English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vmongkiemthe.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) cân đối adj Balanced, well-proportioned nền kinh tế bằng phẳng a balanced economy body phẳng phiu a well-proportioned body toàn thân phát triển chăn nuôi cho cân đối với trồng trọt khổng lồ develop breeding và growing of crops in a balanced way verb To balance bằng vận chiến lược lao động với chiến lược cung cấp lớn balance the manpower-using plan and the production plan balanced Nền kinh tế tài chính phẳng phiu A balanced economy Phát triển chăn uống nuôi đến cân đối với tLong trọt To develop breeding and growing of crops in a balanced way Sự cải cách và phát triển cân đối của nền tài chính quốc dân Balanced development of the national economy Nền kinh tế tài chính không cân đối, không ổn định cùng phụ thuộc vào vào nước ngoài The economy was imbalanced, unstable và subordinate to foreign country well-proportioned Thân hình cân đối A well-proportioned body lớn balance Cân đối chiến lược lao cồn với kế hoạch phân phối To balance the manpower-using plan và the production plan

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *