a detailed account giving information about the development of a person, group, or thing, especially in order to lớn show general principles:

Bạn đang xem: Case study tiếng việt là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự mongkiemthe.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


a case study on/of/in sth The town can be seen as an interesting case study on the effects of globalization.
In each case study area a large number of in-depth consultations were held with current and former participants.
Throughout these chapters reference is made to vignettes and case studies of residents who died in the 12 case study homes.
A third case study is included in order to demonstrate the technique capability in simulating multilink manipulators.
As a case study, in this paper we present a systematic study of the relationship between normalisation & types.
Each domain is described with a reviews of research in the area, followed by a case study of particular interaction practices relevant to the tên miền.
There is a pauthành phố of case study material which examines older people working for a particular employer over a decade or more.
This is a case study of a public sector company that has good reason to lớn prove sầu the exception in its employment of older people.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Grand Tour Là Gì - Dịch Nghĩa Của Từ Grand Tour

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *