A flower is an ideal metaphor for this: for it withers, scattering its petals, just when we find it lớn have attained its optimum beauty.

Bạn đang xem: Cánh hoa tiếng anh là gì

There is a space or absence between any two petals that symbolizes the ontological difference between determinate entities.
Instead, they must avoid absorbing words, pictures, & ideas that will transkhung them into lớn the "crushed petals" or dead leaves of fallen womanhood.
The female flower has five, thichồng và leathery orange/red petals that open to up to lớn one meter in diameter.
The two populations are compared to lớn see if the lengths of flower petals in the two populations are significantly different.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press xuất xắc của các công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Hóa Học Tiếng Anh Là Gì - Thuật Ngữ Hóa Học Bằng Tiếng Anh Thông Dụng

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *