Hiện tại tiếp nối (Present Continuous) là thì cơ phiên bản bạn cần nắm rõ trong tiếng anh, được dùng thường xuyên trong văn nói cùng viết. Tập hòa hợp bài tập thì hiện tại tiếp diễn bên dưới đây sẽ giúp đỡ bạn thực hành thực tế để áp dụng thành thạo cấu tạo này.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn


*

Hàng triệu trẻ em đã phân phát triển năng lực ngôn ngữ của chính bản thân mình thông qua những ứng dụng học tập của mongkiemthe.com

Đăng cam kết ngay và để được mongkiemthe.com hỗ trợ tư vấn miễn phí về thành phầm và lộ trình học cho con.


Tóm tắt ngữ pháp thì lúc này tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous) được dùng để diễn đạt các sự việc/hành hễ đang ra mắt vào thời khắc nói hoặc xung quanh thời khắc nói. Hành động/sự việc đó vẫn còn tiếp tục diễn ra trong cơ hội được nói đến.

Cấu trúc:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

She is thinking about her job.

Câu che định

S + be-not + V-ing + (O)

They are not going to lớn school now.

Câu nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Is he doing his homework?

Câu hỏi Wh - question

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

What music is he listening to?


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả hành động đang ra mắt ngay tại thời khắc nói.

I’m doing housework now.

2

Diễn tả hành vi nói thông thường đang xảy ra và chưa kết thúc, không tuyệt nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay tại thời khắc nói.

Kate is finding a job.

3

Diễn tả hành động/sự việc chắc chắn là sẽ xảy ra sau đây gần.

He is going khổng lồ Ho chi Minh đô thị tomorrow morning.

4

Diễn tả hành động lặp đi lặp lại thường xuyên khiến người nói khó tính và bực mình. Câu được dùng với mục tiêu phàn nàn

She is always getting up late in the morning.

5

Diễn tả vụ việc đang chuyển đổi và cải tiến và phát triển nhanh chóng.

This đô thị is significantly developing.


Một số lốt hiệu phân biệt thì hiện tại tiếp tục là:

Trong câu có trạng tự chỉ thời gian: Now (bây giờ), right now (ngay bây giờ), at present (hiện tại), at the moment (lúc này), at + thời gian cụ thể (lúc … giờ).

Trong câu có động từ: Listen! (Hãy nghe này!), Look! (Nhìn kìa!), Keep silent! (Trật tự nào!), Watch out! (Hãy coi chừng!).

3 xem xét quan trọng lúc làm bài bác tập (bt) thì bây giờ tiếp diễn

Trong quy trình làm bài tập của thì bây giờ tiếp diễn, các bạn cần chú ý tránh 3 lỗi cơ phiên bản sau:

Lỗi quên khổng lồ be/ thêm “ing”

Trong cấu trúc câu của thì lúc này tiếp diễn, rượu cồn từ sẽ phải có “to be + V_ing”. đa số chúng ta thường quên cồn từ tobe hoặc quên thêm ing phía sau cồn từ chính khi làm bài tập. Thiếu thốn hoặc không có 1 trong 2 đụng từ này thì câu của các bạn sẽ sai ngữ pháp. Đây là lỗi khôn cùng thường xuyên chạm chán phải với những thì tiếp nối nói bình thường và thì hiện tại tại tiếp tục nói riêng.

Nhầm lẫn cùng với thì lúc này đơn (always)

Một trong những cách sử dụng của thì hiện nay tại tiếp nối là miêu tả một hành vi đang biến đổi khi nhiều người đang làm quen thuộc một vấn đề mới làm sao đó. Chẳng hạn như:

He always plays football in the evening, but today he is playing badminton instead. (Anh ấy luôn chơi đá banh mỗi tối nhưng hôm nay anh ấy chơi mong lông.

=> Nghĩa là bình thường anh ấy vẫn nghịch đá banh, từ bây giờ anh ấy đổi sang chơi mong lông.

I study Math on Thursdays, but I"m studying Physics on Thursday this week. (Tôi học Toán vào vật dụng năm hàng tuần nhưng lại thứ năm tuần này tôi học môn vật lý).

=> Nghĩa là bình thường vào các thứ năm tôi học toán cơ mà riêng trang bị năm tuần này thì học đồ lý.

Nhầm lẫn với thì tương lai đối kháng (be going to)

Một biện pháp dùng khác nữa của thì hiện nay tại tiếp tục là nói tới một hành động chắc chắn sẽ xẩy ra trong tương lai, có kế hoạch và dự định sẵn. Trong lúc đó, thì tương lai đơn được dùng để diễn đạt hành động trong tương lai nhưng chưa tồn tại chủ ý sẵn.

Ví dụ như:

He bought the ticket yesterday. He is flying to japan tomorrow. (Anh ấy đã mua vé vào hôm qua. Anh ấy sẽ cất cánh đến Nhật vào trong ngày mai) => vấn đề đã bài bản sẵn, chắc chắn rằng sẽ diễn ra.

Someone is calling, I will answer the phone. (Ai đó đã gọi, tôi đã nghe điện thoại) => câu hỏi nghe điện thoại cảm ứng hoàn toàn ko được dự trù sẵn trường đoản cú trước.

Tổng hợp bài xích tập ôn thì hiện tại tại tiếp tục cơ bản

30+ câu bài bác tập thì hiện nay tại tiếp diễn trắc nghiệm online

Chọn giải đáp đúng để xong những câu sau đây:

1. Maxwell _____ not sleeping on our sofa.

A. Is

B. Are

C. Am

2. _____ they coming over for dinner?

A. Is

B. Are

C. Am

3. I _____ my dinner right now.

A. Eat

B. Eating

C. Am eating

4. My mother-in-law is _____ at our house this week.

A. Stay

B. Staying

C. Be staying

5. We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday.

A. Eat

B. Are eating

C. Eats

6. I _____ at the hair salon làm tóc until September.

A. Work

B. Be working

C. Am working

7. My sister _____ Spanish.

A. Learn

B. Is learning

C. Learning

8. They are _____ a new shopping mall downtown.

A. Opening

B. Openning

C. Oppening

9. Why ________ playing football tomorrow?

A. He not is

B. He isn"t

C. Isn"t he

10. Melissa is _____ down on her bed.

A. Lieing

B. Liying

C. Lying

11. My father…………..about the way I behave.

A. Always complained

B. Always complains

C. Has always complains

D. Is always complaining

12. I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

a. See

B. Will see

C. Am seeing

D. Have seen

13. We..................a các buổi tiệc nhỏ next Saturday. Can you come?

A. Will have

B. Are having

C. Have

D. Will have had

14. The results of the research ____________that, presently, several East Asian countries _________ rapidly

A. Have indicated – were developing

B. Indicate – are developing

C. Are indicated – have been developing

D. Had indicated – developed

15. –“What are you doing under the desk?” –“I ____________ to lớn find my pen.”

A. Tried

B. Try

C. Have tried

D. Am trying

16. We’ve won a holiday for two khổng lồ Florida. I ____________ my mum.

A. Am taking

B. Have taken

C. Take

D. Will talk

17. –“Is this raincoat yours?”

– “No. Mine there behind the door.”

A. Is hanging

B. Has hung

C. Hangs

D. Hung

18. I don’t really work here, I_______until the new secretary arrives.

A. Just help out

B. Have just helped out

C. Am just helping out

D. Will just help out

19. How"s the weather?

A. It rain.

B. It"s rain.

C. It"s raining.

D. It rainy.

Xem thêm: Báo Giá Trần Thạch Cao Alpha Vĩnh Tường Hàng Chuẩn Mới 2021, Bảng Giá Tấm Thạch Cao Gyproc Vĩnh Tường

20. Keep silent! The baby ……………..

A. Sleeps

B. Is sleep

C. Sleeping

D. Is sleeping

21. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. Are learning

B. Is learning

C. Am learning

D. Learning

22. The workers ................................a new house right now.

A. Are building

B. Am building

C. Is building

D. Build

23. Tom ............................. Two poems at the moment?

A. Are writing

B. Are writeing

C.is writeing

D. Is writing

24. The chief engineer .................................... All the workers of the plant now.

A. Is instructing

B. Are instructing

C. Instructs

D. Instruct

25. He .......................... His pictures at the moment.

A. Isn’t paint

B. Isn’t painting

C. Aren’t painting

D. Don’t painting

26. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. Don’t plant

B. Doesn’t plant

C. Isn’t planting

D. Aren’t planting

27. They ........................ The artificial flowers of silk now.

A. Are.......... Makeing

B. Are......... Making

C. Is........... Making

D. Is ........... Making

28. Your father ...............................your motorbike at the moment.

A. Is repairing

B. Are repairing

C. Don’t repair

D. Doesn’t repair

29. Look! The man ......................... The children to lớn the cinema.

A.is takeing

B. Are taking

C. Is taking

D. Are taking

30. Listen! The teacher.......................a new lesson to lớn us.

A. Is explaining

B. Are explaining

C. Explain

D. Explains

Đáp án:

1. A; 2. B; 3. C; 4. B; 5. B;

6. C; 7. B; 8. A; 9. C; 10. C;

11. D; 12. C; 13. B; 14. B; 15. D;

16. A; 17. A; 18. C; 19.C; 20.D;

21. B; 22. A; 23. D; 24. A; 25. B;

26. D; 25. B; 26. D; 27.B; 28. A; 29. C; 30. A.

Bài tập sắp xếp xây dựng câu thì hiện tại tiếp diễn

Xây dựng câu thực hiện thì lúc này tiếp diễn nhờ vào các từ nhắc nhở cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

6. She/ wash / her hair.

7. It/ snow.

8. Jack & Rose/ sit/ on the couch.

9. It/ rain/ heavily.

10. Linda/ learn/ French.

11. My dad/ listen/ to lớn the stereo.

12. My friends/ smoke/ in their rooms.

13. I/ play/ clip games. .

14. You/ watch/ movies?

15. What/ you/ think?

16. What/ your two kids/ do?

17. It/ snow/ ?

18. That computer/ work?

19. Jane/ write/ a novel.

20. Why/ you/ cry ?

Đáp án:

1. My father is watering some plants in the garden.

2. My mother is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way lớn the railway station.

5. My student is drawing a beautiful picture.

6. She’s washing her hair.

7. It’s raining.

8. Jack và Rose are sitting on the couch.

9. It’s raining heavily.

10. Linda’s learning French.

11. My dad’s listening to lớn the stereo.

12. My friends are smoking in their rooms.

13. I’m playing đoạn clip games.

14. Are you watching movies?

15. What are you thinking?

16. What are your two kids doing?

17. Is it snowing?

18. Is that computer working?

19. Jane’s writing a novel.

20. Why are you crying?

Mong rằng tổng hợp bài bác tập thì hiện tại tiếp nối mongkiemthe.com share trên đây để giúp bạn học hiệu quả. Ngữ pháp giờ Anh hơi quan trọng, nó giúp cho bạn ứng dụng thuần thục các năng lực nghe, nói, đọc, viết. Vì đó, hãy nắm rõ khái niệm, cấu trúc, cách thực hiện và thực hành liên tiếp bạn nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *