Ôn tập lại những dạng bài tập toán lớp 3 giúp học viên có mẫu nhìn toàn vẹn chương trình học tập toán lớp 3.bài toán ôn tập lại khối hệ thống kiến thức các dạng bài tập toán lớp 3 là vô cùng đặc biệt quan trọng để học sinh hoàn toàn có thể hệ thống lại toàn cục chương trình học toán, ôn tập cùng củng cố kiến thức và kỹ năng để trường đoản cú tin bước vào chương trình học toán lớp 4.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3

I. Các số phạm vi 10000, 100000

1. Biện pháp đọc, viết số gồm 4, 5 chữ số

Đọc các số theo thứ tự từ trái qua phải: hàng ngàn nghìn, chục nghìn, nghìn, mặt hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Lưu ý bí quyết đọc với các số: 0, 1, 4, 5

Dùng những từ “linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư” nhằm đọc

Dùng trường đoản cú “linh” để đọc khi: số 0 tại phần hàng chục

Ví dụ: 307: Đọc là bố trăm linh bảy

Dùng tự “mươi” nhằm đọc khi: số 0 ở trong phần hàng solo vị

Ví dụ: 230 hiểu là: hai trăm tía mươi

Dùng từ “mốt” nhằm đọc khi: số 1 tại phần hàng 1-1 vị

Ví dụ: 351 gọi là ba trăm năm mươi mốt

Dùng tự “tư” để đọc khi: số 4 tại đoạn hàng đối chọi vị

Ví dụ: 574 gọi là năm trăm bảy mươi tư

Dùng từ “lăm” nhằm đọc khi: số 5 ở trong phần hàng đơn vị

Ví dụ: 225 hiểu là nhị trăm nhị mươi lăm

Dùng từ “năm” nhằm đọc khi: số 5 ở trong phần đầu hàng

Ví dụ: 524 gọi là năm trăm nhì mươi tư

2. So sánh những số trong phạm vi 10000, 100000

Trong nhì số, số nào có tương đối nhiều chữ hơn thế thì lớn hơn

Vídụ 1000 > 888

Số nào tất cả ít chữ thì nhỏ hơn

Ví dụ 987

Nếu nhì số có cùng chữ số thì ta so sánh từng chữ số thẳng hàng theo thứ tự từ bỏ trái qua phải

Ví dụ: 3865 8 buộc phải 3865

3. Phép cùng trừ trong phạm vi 10000, 100000

Học sinh đặt thẳng mặt hàng rồi tình. Mặt hàng nào gióng thẳng hàng đó với tính.Từ hàng nên sang trái

4. Phép nhân, chia số có 4, 5 chữ số đến số có một chữ số

Phép nhân chúng ta đặt tính rồi tính theo lắp thêm tự từ bắt buộc sang trái

Phép chia chúng ta đặt tính rồi tính theo sản phẩm tự tự trái qua phải

5. Search thành phần chưa chắc chắn của phép tính (tìm x)

5.1. Tìm giá chỉ trị của 1 ẩn trong phép tính

Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng

Muốn tìm số hạng không biết ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết

Phép trừ : Số bị trừ - số trừ = hiệu

Muốn tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ

Muốn tìm số trừ ta đem số bị trừ rồi trừ đi hiệu

Phép chia : số bị chia : số phân tách = thương

Muốn tra cứu số bị phân chia ta rước thương nhân cùng với số chia

Muốn search số phân tách ta lấy số bị phân tách rồi phân chia cho thương

Phép nhân : quá số x thừa số = tích

Muốn search thừa số chưa chắc chắn ta lấy tích phân tách cho quá số vẫn biết

5.2. Vào tính cực hiếm biểu thức các quy tắc bắt buộc nhớ:

Thực hiện tại phép nhân chia trước, phép cộng trừ sau. Đối với biểu thức chỉ tất cả phép nhân với phép phân tách thì triển khai theo sản phẩm tự tự trái qua phải

Ví dụ: X + 5 = 15

X = 15 - 5

X = 10

6. Tính quý giá biểu thức

Tính toán theo nguyên tắc của phép nhân phân chia cộng trừ chính là nhân chia trước, cộng trừ sau, trong ngoặc trước ngoại trừ ngoặc tiến hành sau

Nếu chỉ có phép nhân, chia thì triển khai từ trái qua phải

Ví dụ 1: tiến hành phép tính (không tất cả ngoặc)

225 : 5 + 35 = 80 vì trong phép tính này còn có phép phân tách và phép cộng, không có ngoặc bắt buộc ta thực hiện theo quy tắc, nhân chia trước cộng trừ sau. Cùng ta có công dụng của phép tính như trên.

Ví dụ 2: triển khai phép tính (có ngoặc)

(125 - 15) x 2 = 220 bởi vì trong phép tính này có dấu ngoặc đề nghị ta ưu tiên tiến hành trong ngoặc trước tiếp đến mới tiến hành ngoài ngoặc, chính vì thế ta có kết quả của phép tính như trên

II. Giải toán bao gồm lời văn

1. Dạng toán về hơn kém số đối kháng vị

Dạng toán đi đo lường và tính toán thực hiện phép tính bởi phép cộng và trừ. Dựa vào thắc mắc của bài xích toán

Ví dụ 1. Hoa có 5 quả táo, An rộng Hoa 7 quả. Hỏi An gồm bao nhiêu quả?

Vì An rộng Hoa 7 trái nên: 5 + 7 = 12 quả táo

Ví dụ 2: Đức tất cả 10 viên bi, Chiến yếu Đức 2 viên. Hỏi Chiến tất cả bao nhiêu viên bi?

Vì Chiến yếu Đức 2 viên nên: 10 - 2 = 8 viên

2. Dạng toán về vội số lần, bớt số lần

Muốn gấp một trong những lên các lần ta rước số đó nhân với tương đối nhiều lần.

Ví dụ: An bao gồm 7 bông hoa, Hà tất cả số hoa vội 3 lần An. Hỏi Hà có bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

Số nhành hoa mà Hà có gấp 3 lần An yêu cầu ta có: 7x 3 = 21(bông hoa)

Muốn giảm một trong những đi các lần ta phân chia số đó mang lại số lần đề nghị giảm.

Ví dụ: bà bầu có 30 trái lê, sau khi đem đến thì số trái lê sụt giảm 6 lần. Hỏi số trái lê mà mẹ còn sót lại là bao nhiêu?

Bài giải:

Số quả lê mà mẹ còn sau thời điểm đem mang lại là:

30 : 6 = 5 (quả lê)

Đáp số : 5 (quả lê)

3. Dạng toán tương quan đến rút về 1-1 vị

Là dạng toán để giải ra đáp án rất cần được làm 2 phép tính

Ví dụ: 3 sản phẩm ghế gồm 36 học tập sinh. Hỏi 5 mặt hàng ghế thì gồm bao nhiêu học tập sinh?

số học sinh ở 1 hàng ghế là: 36 : 3 = 12 (học sinh)

Vậy số học viên ở 5 sản phẩm ghế là: 12 x 5 = 60 (học sinh)

III. Hình học

1. Điểm trọng điểm - Trung điểm của đoạn thẳng

Điểm sinh hoạt giữa: điểm nằm trong hai điểm thẳng hàng

Ví dụ: M nằm trên đoạn trực tiếp AB

*

Có M, A, B là 3 điểm trực tiếp hàng. M phía trong đoạn thẳng AB. Cần M là vấn đề nằm giữa

Trung điểm của đoạn thẳng là vấn đề nằm tại chính giữa hai điểm thẳng hàng

Ví dụ: đến đoạn trực tiếp AB tất cả M là trung điểm của đoạn thẳng

*

Có M là điểm nằm ở chính giữa A với B, MA = MB

M được gọi là trung điểm của AB

2. Hình tròn: tâm, chào bán kính, con đường kính

Tâm là trung điểm của mặt đường kính

Đường kính luôn gấp 2 lần bán kính

Bán kính luôn bằng (Largedfrac12)đường kính. Nó được xem từ vị trí tâm đường tròn đến bất kì điểm làm sao nằm trên tuyến đường tròn đó.

Để vẽ hình tròn bọn họ cần phải thực hiện compa

Ví dụ

*

Có đường tròn trung tâm O, nửa đường kính OD, OA, OB; 2 lần bán kính AB

Tâm O là trung điểm của AB với OA = OB = OD

Độ dài đường kính AB gấp 2 lần bán kính OD hoặc OA, OB

3. Hình chữ nhật, chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm 4 góc vuông, có 2 cạnh dài cân nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau

Độ nhiều năm cạnh dài gọi là chiều dài và độ dài cạnh ngắn điện thoại tư vấn là chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật: chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân 2

Diện tích hình chữ nhật: đem chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo)

Ví dụ: hình chữ nhật ABCD

*

4. Hình vuông, chu vi, diện tích s hình vuông

Hình vuông là tứ giác tất cả 4 góc vuông, có những cạnh bằng nhau

Chu vi hình vuông: rước độ nhiều năm của một cạnh hình vuông nhân 4

Diện tích hình vuông: ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân 2

Ví dụ: hình vuông ABCD

*

IV. Các dạng câu hỏi khác

1. Có tác dụng quen cùng với chữ số La mã

Các chữ số La mã tự I mang đến XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

Mặt đồng hồ thời trang chữ số La Mã

*

Cách đọc cách đọc chữ số La mã tương tự với biện pháp đọc những con số trường đoản cú nhiên.

Ví dụ:

III có giá trị là 3, gọi là ba

IX có mức giá trị là 9, gọi là chín

XX có mức giá trị là 20, phát âm là hai mươi

XIX có mức giá trị là 19, gọi là mười chín

2. Thực hành xem đồng hồ

Cách gọi giờ đúng

Giờ đúng là khi kim phút chỉ đúng vào số 12 và kim giờ chỉ bất kỳ vào số như thế nào thì đó là giờ đúng của số đó.

Ví dụ ngơi nghỉ mặt đồng hồ thời trang hình vẽ dưới đây:

*

Giờ chính xác là 5 giờ, vì: kim phút chỉ đúng vào số 12, kim giờ chỉ vào số 5, nên nó là 5 tiếng đúng.

Cách phát âm giờ lẻ

Nhắc lại một trong những kiến thức con đề nghị biết:

Một giờ gồm 60 phút, 1 phút bao gồm 60 giây.

Trên mặt đồng hồ thời trang mỗi số phương pháp nhau 5 đối kháng vị ban đầu từ số 12

Ví dụ: từ số 12 đến một là 5 đơn vị, từ 1 đến 2 là 5 solo vị, cứ như thế dịch chuyển thêm 1 số ít thì ta lại cộng thêm 5 solo vị. Như vậy nếu từ bỏ 12 cho 2 sẽ là 10 đơn vị

Khi xem đồng hồ đeo tay giờ lẻ ta gồm có trường hòa hợp sau:

Để tính số phút ví như kim phút chỉ đúng vào một vài nào cùng bề mặt đồng hồ: ta mang 5 nhân với số nhưng mà kim phút chỉ.

Nếu kim phút chỉ lệch thì ta lấy một vài lớn nhưng mà kim phút vừa vượt qua nhân đến 5 rồi cộng thêm với số đông vạch bé dại ở trong. Giữa 2 số có 4 gạch nhỏ.

Xem thêm: Cơ Quan Bảo Hiểm Xã Hội Tiếng Anh Là Gì, Công Văn 2156/Bhxh

3. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Mỗi đơn vị chức năng gấp 10 lần đơn vị chức năng liền sau

ví dụ: 1m = 10dm

Mỗi đơn vị chức năng bằng 1/10 đơn vị chức năng liền trước.

ví dụ 1m = 1/10 dam

Đối với phép nhân, phép chia đơn vị chức năng đo độ lâu năm thì thừa số(phép nhân), số chia(phép chia) không hẳn là số đo

ví dụ: ước ao đổi 1km ra mét thì ta nhân cùng với 1000. Sẽ là: 1km x 1000 = 1000km

Trong đó: 1km là độ dài, 1000 là vượt số.

Học sinh cần nắm vững mối quan hệ tình dục giữa những đơn vị đo độ dài, học thuộc bảng đơn vị đo độ dài.

V. Một số trong những bộ đề ôn tập các dạng bài bác tập toán lớp 3

5.1. Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II- NĂM HỌC 2017- 2018 MÔN: TOÁN - LỚP 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức thì sau của 42 099 là:

A. 42 100 B. 42 098 C. 43 099 D. 43 100

b) Số to nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576 B. 8 756 C. 8 765 D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút B. 615 phút C. 65 phút D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là lắp thêm sáu. Ngày 4 tháng 5 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. Thứ tứ B. Sản phẩm năm C. Máy bảy D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: >

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

b) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm.

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm2 B. 24cm C. đôi mươi cm2 D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm2 D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính cực hiếm của biểu thức:

a). 229 + 126 x 3 =

b). (9 759 – 7 428) x 2 =

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X:

a). X x 6 = 2 412

b). X : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm). Một bạn đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ fan đó đi ô tô đi được từng nào ki- lô- mét?

5.2. Đề thi số 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC: 2018 - 2019

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630. B. 42 063. C. 42 603. D. 42 360.

Câu 2: Số tức tốc sau của số 65 590 là:

A. 65 591. B. 65 589. C. 65 500. D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?

A. 25cm. B. 25cm2. C. 20cm. D. 20cm2.

Câu 4: a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….

b) Số bé xíu nhất tất cả năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào khu vực trống là:

A. 73m B. 730m C. 703m D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 32564 + 13729 b) 86247 – 52629 c) 17092 x 4 d) 8496 : 6

Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI :

a) Theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn:

b) Theo trang bị tự từ mập đến bé:

Câu 8: Tính quý giá của biểu thức:

1031 x 6 + 2718 b) 57353 – 1672 : 4

Câu 9: một nhóm công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi vào 7 ngày đội công nhân đó đào được từng nào mét đường ?

Câu 10 : Hãy cho biết hình sau đây có từng nào hình tam giác ?

*

Học sinh buộc phải ôn lại hệ thống kiến thức các dạng bài xích tậptoán lớp 3 để nắm rõ kiến thức, nỗ lực được phương pháp làm những dạng toán. Ngoài ra muốn học giỏi và thế chắc kiến thức và kỹ năng toán học tập học những bậc phụ huynh có thể tham khảo những khóa học toán bên trên mongkiemthe.com để tất cả thể chinh phục môn toán một biện pháp dễ dàng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *