Dạng 1: search trung bình cộng của những số sẽ biết.

Bạn đang xem: Bài toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: tìm trung bình cộng của các số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của các số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa đủ cộng của những số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của trường em bao gồm lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A bao gồm 21 học sinh, lớp 4B có 23 học tập sinh, lớp 4C gồm số học viên nhiều hơn trung bình cộng 2 lớp 4A với 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C có bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 3:

Bạn An gồm 13 quyển vở, bạn Lan có 15 quyển vở. Số vở của Nam hèn trung bình cùng số vở hai bạn trẻ An và Lan và 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm vừa phải cộng của các số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính vừa đủ cộng của những số liên tiếp cách đều.

Ví dụ : Tính vừa đủ cộng của những số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng các số hạng hàng số bên trên rồi phân chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: bởi vì dãy số trên là dãy số phương pháp đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cộng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số bên trên là dãy số phương pháp đều nên trung bình cộng của các số hạng trong hàng là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Chứng Chỉ Pmp Là Gì - Khóa Học Pmp Nào Để Lấy Chứng Chỉ Pmp

Bài 1:

Tính trung bình cộng của các số trong dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho hàng số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm vừa phải cộng của các số trong hàng số trên,

Bài 3:

Cho dãy số: 6,11, 16,…,a. Biết mức độ vừa phải cộng của các số trong hàng số bên trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn nữa hoặc bởi trung bình cộng.

1 .Bằng vừa đủ cộng

Ví dụ: An bao gồm 24 mẫu kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường tất cả số mẫu kẹo bởi trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường gồm bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của cha bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cộng số kẹo cha bạn giỏi số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải gồm 14 chiếc nhãn vở, Lâm có đôi mươi cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bởi trung bình cộng số nhãn vở của tất cả ba bạn. Hỏi Hà gồm bao nhiêu chiếc nhãn vở?

Bài 2:

Xe đầu tiên chở được 5 tấn hàng, xe vật dụng hai chở được 7t hàng. Xe thứ cha chở bằng trung bình cộng của ba xe. Hỏi xe pháo thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng ?

Bài 3:

Số thứ nhất là 98, số trang bị hai gấp gấp đôi số sản phẩm công nghệ nhất. Số thứ ba bằng trung bình cộng của 3 số. Tra cứu số đồ vật ba?

2 .Nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: Lan gồm 30 viên kẹo, Bình tất cả 12 viên kẹo. Hoa bao gồm số viên kẹo lơn hơn trung bình cộng của ca tía bạn là 4 viên. Hỏi Hoa tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo bố bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng đầu tiên có 50 lít dầu, thùng vật dụng hai có 37 lít dầu. Thùng vật dụng ba có nhiều hơn trung bình cùng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ bố có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ duy nhất là 155, số vật dụng hai là 279. Số thứ tía hơn vừa đủ cộng của tất cả 3 số là 26đơn vị. Tìm số đồ vật ba.

Bài 3:

Số trước tiên là 267, số sản phẩm hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị nhưng nhát số thứ tía 51đơn vị. Số thứ bốn hơn vừa phải cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Tìm số đồ vật tư?

3. Ít rộng trung bình cộng.

Bình bao gồm 8 quyển vở, Nguyên tất cả 4 quyển vở. Mai có số vở ít hơn trung bình cộng của tất cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của cha bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của tía bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có đôi mươi viên bi, Bảo tất cả 31 viên bi, Nam gồm số bi thấp hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất bao gồm 25 viên, túi sản phẩm hai nhiều hơn nữa túi đầu tiên 7 viên kẹo. Túi sản phẩm ba ít hơn trung bình cộng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ cha có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học Kim Liêntham gia trồng cây vào vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được rất nhiều hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được ít hơn trung bình số kilomet bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Dowload tài liệu Tại đây!

Phụ huynh và các em học sinh đọc thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *