Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to the last bulleted point on page 80.

Bạn đang xem: Bullet point là gì


When considering each bulleted point under “How khổng lồ Do It,” invite comments on why the suggestions are beneficial.
Khi để ý từng điểm trong đái đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho biết tại vì sao đầy đủ ý kiến đề xuất này hữu ích.
Do kia, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi không quen mặc comple tôi sẽ biết trước bản thân vẫn phải cởi nó ra
You can use formatting options to lớn undo or revày changes, add bullet points, change your fonts, highlight or strikethrough text, & more.
Quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng nhằm bỏ rồi có tác dụng lại hoặc có tác dụng lại các ngôn từ biến đổi, thêm lốt đầu dòng, đổi khác font chữ, ghi lại hoặc gạch ngang văn phiên bản với làm cho các điều khác
So if you have sầu any details, any arguments, bullet-point them for me now,"cause I got about an hour before I have sầu to get bachồng.
Nên anh bao gồm cụ thể, lập luận làm sao, liệt kệ không còn ra cho tôi, vì chưng chỉ một giờ đồng hồ nữa là tôi phải về công ty rồi.
Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic call khổng lồ action (such as "cliông chồng here") that could apply khổng lồ any ad
Ví dụ: Quảng cáo áp dụng vệt đầu cái hoặc danh sách được tiến công số; truyền bá cất điện thoại tư vấn hành vi thông thường bình thường (chẳng hạn như "nhấp vào đây") rất có thể vận dụng mang lại ngẫu nhiên PR nào
My secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật chính là, cây súng này được hấp thụ sẵn đạn hollow-point (một nhiều loại đạn gần cạnh thương lớn) chỉa thẳng vào đầu tôi vày fan lũ ông tôi sẽ nghĩ là tín đồ một nửa yêu thương, tự lần này qua lần khác.
My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật chính là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow- point ( một một số loại đạn cạnh bên thương thơm to ) chỉa trực tiếp vào đầu tôi bởi bạn đàn ông tôi đã cho rằng tín đồ một nửa yêu thương, tự lần này qua lần khác.

Xem thêm: Trâm Anh Cao Bao Nhiêu, Tiểu Sử Trâm Anh: Đỗ Trâm Anh Là Ai


A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the fonts form size, color & text-alignment lớn be customized, as well as the embedding of bullet points và numbered lists.
Một năm sau khoản thời gian Gmail Ra đời, Định dạng Văn uống bản Phong phú được trình làng, được cho phép kiểm soát và điều chỉnh form size phông chữ, màu sắc cùng canh lề, tương tự như cyếu hầu hết danh sách số và vết chấm.
Take your science, subtract your bullet points & your jargon, divide by relevance, meaning nội dung what"s relevant to lớn the audience, và multiply it by the passion that you have for this incredible work that you"re doing, và that is going lớn equal incredible interactions that are full of understanding.
Lấy " kỹ thuật " trừ đi " gạch men đầu dòng " cùng " thuật ngữ " rồi phân tách mang đến " sự xác xứng đáng ", Tức là share những giải thích xác xứng đáng cùng với khán giả, tiếp nối nhân với " mê mệt " cơ mà anh dành cho quá trình anh đang làm, thì đã tạo ra công dụng đã là Sự liên quan hoàn hảo và tuyệt vời nhất đưa về Sự gọi trọn vẹn.
(Laughter) Take your science, subtract your bullet points & your jargon, divide by relevance, meaning mô tả what"s relevant to the audience, và multiply it by the passion that you have sầu for this incredible work that you"re doing, and that is going to lớn equal incredible interactions that are full of understanding.
(Cười) Lấy "khoa học" trừ đi "gạch men đầu dòng" cùng "thuật ngữ" rồi phân tách cho "sự xác đáng", tức là chia sẻ các giải thích xác đáng cùng với khán giả, tiếp đến nhân cùng với "đam mê" cơ mà anh giành cho quá trình anh đang có tác dụng, thì đã cho ra kết quả sẽ là Sự can dự tuyệt đối hoàn hảo đem về Sự phát âm toàn diện.
On 15 September 1993—Puglisi"s 56th birthday—he was killed outside his trang chính by a single bullet shot at point-blank range.
Ngày 15 mon 9 năm 1993, cũng là ngày sinc nhật lần trang bị 56 của Pugliham mê, vị linch mục đã bị phun bị tiêu diệt ngay lập tức sinh hoạt bên ngoài ngôi nhà của ông bởi một viên đạn độc nhất vô nhị.

Xem thêm: Điểm Gpa Bao Nhiêu Là Cao - Quy Đổi Gpa & Cách Tính Điểm Gpa Thế Nào


Và tiếp tế đó, ví như bạn có thể vấn đáp một cách lập cập với xúc tích mà ko sử dụng tự quality.

Chuyên mục: GIÁO DỤC
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *