholicism.
Một số bộ lạc phản kháng đồng hóa cùng hoặc là đào thoát xa rộng về phía tây để hoàn toàn có thể gia hạn những đức tin nhiều thần đa dạng chủng loại của mình, hoặc bị hạn chế trong aldeamentos (khu vực hạn chế), tại kia họ cuối cùng cũng cải quý phái Công giáo La Mã.

Xem thêm: Giải Đáp Ẩn Số “ Pros And Cons Nghĩa Là Gì ? Tại Timviec365 Giải Đáp Ẩn Số “Pros And Cons” Nghĩa Là Gì


Its rulers tried khổng lồ fully assimilate the potential of their subjects by showing a Greek face khổng lồ the Greek world và an Iranian/Anatolian face khổng lồ the Eastern world.
Những bên vua này luôn cố gắng nhằm biểu đạt sức mạnh của mình so với các thần dân của mình, bọn họ biểu lộ diện mạo Hy lạp đối với thế giới Hy Lạp cùng diện mạo Iran-Tiểu Á với nhân loại phương thơm Đông.
The arquebus, a matchloông chồng gun, was introduced by the Portuguese mongkiemthe.coma a Chinese pirate ship in 1543 và the Japanese succeeded in assimilating it within a decade.
Súng hỏa mai, một dạng của súng trường, ban đầu được fan Tây Ban Nha mang về bên trên một cái thuyền hải tặc của Trung Hoa vào khoảng thời gian 1543, cùng fan Nhật Bản đang sản xuất được nó thành công trong tầm chưa mang đến 1 thập kỉ.
The son of a Japanese stewardess và an Italian pilot, Formichetti was born in nhật bản và grew up in Rome and Tokyo, attempting lớn assimilate in both cultures.
Là con trai của một tiếp mongkiemthe.comên hàng không người Nhật với cùng một phi công fan Ý, Formichetti được hiện ra làm mongkiemthe.comệc Nhật và lớn lên sinh hoạt Rome cùng Tokyo, anh cố gắng nhằm mê say nghi đối với cả hai nền văn hóa.
In plants that have a symbiotic relationship with rhizobia, some nitroren is assimilated in the form of ammonium ions directly from the nodules.
Trong các loài thực thiết bị có quan hệ hỗ sinc với rhizobia, một vài nitơ được đồng hóa thẳng thành dạng các ion amoni từ bỏ các nốt.
Those who joined the French were then exterminated by the Portuguese, while the other part was assimilated.
Những fan nói giờ đồng hồ Pháp kế tiếp bị phá hủy bởi những người Bồ Đào Nha, trong lúc phần không giống đã bị đồng hóa.
Quý khách hàng xuất hiện vào toàn bộ đông đảo buổi team họp này và sửa biên soạn chi tiết nhằm hấp thụ thức ăn được dọn ra không?
Sephardic music adapted to each of these locals, assimilating North African high-pitched, extended ululations; Balkan rhythms, for instance in 9/8 time; and the Turkish maqam mode.
Âm nhạc Sephardic ham mê nghi cùng với từng bạn dân địa pmùi hương, đồng hóa cùng với số đông tiếng lách bí quyết cao của Bắc Phi; Nhịp điệu Balkan, ví dụ vào 9/8 thời gian; với cách làm maqam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tokyo statesman Ōkubo Toshimichi suggested in 1875 that if Shō Tai were to be made hereditary governor of Okinawa, it would help quiet anti-Japanese elements in Okinawa và would help the prefecture better assimilate into the nation.
Chính khách hàng Ōkubo Toshimichi giới thiệu kiến nghị vào năm 1875 rằng nếu như Hầu tước đoạt Shō Tai được thiết kế tri sự phụ vương truyền nhỏ nối của Okinawa, nó sẽ giúp đỡ làm cho vơi đi ý thức kháng Nhật ở Okinawa với sẽ giúp đỡ thức giấc đồng hóa xuất sắc hơn vào giang sơn.
The attempt to lớn assimilate the Africans into Roman culture was so effective that funerary steles were often adorned with triads of both the local và the Roman deities.
Mưu kế nhằm khiến bạn châu Phi hòa nhập cùng với văn hóa truyền thống La Mã hiệu quả đến cả bên trên rất nhiều bia tuyển mộ thông thường có hình thần cỗ ba, bao gồm các thần của dân bạn dạng địa cùng La Mã.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *