l>Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library
Tiếng Việt

Trang bên Quảng Đức

Tiếng Anh

*

.........

Bạn đang xem: Buddhist là gì

.

Hỏi Hay Đáp Đúng "Good Question, Good Answer"

Nguim tác Tỳ kheo Shravasti Dhammika Việt dịch Tỳ kheo Thích Nguim Tạng ---o0o---

Chương 1

Đạo Phật là gì?

What is Buddhism?


Đạo Phật là gì?

Danh từ Đạo Phật (Buddhism) xuất phạt từ chữ "Budhi" nghĩa là "tỉnh thức" và như vậy Đạo Phật là triết học của sự tỉnh thức. Nền triết học này khởi nguyên ổn từ một khiếp nghiệm thực chứng của Ngài Sĩ-Đạt-Đa Cồ-Đàm, được biết như một vị Phật, đã tự bản thân giác ngộ ở tuổi ba mươi sáu. Đến ni Đạo Phật đã bao gồm mặt trên 2500 năm với tất cả khoảng 300 triệu tín đồ bên trên khắp thế giới. Hàng trăm năm về trước, Đạo Phật đã chủ yếu thức là một nền triết học của Á châu, mặc dù thời nay đã phạt triển với gồm tín đồ ở khắp châu Âu cùng châu Mỹ.

What is Buddhism?

The name Buddhism mongkiemthe.comes from the word "budhi" which means "to lớn wake up" & thus Buddhism is the philosophy of awakening. This philosophy has its origins in the experience of the man Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 35. Buddhism is now 2,500 years old & has about 300 million followers worldwide. Until a hundred years ago Buddhism was mainly an Asian philosophy but increasingly it is gaining adherents in Europe, Australia & America.

Vậy Đạo Phật có cần chỉ là 1 nền triết học không?

Danh từ triết học - philosophy - bắt nguồn từ nhị chữ "philo" nghĩa là "tình thương" và "sophia" nghĩa là"trí tuệ". Vậy triết học là tình thương của trí tuệ hoặc tình thương và trí tuệ. Cả nhị ý nghĩa nầy đều diễn tả một đạo Phật toàn bích. Đạo Phật khuim dạy con người nên cố gắng vạc triển khả năng tri thức của mình đến chỗ cùng tột để bao gồm thể hiểu biết một cách cụ thể. Đạo Phật cũng dạy chúng ta mở rộng lòng từ bi với nhân ái để bản thân có thể trở thành một người bạn thực bụng đối với tất cả chúng sinh. Vì thế Đạo Phật là một triết học, nhưng không chỉ là một triết học mà lại là một triết học khôn xiết việt.

So Buddhism is just a philosophy?

The word philosophy mongkiemthe.comes from two words 'philo' which means 'love' & 'sophia' which means 'wisdom'. So philosophy is the love sầu of wisdom or love and wisdom, both meanings describe Buddhism perfectly. Buddhism teaches that we should try khổng lồ develop our intellectual capathành phố khổng lồ the fullest so that we can underst& clearly. It also teaches us lớn develop love sầu and kindness so that we can be like a true frikết thúc khổng lồ all beings. So Buddhism is a philosophy but not just a philosophy. It is the supreme philosophy.

Đức Phật là ai?

Vào năm 624 trước Tây Lịch, một hoàng nhi đã ra đời tại một vương quốc thuộc miền Bắc Ấn Độ. Vị hoàng nhi ấy đã lớn lên trong nhung lụa cùng sang chảnh, nhưng cuối thuộc sớm nhận ra rằng tiện nghi vật chất với sự yên bình của thế gian không đủ để bảo đảm hạnh phúc. Chàng đã xúc động sâu sát bởi những cảnh khổ đau nhưng nam giới đã thấy ở khắp mọi nơi, và quyết tâm search giải pháp lấy đến hạnh phúc mang lại nhân loại. Năm nhị mươi chín tuổi, con trai từ giã vợ nhỏ, cùng tra cứu học với các bậc đạo sư lớn tưởng đương thời. Các vị này đang dạy đến con trai rất nhiều tuy nhiên không có bạn như thế nào thật sự hiểu ra được nguyên nhân khổ đau của kiếp bạn với phương cách vượt thoát đau khổ. Cuối cùng, sau sáu năm tu học với hành thiền khô, chàng đạt được một kinh nghiệm nhưng tất cả số đông pnhân từ óc vô minch được đoạn trừ cùng ngài vẫn hoát nhiên giác ngộ.

Kể từ thời điểm ngày ấy, Ngài được tôn xưng là Phật Đà (Buddha), một bậc Giác Ngộ. Ngài làm việc lại thế gian vào 45 năm nữa, du ngoạn khắp miền Bắc Ấn độ để truyền dạy dỗ cho các fan những điều ngài sẽ bệnh ngộ. Lòng từ bỏ bi và đức tính ksay mê nhẫn của Ngài là 1 trong những sự kỳ diệu đang làm cho hàng ngàn tín đồ theo làm môn sinh của Ngài. Tại tuổi tám mươi, Tuy già cùng căn bệnh, cơ mà vẫn hạnh phúc và thanh hao thản, ở đầu cuối ngài vẫn viên tịch.

Who was the Buddha?

In the year 624 B.C. a baby was born inlớn a royal family in northern India. He grew up in wealth và luxury but eventually found that worldly mongkiemthe.comforts and security do not guarantee happiness. He was deeply moved by the suffering he saw all around and resolved lớn find the key to lớn human happiness. When he was 29 he left his wife & child & phối off khổng lồ sit at the feet of the great religious teachers of the day lớn learn from them. They taught hyên much but none really knew the cause of human suffering and how it could be overmongkiemthe.come. Eventually, after six years study và meditation he had an experience in which all ignorance fell away và he suddenly understood.

From that day onwards, he was called the Buddha, the Awakened One. He lived for another 45 years in which time he travelled all over the northern India teaching others what he had discovered. His mongkiemthe.compassion & patience were legendary and he had thousands of followers. In his eightieth year, old and siông xã, but still happy and at peace, he finally died.

Đức Phật vô trách nhiệm chăng Khi Ngài rời bỏ vợ bé của mình?

Điều đó ko dễ dàng chút nào khi Đức Phật rời bỏ gia đình. Ngài đã phải lo lắng với vị dự vào một thời gian nhiều năm trước Lúc quyết định ra đi. Lúc đó, Ngài gồm một sự chọn lựa, hoặc là hiến dưng đời bản thân mang lại gia đình, hoặc đến thế gian. Cuối thuộc, với lòng từ bi rộng lớn đã khiến ngài quyết tử đời bản thân đến thế gian, cùng cả thế gian đều được lợi lạc từ sự quyết tử của ngài. Do vậy, đó không phải là vô trách rưới nhiệm. Có thể nói đó là một sự hy sinh đầy ý nghĩa nhất từ trước đến nay.

Wasn’t it irresponsible for the Buddha to lớn walk out on his wife and child ?

It couldn't have been an easy thing for the Buddha to leave sầu his family. He must have worried và hesitated for a long time before he finally left. But he had a choice, dedicating himself khổng lồ his family or dedicating himself lớn the whole world. In the kết thúc, his great mongkiemthe.compassion made him give himself to lớn the whole world. And the whole world still benefits from his sacrifice. This was not irresponsible. It was perhaps the most significant sacrifice ever made.

Đức Phật đã nhập diệt thì làm thế nào Ngài bao gồm thể giúp đỡ bọn chúng ta?

Ông Faraday, người sáng tạo ra điện, đã mất nhưng những gì ông phát minh sáng tạo vẫn còn có ích đến bọn họ. Ông Luis Pasteur, người tìm ra phương pháp điều trị nhiều bệnh tật, đã qua đời, nhưng những khám phá y khoa của ông vẫn cứu được nhiều mạng sống. Ông Leonarvày da Vinci, người sáng tạo ra những kiệt tác nghệ thuật, dù khuất láng, nhưng tác phẩm của ông vẫn đem lại nhiều hứng khởi và niềm vui mang đến mọi người. Những thánh nhân và anh hùng đã từ giã cõi đời mặt hàng thế kỷ nhưng Khi chúng ta đọc lại những kỳ tích với thành tựu của họ, bọn họ vẫn có nhiều hứng khởi để nối gót họ. Đúng thế, Đức Phật đã diệt độ, nhưng 2500 năm sau lời giáo huấn của Ngài vẫn giúp được nhân loại, gương lành của Ngài vẫn tạo nhiều cảm hứng mang đến mọi người, lời dạy của Ngài vẫn có thể cải tạo được cuộc sống. Chỉ bao gồm Đức Phật mới có thể tất cả một tiềm lực mê say như thế qua nhiều thế kỷ sau thời điểm Ngài nhập diệt.

The Buddha is dead so how can he help us?

Faraday, who discovered electrithành phố, is dead, but what he discovered still helps us. Luis Pasteur who discovered the cures for so many diseases is dead, but his medical discoveries still save sầu lives. Leonarbởi da Vinci who created masterpieces of art is dead, but what he created can still uplift và give sầu joy. Noble men & heroes may have sầu been dead for centuries but when we read of their deeds and achievements, we can still be inspired to lớn act as they did. Yes, the Buddha is dead but 2500 years later his teachings still help people, his example still inspires people, his words still change lives. Only a Buddha could have sầu such power centuries after his death.

Đức Phật có phải là một vị thần linc không?

Không, Ngài không phải là một vị thần. Ngài không tulặng bố rằng mình là thần linch, là nhỏ của thần linc, hoặc tức thì cả là một sứ giả của thần linch. Ngài là một con người đã tự toàn thiện mình, và dạy rằng nếu bọn họ hướng theo gương Ngài, chúng ta cũng có thể tự trả thiện được như Ngài.

Was the Buddha a god?

No, he was not. He did not clalặng that he was a god, the child of a god or even the messenger from a god. He was a man who perfected himself & taught that if we follow his example, we could perfect ourselves also.

Nếu Đức Phật không phải là thần linc, tại sao người ta thờ cúng Ngài?

Có nhiều loại thờ cúng không giống nhau, khi người ta thờ một vị thần, họ tôn vinh và cúng dường vị ấy, cầu xin ân sủng, tin tưởng rằng vị thần linch ấy sẽ nghe thấy sự tán dương, sẽ tiếp nhận sự cúng dường với đáp ứng lại lời cầu xin của họ. Người Phật tử không tuân theo kiểu thờ cúng này. Cũng tất cả các loại thờ cúng khác như Lúc chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với một người làm sao đó tốt điều gì khiến họ ngưỡng mộ. Khi vị thầy giáo bước vào lớp, họ đứng lên; khi gặp một viên chức cao cấp, chúng ta bắt tay; Lúc một bài bác quốc ca được trỗi lên, họ nghiêm kính chào. Đó là tất cả những cử chỉ cung biện pháp tôn thờ tỏ bày lòng khâm phục của chúng ta đối với người xuất xắc vật. Cách thờ cúng theo Phật giáo là thực hành. Một pho tượng Phật ngồi với bàn tay nhẹ nmặt hàng vào mảnh y và nụ cười từ ái nhắc nhở bọn họ cố gắng vạc triển sự an lạc cùng yêu thương vào mỗi họ. Mùi thơm của hương trầm nhắc nhở bọn họ về sự ảnh hưởng của đức hạnh lan tỏa khắp nơi, ngọn đèn nhắc nhở bọn họ đến tia nắng của hiểu biết, với những hoa lá sớm tàn úa nhắc đến họ lẽ vô thường. Lúc đảnh lễ cúi đầu, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật về những lời dạy của Ngài. Đó là phương cách thờ cúng của người Phật tử.

If the Buddha is not a god, then why vày people worship him?

There are different types of worship. When someone worships a god, they praise hlặng or her, making offerings & ask for favours, believing that the god will hear their praise, receive their offerings and answer their prayers. Buddhists vày not indulge in this kind of worship. The other kind of worship is when we show respect to lớn someone or something we admire. When a teacher walks inlớn a room we stvà up, when we meet a dignitary we shake hands,when the national anthem is played we salute. These are all gestures of respect & worship và indicate our admiration for persons và things. This is the type of worship Buddhist practise. A statue of the Buddha with its hands rested gently in its lap and its mongkiemthe.compassionate smile reminds us to strive sầu to lớn develop peace and love sầu within ourselves. The perfume of incense reminds us of the pervading influence of virtue, the lamp reminds us of light of knowledge & the flowers which soon fade và die, reminds us of impermanence. When we bow, we express our gratitude to the Buddha for what his teachings have given us. This is the nature of Buddhist worship.

Nhưng tôi nghe người ta nói rằng nhiều Phật tử vẫn thờ cúng thần tượng?

Những lời vạc biểu như vậy chỉ phản ảnh sự hiểu lầm của người đang hành trì. Từ điển định nghĩa từ "idol" là "một hình ảnh hay một pho tượng được tôn thờ như một thần linh". Như họ đã biết, người Phật tử không bao giờ tin rằng Đức Phật là một vị thần linh, vậy làm sao họ có thể tin rằng một khối gỗ xuất xắc một mảng kyên loại cơ lại là một vị thần? Mỗi tôn giáo đều dùng một biểu tượng làm sao đó để bày tỏ quan tiền điểm và niềm tin của riêng họ. Trong Đạo Lão, Âm-dương được dùng để tượng trưng mang đến sự hài hòa và hợp lý cùng đối chống. Đạo Sikh(1), thanh hao gươm được xem như là biểu tượng cho sự đấu trỡ ràng tinh thần. Đạo Cơ-Đốc với bé cá cần sử dụng làm biểu tượng đến sự hiện hữu của Chúa và cây Thánh giá bán cần sử dụng làm cho biểu trưng mang lại sự hy sinh của Chúa. Và Phật giáo, tượng Phật được coi như những biểu tượng của sự trả thiện nhân biện pháp con người. Tượng Phật cũng nhắc nhở ta về tính nhân bản trong lý thuyết nhà Phật. Thật vậy, Phật giáo luôn luôn coi con người là trung trung tâm chứ ko phải là thần linch, điều đó nhắc nhở họ phải tra cứu sự toàn hảo với hiểu biết ở bên trong chứ ko phải vẻ bề quanh đó của hình tượng. Vì thế nói rằng người Phật tử tôn thờ hình tượng là ko đúng.

But I have heard people say that Buddhists worship idols.

Xem thêm: " Tìm Hiểu Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Trong Tiếng Anh Là Gì

Such statements only reflect the misunderstanding of the persons who make them. The dictionary defines an idol as "an image or statue worshipped as a god". As we have sầu seen, Buddhist do not believe that the Buddha was a god, so how could they possibly believe that a piece of wood or metal is a god? All religions use symbols khổng lồ express various concepts. In Taoism, the ying-yang is used to lớn symbolise the harmony between opposites. In Sikhism, the sword is used lớn symbolise spiritual struggle. In Christianity, the fish is used lớn symbolise his sacrifice. And in Buddhism, the statue of the Buddha also reminds us of the human dimension in Buddhist teaching, the fact that Buddhism is man-centred, not god-centred, that we must look within not without to lớn find perfection và understanding. So khổng lồ say that Buddhist worship idols is not correct.

Tại sao người ta đốt giấy kim cương bạc và làm những chuyện lạ vào chùa?

Nhiều việc thấy lạ nếu ta không tìm kiếm hiểu về chúng. Tốt hơn buộc phải gạt bỏ những chuyện lạ ấy nhưng phải cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên, đúng là đôi lúc người Phật tử đã thực thi những điều mê tín dị đoan dị đoan với hiểu lầm hơn là lời dạy của Phật. Và những việc hiểu lầm như vậy không phải chỉ riêng rẽ ở Phật giáo mà thỉnh thoảng cũng thấy ở những tôn giáo không giống. Đức Phật đã dạy rất ví dụ và bỏ ra tiết với nếu không hiểu học thuyết của Ngài thì không thể đổ lỗi mang đến Ngài. Có lời dạy rằng:

Nếu một người đau khổ vị bệnh hoạn nhưng mà ko chịu để điều trị, thậm chí người ấy tất cả người thầy thuốc vào tầm tay. Đó ko phải là lỗi của người thầy thuốc..

Cũng vậy, nếu một người bị hành hạ và đau khổ bởi phiền não nhưng không tìm sự góp đỡ của Đức Phật, thì đó cũng ko phải là lỗi của Ngài. (JN 28-9)

Không phải Phật giáo mà bất cứ tôn giáo làm sao cũng ko thể giúp cho họ nếu bản thân họ ko thực hành đúng pháp. Nếu bạn muốn biết ví dụ và đúng mực về chân lý của Đạo Phật, thì hãy đọc những lời dạy của Phật hoặc học hỏi với người hiểu đúng giáo lý này.

Why bởi people burn paper money & vày all kinds of strange things in Buddhist temples?

Many things seem strange khổng lồ us when we don't understvà them. Rather than dismiss such things as strange, we should strive to find their meaning. However, it is true that Buddhist practice sometimes has its origin in popular superstition & misunderstanding rather than the teaching of the Buddha. And such misunderstandings are not found in Buddhism alone, but arise in all religions from time to lớn time. The Buddha taught with clarity and in detail & if some fail to understvà fully, the Buddha cannot be blamed. There is a saying:

If a man suffering from a disease does not seek treatment even when there is a physician at h&, it is not the fault of the physician. In the same way, if a man is oppressed & tormented by the disease of defilements but does not seek the help of the Buddha, that is not the Buddha's fault.(JN28-9)

Nor should Buddhism or any religion be judged by those who don't practise it properly. If you wish to lớn know the true teachings of Buddhism, read the Buddha's words or speak to lớn those who underst& them properly.

Nếu Phật giáo quá tốt đẹp như vậy, tại sao vẫn còn nhiều quốc gia nghèo khổ?

Nếu bạn muốn nói nghèo khổ về kinh tế thì đúng là vẫn còn nhiều quốc gia Phật giáo chưa phát triển về mặt này. Nhưng nếu bạn muốn ám chỉ nghèo về "phẩm chất của cuộc sống" thì bao gồm lẽ nhiều nước theo Phật giáo lại rất nhiều. Chẳng hạn nước Mỹ, một cường quốc về khiếp tế và quyền lực, nhưng lại là một vào những quốc gia bao gồm tỉ lệ tội phạm cao nhất thế giới, sản phẩm triệu người già bị con cái lãng quên với chết trong cô độc tại những viện dưỡng lão; nạn bạo lực ở trong gia đình và lạm dụng tình dục trẻ em là vấn đề lạnh bỏng. Cứ tía cặp cưới nhau tất cả một cặp ly dị; sách vở đồi trụy dễ dàng kiếm tìm thấy. Vì vậy, nhiều theo nghĩa tất cả tiền nhưng lại nghèo về "phẩm chất cuộc sống". Bây giờ bọn họ thử con quay sang Miến Điện, một quốc gia tất cả nền kinh tế lạc hậu, nhưng cha mẹ được con cái tôn vinch và kính trọng; tỉ lệ tội phạm tương đối thấp; vấn đề ly dị và tự tử hầu như ko nghe thấy; việc bạo lực vào gia đình, lạm dụng trẻ em, sách báo kích dục cùng nạn mãi dâm không thể bao gồm. Một nền ghê tế chậm tiến nhưng lại có một nền tảng đạo đức xóm hội cao hơn một quốc gia như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bọn họ muốn chú ý thấy những quốc gia Phật giáo theo cái nghĩa khiếp tế như vậy, thì một trong những quốc gia giàu có nhất với gồm nền gớm tế năng động nhất thế giới hiện ni là Nhật Bản, nơi tất cả 93% dân số là tín đồ theo Phật giáo.

If Buddhism is so good why are some Buddhist countries poor?

If by poor you mean economically poor, then it is true that some Buddhist countries are poor. But if by poor you mean a poor quality of life, then perhaps some Buddhist countries are quite rich. America, for example, is an economically rich and powerful country but the crime rate is one of the highest in the world, millions of old people are neglected by their children and die of loneliness in old people's homes, domestic violence & child abuse are major problems. One in three marriages over in divorce, pornography is easily available. Rich in terms of money but perhaps poor in terms of the chất lượng of life. Now if you look at some traditional Buddhist countries you find a very different situation. Parents are honoured và respected by their children, the crime rates are relatively low, divorce and suicide are rare và traditional values like gentleness, generosity, hospitality to lớn strangers, tolerance & respect for others are still strong. Economically backward, but perhaps a higher chất lượng of life than a country lượt thích America. But even if we judge Buddhist countries in terms of economics alone, one of the wealthiest và most economically dynamic countries in the world today is nhật bản where 93% of the population điện thoại tư vấn themselves Buddhist.

Tại sao bạn không thường nghe người Phật tử có tác dụng công tác làm việc từ thiện làng mạc hội?

Có lẽ người Phật tử ko cảm thấy cần thiết phải khoe khoang về những điều tốt của họ. Nhiều năm trước đây ông Nikkyo Niwano (2), vị lãnh đạo Phật giáo Nhật Bản đã được trao giải thưởng Templeton qua việc ông vận động liên kết hòa hợp tôn giáo. Tương tự, một tăng sĩ người Thái đã nhận giải thưởng Magsaysay đến chiến dịch bài xích trừ tệ nạn ma túy. Năm 1987, Thượng tọa Kantayapiwat, người Vương Quốc Của Những Nụ cười, cũng nhận một giải thưởng Nhi đồng Hòa Bình của Na Uy mang lại công việc từ thiện của ngài trong nhiều năm góp đỡ trẻ bụi đời ở vùng nông thôn. Và hiện ni, các hội đoàn Phật giáo phương Tây đang thực hiện một số công tác làm việc từ thiện ở các vùng nông buôn bản Ấn Độ, họ đang xây dựng trường học, Trung vai trung phong điều trị vai trung phong thần thiếu nhi, trạm xá cùng những quần thể công nghiệp nhẹ. Người Phật tử xem việc giúp đỡ đến người khác như là một pháp môn tu tập của họ, nhưng họ cho rằng công việc ấy cần thực hiện vào thầm lặng, ko cần phô trương. Chính do thế mà bạn không nghe thấy nhiều về những hoạt động từ thiện của họ.

Why is it that you don't often hear of charitable work being done by Buddhists?

Perhaps it is because Buddhists don't feel the need khổng lồ boast about the good they vị. Several years ago the Japanese Buddhist leader Nikkyo Niwano received the Templeton Prize for his work in promoting inter-religious harmony. Likewise a Thai Buddhist monk was recently awarded the prestigious Magsaysay Prize for his excellent work aao ước drug addicts. In 1987 another Thai monk, Ven.Kantayapiwat was awarded the Norwegian Children's Peace Prize for his many years work helping homeless children in rural areas. And what about the large scale social work being done among the poor in India by the Western Buddhist Order? They have sầu built schools, child minding-centres, dispensaries & small scale industries for self-sufficiency. Buddhist see help given to lớn others as an expression of their religious practice just as other religions vì but they believe that it should be done quietly và without self-promotion. Thus you don't hear so much about their charitable work.

Tại sao gồm nhiều tông phái không giống nhau trong Phật giáo?

Có nhiều loại đường không giống nhau: đường rubi, đường trắng, đường kết tinch, đường cục, đường cat, đường phèn... nhưng tất cả chỉ là đường và chỉ tất cả một vị ngọt. Nó được sản xuất từ nhiều hình thức khác nhau để nó tất cả thể sử dụng nhiều giải pháp khác nhau. Phật giáo cũng thế, Phật giáo Nguyên thủy, Thiền tông, Tịnh độ tông, Du già tông, Mật tông nhưng tất cả đều là Phật giáo với đều gồm chung một vị - vị giải thoát. Phật giáo quả thật đã phạt triển qua nhiều hình thức khác biệt để nó hiện hữu và thích hợp ứng với những nền văn hóa khác biệt. Qua nhiều thế kỷ Phật giáo hiện có thể tồn tại phù hợp với mọi thế hệ. Đứng bên trên phương diện bề mặt, Phật giáo dường như có khác nhau, nhưng tâm điểm dị biệt ấy vẫn là lý thuyết Tứ đế với Bát chánh đạo. Tất cả những tôn giáo bao gồm, kể cả Phật giáo, đã từng bị chia nhỏ ra nhiều tông phái khác biệt. Tất cả những tôn giáo thiết yếu, Phật giáo bao gồm những hình dáng cùng tông phái. Những sự khác biệt của các tông phái ấy ko bao giờ đưa tới xung đột nhau, cùng cho tới nay chưa bao giờ biểu lộ sự thù địch với nhau, họ đến với nhau ở những cvào hùa viện không giống với thuộc cầu nguyện với nhau. Lòng bao dung, cùng hiểu nhau như thế quả thật là hiếm thấy.

Why are there so many different types of Buddhism?

There are many different types of sugar: brown sugar, Trắng sugar, roông xã sugar, syrup and icing sugar but it is all sugar và it all tastes sweet. It is produced in different forms so that it can be used in different ways. Buddhism is the same: there is Theravadomain authority Buddhism, Zen Buddhism, Pure L& Buddhism, Yogacara Buddhism và Vajrayana Buddhism but it is all Buddhism và it all has the same taste - the taste of freedom. Buddhism has evolved inkhổng lồ different forms so that it can be relevant to lớn the different cultures in which it exists. It has been reinterpreted over the centuries so that it can remain relevant to each new generation. Outwardly, the types of Buddhism may seem very different but at the centre of all of them is the Four Noble Truths & the Eightfold Path. All major religions, Buddhism included, have split into schools và sects. But the different sects of Buddhism have sầu never gone to lớn war with each other và khổng lồ this day, they go khổng lồ each other's temples và worship together. Such tolerance và understanding is certainly rare.

Bạn luôn nghĩ tốt về Đạo Phật. Tôi đến rằng bạn nghĩ Đạo của bạn đang theo là đúng còn những đạo không giống là không nên.

Không tất cả một Phật tử nào hiểu lời Phật dạy nhưng mà lại nghĩ những tôn giáo không giống là không đúng. Không một ai bao gồm vai trung phong hồn cởi mở lại để trọng điểm phán xét những tôn giáo không giống. Việc trước tiên bạn để trung khu nghiên cứu những tôn giáo khác là để biết gồm từng nào điểm tương đồng.Tất cả những tôn giáo đều thừa nhận rằng đời sống nhỏ người hiện tại ko được thỏa mãn. Tất cả đều tin rằng nếu trả cảnh của con người phải cải thiện thì giải pháp cư xử và quan điểm của họ cần phải được chũm đổi. Tất cả đều truyền dạy về một nền đạo đức học về yêu thương thương, có nhân, kiên nhẫn, rộng lượng với có trách rưới nhiệm với buôn bản hội, và tất cả đều chấp nhận bao gồm sự hiện hữu vào một vài hình thức tuyệt đối.

Họ sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều thương hiệu gọi không giống nhau cùng nhiều biểu tượng không giống nhau để tế bào tả và giải mê say những sự việc này. Và chỉ khi nào họ dính chặt vào đường hướng của mình bằng trọng điểm lượng hẹp hòi để chú ý sự việc thì sự ích kỷ, ngạo mạn cùng tự tôn liền tạo nên.

Cứ tưởng tượng một người Anh, một người Pháp, một người Trung quốc cùng một người Nam Dương. Tất cả đều chú ý vào một loại ly nước. Người Anh nói "Đây là cái "cup"", người Pháp nói "Không phải, nó là chiếc "tasse"", người Hoa bảo "cả nhị ông đều không đúng hết, nó đó là " pei"". Và người Nam Dương cười lớn nói rằng: "Các anh ngớ ngẩn làm thế nào, nó là loại "cawan"". Người Anh lật quyển từ điển ra với chỉ cho các người kia "Tôi tất cả thể chứng minc đây là chiếc "cup", quyển từ điển của tôi đã viết như thế". Người Pháp biện hộ lại "từ điển của tôi nói rõ đó là "tasse". Người Hoa lớn tiếng biện hộ lại "Từ điển của Cửa Hàng chúng tôi mới đúng chuẩn, do nó gồm hàng ngàn năm nay rồi, thọ hơn tất cả những từ điển của những anh, vả lại người nói tiếng Hoa nhiều hơn người nói ngôn ngữ của mấy anh, vì thế tôi nói nó là pei là đúng mực nhất". Trong lúc những người này đang gượng nhẹ cọ cùng tnhãi luận, một người Phật tử bước tới bưng lấy chiếc ly nước lên uống. Sau lúc vị ấy uống kết thúc, vị ấy nói: "Dù các anh tất cả gọi nó là "cup", "tasse", "pei" xuất xắc "cawan", mục đích của loại ly là dùng để uống nước, các anh hãy chấm dứt tnhãi nhép luận và hãy uống nước để bớt cơn khát của các anh đi!". Đây là thái độ của người Phật tử đối với những tôn giáo không giống.

You certainly think highly of Buddhism. I suppose you think your religion is right and all the others are wrong.

No Buddhist who understands the Buddha's teaching thinks that other religions are wrong. No one who has made a genuine effort khổng lồ examine other religions with an open mind could think lượt thích that either. The first thing you notice when you study the different religions is just how much they have sầu in mongkiemthe.common. All religions acknowledge that man's present state is unsatisfactory. All believe that a change of attitude và behaviours is needed if man's situation is khổng lồ improve sầu. All teach an ethics that includes love, kindness, patience; generosity và social responsibility và all accept the existence of some khung of .Absolute. They use different languages, different names and different symbols lớn describe và explain these things; & it is only when they narrow-mindedly cling lớn their one way of seeing things that religious intolerance, pride và self-righteousness arise. Imagine an Englishman, a Frenchman, a Chinese and an Indonesian all looking at a cup. The Englishman says, "That's a cup." The Frenchman answers, "No it's not. It's a tasse." The Chinese mongkiemthe.comments, "You're both wrong. It's a pei." And the Indonesian laughs at the others & says "What fools you are. It's a cawan." The Englishman gets a dictionary và shows it khổng lồ the others saying, "I can prove that it is a cup. My dictionary says so." "Then your dictionary is wrong," says the Frenchman "because my dictionary clearly says it is a tasse." The Chinese scoffs at them. "My dictionary is thousands of years older than yours, so my dictionary must be right. And besides, more people speak Chinese than any other language, so it must be a Pei." While they are squabbling & arguing with each other, a Buddhist mongkiemthe.comes up and drinks from the cup. After he has drunk, he says lớn the others, "Whether you Call it a cup, a tasse, a pei or a cawan, the purpose of the cup is lớn be used. Stop arguing and drink, stop squabbling and refresh your thirst." This is the Buddhist attitude lớn other religions.

Đạo Phật có phải là khoa học không?

Trước Lúc trả lời câu hỏi này, tốt nhất họ hãy search hiểu về định nghĩa của từ khoa học, theo từ điển giải thích hợp khoa học là "Kiến thức gồm thể được có mặt theo một hệ thống, dòng tuỳ thuộc vào sự trắc nghiệm những dữ kiện cùng xác nhận được quy luật tự nhiên, một phần tùy thuộc vào những gì được nghiên cứu bao gồm xác".

Trong Phật giáo hiện có nhiều phương diện ko phù hợp với định nghĩa này. Nhưng đạo giáo cốt lõi của Đạo Phật, Tứ Diệu Đế (Four Noble Truths) thì hẳn đã phù hợp. Chân lý thứ nhất khổ đau là một tởm nghiệm với có thể xác định được. Chân lý thứ nhì chỉ rõ rằng đau khổ có ngulặng nhân tự nhiên của tsi mê ái nhưng mà nó gồm thể định nghĩa, trải qua và đo lường được. Không cần cố gắng giải mê thích khổ đau theo thuật ngữ, quan lại điểm rất hình hay huyền hoặc. Chân lý thứ ba, chấm dứt khổ đau ko nương nhờ vào thần linch tối cao, vào niềm tin tốt cầu nguyện mà lại đơn giản chỉ là loại bỏ nguim nhân của khổ đau. Đó là việc hiển nhiên. Chân lý thứ tư, bé đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, một lần nữa cũng không có gì hết sức hình cơ mà tùy thuộc vào việc thực hiện theo phương pháp đặc biệt. Và hơn nữa thái độ phải cởi mở để xét nghiệm.

Phật giáo ko thừa nhận quan tiền điểm về một đấng cao cả, giống như khoa học và giải yêu thích nguồn gốc với sự vận hành của vũ trụ theo quy luật tự nhiên. Hẳn những điều này là chứng minc theo tinch thần khoa học. Một lần nữa, chúng ta lại thấy tinh thần khoa học trong Phật giáo càng rõ ràng hơn qua lời khuyên ổn của Đức Phật, rằng họ tránh việc tin tưởng một cách mù quáng nhưng mà ngược lại phải đặt vấn đề, kiếm tìm hiểu cùng thẩm tra, nhờ vào khiếp nghiệm của bao gồm bản thân rồi mới tin, bao gồm như thế tính chất khoa học mới được rõ ràng. Đức Phật dạy:

"Đừng tin tưởng theo huyền túng bấn tốt truyền thống. Đừng tin tưởng theo tin đồn đãi tốt tởm điển, đừng tin tưởng theo lời đồn xuất xắc những gì hợp lý, đừng tin tưởng theo khuynh hướng của một ý niệm nào đó, xuất xắc vì chưng một ai đó có khả năng. Và đừng tin tưởng theo ý tưởng " vị ấy là thầy của ta". Nhưng Lúc thiết yếu những vị biết rằng điều ấy là tốt ko làm cho tổn hại ai, đó là sự sáng sủa suốt đáng tán dương và Khi thực hành và theo dõi rằng nó sẽ mang đến hạnh phúc, rồi hãy tin tưởng theo". (AI 188)

Vì thế chúng ta có thể bảo rằng mặc dù Phật giáo không hoàn toàn khoa học, mà lại hẳn đang mang tính chất kỹ thuật mạnh mẽ với gồm tính kỹ thuật rộng các tôn giáo không giống. Chính ông Albert Einstein (1879-1955) một nhà công nghệ lớn tưởng độc nhất của rứa kỷ nhì mươi đã nói đến tính công nghệ của Phật giáo như sau:

"Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều cùng thần học. Tôn giáo ấy phải khái quát cả phương diện tự nhiên lẫn khôn cùng nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, vạc xuất từ ghê nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực vào loại nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Và nếu có bất cứ một tôn giáo nào bao gồm thể đương đầu với những nhu cầu của nền khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo vậy."

Is Buddhism scientific?

Before we answer that question it would be best khổng lồ define the word 'science'. Science, according khổng lồ the dictionary is: "knowledge which can be made inlớn a system, which depends upon seeing & testing facts và stating general natural laws, a branch of such knowledge, anything that can be studied exactly". There are aspects of Buddhism that would not fit inkhổng lồ this definition but the central teachings of Buddhism, the Four Noble Truths, most certainly would. Suffering, the First Noble Truth, is an experience that can be defined, experienced & measured. The Second Noble Truth states that suffering has a natural cause, craving,which likewise can be defined, experienced và measured. No attempted is made to explain suffering in terms of a metaphysical concept or myths. Suffering is ended, according to lớn the Third Noble Truth, not by relying on upon a supreme being, by faith or by prayers but simply by removing its cause. This is axiomatic. The Fourth Noble Truth, the way lớn end suffering, once again, has nothing khổng lồ vì chưng with metaphysics but depends on behaving in specific ways. And once again behaviour is open khổng lồ testing. Buddhism dispenses with the concept of a supreme being, as does science, and explains the origins và workings of the universe in terms of natural law. All of this certainly exhibits a scientific spirit. Once again, the Buddha's constant advice that we should not blindly believe sầu but rather question, examine, inquire và rely on our own experience, has a definite scientific ring to lớn it. He says:

"Do not go by revelation or tradition,vày not go by rumour, or the sacred scriptures, bởi not go by hearsay or mere xúc tích và ngắn gọn, bởi vì not go by bias towards a notion or by another person's seeming ability & bởi not go by the idea 'He is our teacher'. But when you yourself know that a thing is good, that it is not blameble, that it is praised by the wise and when practised và observed that it leads khổng lồ happiness, then follow that thing."

So we could say that although Buddhism in not entirely scientific, it certainly has a strong overtone and is certainly more scientific than any other religion. It is significant that Albert Einstein, the greathử nghiệm scientist of the twentieth century said of Buddhism:

"The religion of the future will be a cosmic religion. It should transckết thúc a personal God và avoid dogmas và theology. Covering both natural và spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual & a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism."

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về mongkiemthe.com

mongkiemthe.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. | |

B52 CLUB Cổng game bài bom tấn

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2023 BY mongkiemthe.com