Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (110.28 KB, 8 trang )


Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Các dạng toán thường gặp mặt trong đề thi học kì 2 lớp 3

A. Các dạng tốn điển hình trong đề thi học kì 21. Dạng 1: Tính

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 32 + 7 b, 58 - 4 c, 77 - 3 d, 14 + 5

Bài 2: Tính

a, 45 + 34 b, 56 - 20 c, 18 + 71 d, 74 - 3

e, 3 + 63 f, 99 - 48 g, 54 + 45 h, 65 - 23

Bài 3: Tính

a, 30cm + 4cm b, 18cm - 8cm

c, 25cm + 14cm d, 48cm + 21cm

e, 74cm - 4cm f, 53cm + 3cm

Lời giải:

Bài 1: học viên tự để phép tính

a, 32 + 7 = 39 b, 58 - 4 = 54 c, 77 - 3 = 74 d, 14 + 5 = 19

Bài 2:


a, 45 + 34 = 79 b, 56 - đôi mươi = 36 c, 18 + 71 = 89 d, 74 - 3 = 71

e, 3 + 63 = 66 f, 99 - 48 = 51 g, 54 + 45 = 99 h, 65 - 23 = 42

Bài 3:

a, 30cm + 4cm = 34cm b, 18cm - 8cm = 10cm

c, 25cm + 14cm = 39cm d, 48cm + 21cm = 69cm

e, 74cm - 4cm = 70cm f, 53cm + 3cm = 56cm


Bài 4: Điền vệt , = thích hợp vào vị trí chấm

a, 25 + 0 … 45 - 12 b, 12 + 23 … 89 - 34

c, 19 - 4 … 25 d, 30 + 40 … 60 + 10

e, 40 + 15 … 58 f, 42 + 5 … 58 - 8

g, 75 … 23 + 34 h, trăng tròn + 35 … 56

Bài 5: Điền lốt +, - phù hợp vào vị trí chấm

a, 63 … 35 = 98 b, 31 … 46 = 77

c, 87 … 24 = 63 d, 79 … 27 = 52

e, 16 … 33 = 49 f, 50 … 20 = 30


Bài 6: Điền lốt , = thích hợp vào chố chấm

a, 27cm - 21cm … 8cm

b, 41cm + 8cm … 45cm

c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

Lời giảiBài 4:

a, 25 + 0

c, 19 - 4

e, 40 + 15

g, 75 > 23 + 34 h, 20 + 35

Bài 5:

a, 63 + 35 = 98 b, 31 + 46 = 77

c, 87 - 24 = 63 d, 79 - 27 = 52

e, 16 + 33 = 49 f, 50 + trăng tròn = 30


b, 41cm + 8cm > 45cm

c, 34cm + 52cm = 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm > 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số phù hợp vào khu vực chấmBài 7: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a, Số ngay tức thì sau của 23 là số …

b, Số tức thời sau của 84 là số …

c, Số ngay tắp lự trước của 79 là số …

d, Số liền trước của 99 là số …

e, Số 72 bao gồm … chục và … 1-1 vị

f, Số 63 gồm … chục với … 1-1 vị

Bài 8: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58


Lời giảiBài 7:

a, Số tức thời sau của 23 là số 24

b, Số tức khắc sau của 84 là số 85

c, Số liền trước của 79 là số 78

d, Số ngay tức khắc trước của 99 là số 98

e, Số 72 tất cả 7 chục với 2 đối kháng vị

f, Số 63 bao gồm 6 chục cùng 3 đơn vị


a, 60, 61, 62, 63, 64

b, 23, 24, 25, 26, 27

c, 54, 55, 56, 57, 58

4. Dạng 4: Viết những số theo trang bị tự

Bài 9: Viết các số sau đây theo trang bị tự từ lớn đến bé

a, 62, 81, 38, 73

b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết các số tiếp sau đây theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn

a, 47, 39, 41, 29

b, 96, 24, 87, 78

Lời giảiBài 9:

a, 81, 73, 62, 38

b, 92, 87, 75, 58

Bài 10:

a, 29, 39, 41, 47

b, 24, 78, 87, 96

5. Dạng 5: bài xích tốn gồm lời văn

Bài 11: Lớp em bao gồm 24 học viên nữa, 23 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu

học sinh?

Bài 12: Một sợi dây dài 25cm. Hà cắt đi 5cm. Hỏi tua dây còn sót lại dài mấy xăng - ti

-mét?

Bài 13: Một shop có 95 quyển vở, siêu thị đã chào bán 40 quyển vở. Hỏi cửa ngõ hàng


còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài 14: bố của An rộng An 30 tuổi. Biết rằng trong năm này bố của An 38 tuổi. Hỏi An bao


Bài 15: Lớp 1A gồm 36 bạn học viên trong đó bao gồm 12 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A gồm bao

nhiêu học sinh nam?

Lời giảiBài 11:

Lớp em gồm số học viên là:

24 + 23 = 47 (học sinh)

Đáp số: 47 học tập sinh

Bài 12:

Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

25 - 5 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 20cm

Bài 13:

Cửa hàng sót lại số quyển vở là:

95 - 40 = 45 (quyển vở)

Đáp số: 45 quyển vở

Bài 14:

Tuổi của An trong năm này là:

38 - 30 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Bài 15:

Lớp 1A gồm số học sinh nam là:

36 - 12 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học tập sinh

6. Dạng 6: bài xích tốn đếm hình


a, b, c,

Bài 17: đến hình vẽ bên dưới đây:

a, hình vẽ trên gồm … hình tam giác

b, hình vẽ trên bao gồm … hình vng

c, hình mẫu vẽ trên bao gồm … hình trịn

Bài 18: mang đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên tất cả … hình tam giác, … hình vng

Bài 19: mang lại hình vẽ bên dưới đây:

Hình vẽ trên gồm … hình tam giác, … hình trịn, … hình vng


Xem thêm: Ô Nhiễm Bụi Mịn Bay Cao Bao Nhiêu, Chỉ Số Bụi Mịn Pm 2

Hình vẽ trên tất cả … hình chữ nhật, … hình tam giác

Lời giảiBài 16:

a, Hình vẽ tất cả 5 đoạn thẳng

b, Hình vẽ bao gồm 3 đoạn thẳng

c, Hình vẽ tất cả 4 đoạn thẳng

Bài 17:

a, hình mẫu vẽ trên có 5 hình tam giác

b, mẫu vẽ trên bao gồm 2 hình vng

c, hình vẽ trên gồm 2 hình trịn

Bài 18:


Hình vẽ trên gồm 3 hình tam giác, 3 hình vng

Bài 19:

Hình vẽ trên tất cả 4 hình tam giác, 1 hình trịn, 2 hình vng

Bài 20:

Hình vẽ trê bao gồm 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác

B. Đề thi thử học tập kì 2 lớp 1Bài 1: Tính:

a, 33 + 16 b, 42 + 17 c, 68 - 5 d, 23 + 15


a, 35 + 3 … 37 b, 54 + 4 … 45 + 3

c, 24cm + 5cm … 29cm b, 37cm - 3cm … 32cm + 3cm

Bài 3: tất cả 37 hình trịn cùng bề mặt giấy. Lan sẽ tơ color 24 hình trịn. Hỏi Lan cịn lại bao

nhiêu hình trịn không tơ màu?

Bài 4: Viết những số 24, 75, 59, 15, 95 theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớnBài 5: mang lại hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật? từng nào hình tam giác?

Lời giảiBài 1:

a, 33 + 16 = 49 b, 42 + 17 = 59

c, 68 - 5 = 63 d, 23 + 15 = 38

Bài 2:

a, 35 + 3 > 37 b, 54 + 4 > 45 + 3

c, 24cm + 5cm = 29cm b, 37cm - 3cm

Bài 3:

Số hình trịn cịn lại Lan chưa tơ color là:

37 - 24 = 13 (hình trịn)

Đáp số: 13 hình trịn

Bài 4: 15, 24, 59, 75, 95


*
Tài liệu trang bị dụng thường gặp mặt trong bên docx 4 433 1
*
tài liệu 13 lỗi thường gặp gỡ trong cai quản lý biến hóa ppt 6 460 0
*
những dạng toán thắc mắc phụ hàm số trọng tâm thường gặp trong đề thi đại học 27 870 4
*
Đề tài triết học " PHƯƠNG ĐÔNG - PHƯƠNG TÂY: TỪ MỘT BÀI THƠ, SUY NGHĨ VỀ KHÁC BIỆT VÀ THỐNG NHẤT " doc 14 554 0
*
36 dạng việc hay và khó thường gặp mặt trong các đề thi tuyển chọn sinh đh và cao đẳng 24 517 0
*
các dạng bài xích tập thường gặp gỡ trong đề thi nguyên tắc kế toán 20142015 49 433 0
*
SKKN xây dựng phương pháp và thuật toán để giải một trong những dạng toán thường gặp trong những kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc thcs 43 473 0
*
các dạng toán thường chạm chán trong cấu tạo đề thi đh 8 597 0
(38.81 KB - 8 trang) - Tải các dạng toán thường gặp trong đề thi học tập kì 2 lớp 3 - những dạng việc lớp 3 vào đề thi toán lớp 3 kì 2
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *