GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Bản tường trình sự việc
English translation:Report
Entered by:This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> VIET NGUYEN NGO

quý khách đang xem: Bản tường trình giờ anh là gì

08:39 Aug 25, 2017
Vietnamese to lớn English translations

Law (general)

Vietnamese term or phrase: Bản tường trình sự việc
Nhờ các huynh giúp!Context:Hôm nay, ngày…, tôi xin tường trình….
This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

Quý khách hàng sẽ xem: Bản tường trình giờ anh là gì

Bạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

*

Local time: 17:49
Report

Explanation:
Trong ngữ chình ảnh này, chúng buộc phải sử dụng đụng trường đoản cú tường trình chứ chưa phải danh tự.To day, ………., I would lượt thích khổng lồ report …..

*

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClichồng the red seal for more information on what it means to lớn be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, sự kiện, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGOLocal time: 17:49

*

Xem thêm: Tìm Hiểu Cộng Tác Viên Tiếng Anh Là Gì ? Cộng Tác Viên Tiếng Anh Là Gì

5Statement of Facts

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linc Hoang


*

4Report of Events/ Event ReportThis person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran

*

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *