Chrissie Fit as Amanda Lopez, a student in Milo"s class who is a perfectionist và Milo’s love sầu interest.

Bạn đang xem: Cầu toàn tiếng anh là gì


IF YOU answered yes to one or more of the above sầu questions, you may have sầu a problem with perfectionism.
(Ma-thi-ơ 15:32; 26:40; Mác 6:31) Vì vậy, tuy vậy Chúa Giê-su hoàn toàn, ngài chưa hẳn là bạn cầu toàn.
Một bạn cầu toànngười đặt tiêu chuẩn kết quả này thừa cao—cũng là fan nhẫn chổ chính giữa so với bao gồm mình.
A perfectionistsomeone who sets excessively high standards of accomplishment— is also cruel to lớn himself.
Vì hắn là người cầu toàn, cùng bởi vì là tín đồ cầu toàn, hắn bắt buộc chấm dứt các gì hắn vẫn bắt đầu phần đông năm trước.
Because he was such a perfectionist, và is a perfectionist, he had lớn finish what he had started years ago.
Ông là fan cầu toàn, với sự chủ quyền tài thiết yếu chất nhận được ông dành nhiều năm nhằm trở nên tân tiến với chế tạo một bộ phim truyện.
He was a perfectionist, and his financial independence enabled him to spkết thúc years on the development & production of a picture.
Tuy nhiên, fan cầu toàn rất hoàn toàn có thể lo lắng Khi suy nghĩ đến mongkiemthe.comệc nói một điều gì sai—thái độ làm lờ lững sự hiện đại.
A perfectionist, however, would likely shudder at the thought of saying something incorrectly —an attitude that would impede his progress.

Xem thêm: Truyền Thuyết Xi Vưu Xi Vưu Là Thủ Lĩnh Bộ Lạc, Truyền Thuyết Xi Vưu


Kang Gun-woo (hoặc Kang Mae) là một nhạc trưởng dàn nhạc danh tiếng trái đất, tín đồ là một trong fan cầu toàn vào quá trình của chính mình.
Kang Gun-woo (or Kang Mae) is a world-renowned orchestra maestro who is a perfectionist in his work.
Những fan giỏi lo lắng những , hoặc bạn cầu toàn đã có tương đối nhiều khả năng gặp trở ngại với mongkiemthe.comệc hồi hộp , lo lắng vào thi cử .
People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to have trouble with kiểm tra anxiety .
Ranh giới sai lầm của thiết yếu trị thời nay là trong số những bạn đi theo toàn cầu hóa và hầu như người sợ toàn cầu hóa.
The fault line of contemporary politics is between those that embrace globalization & those that fear globalization.
Tại ngôi trường trung học tập, “ông lừng danh là 1 fan cầu toàn” tốt “kẻ gọi bất kể cuốn nắn nào tất cả được”, theo lời nhắc của một bạn bạn học.
In high school "he was known as a perfectionist ... who read everything he could lay his hands on," according khổng lồ one of his fellow students.
Là một người cầu toàn, danh tiếng với cảm nhận về phục trang với điệu cỗ màn biểu diễn, ông luôn quyết định chỉ ghi âm thẳng với ban nhạc của bản thân mình.
A perfectionist, renowned for his dress sense và performing presence, he always insisted on recording live sầu with his band.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *