According khổng lồ the rescue workers that I"ve spoken to, this tree could be as much as 100 years old và, apparently, is rotted all the way out to the bottom.

Bạn đang xem: Cây cổ thụ tiếng anh là gì


Cây sản phẩm công nghệ cha kêu " Tôi mong mỏi mình vươn nhiều năm thành một cây cổ thụ cao nhất cùng trực tiếp độc nhất vô nhị vào khu rừng rậm này .
Nhìn quang cảnh chung xung quanh hoang tàn, ông thấy một cây cổ thụ sống hàng chục năm sát cổng nhà đã biết thành nhảy rễ.
As he viewed the damage around hyên, he realized that a massive sầu tree that had stood for decades near his front gate was gone.
Lái xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây fan ta đã còn bàn tán chuyện này trong vô số nhiều năm nữa...
26 Một cây có thể sống hàng trăm ngàn năm; vài câgiống như cây cổ thụ quay tùng (sequoia) cùng cây bách tùng rất có thể sống hàng chục ngàn năm.
A tree may live for hundreds of years; some, such as sequoias and bristlecone pines, for thousands of years.
Người vợ đang đi tới kỳ sinh nở với họ vẫn đặt bé nằm trên lớp cỏ khô vào máng có tác dụng từ bỏ gỗ của cây cổ thụ trước tiên .
She gave birth & they placed the baby in the tuyệt in the feed box that was made from the first tree .
Một ́cô chỉ là 1 trong chút ít của một cô bé " tất cả một cây cổ thụ với một chi nhánh uốn cong giống hệt như một ghế ngồi trên nó.
Lúc ta đứng sinh hoạt chân các cây cổ thụ này thì thiệt là ngạc nhiên Khi cho rằng mỗi cái cây này mọc lên xuất phát từ 1 phân tử tương đương nhỏ dại.
When you stand at the base of these massive trees, it is amazing khổng lồ think that each one grew from a tiny seed.

Xem thêm: Việc Nổi Bật Tiếng Anh Là Gì ? Sự Nổi Bật Tiếng Anh Là Gì


Nhện này giăng lưới chủ yếu vào size hành lang cửa số, nhưng mà cũng rất có thể được tìm kiếm thấy trên những bức tường chắn, sản phẩm rào, hoặc bên dưới vỏ cây cổ thụ.
This spider builds its web mostly inlớn window frames, but can also be found on walls, fences, or under the bark of old trees.
Những cây cổ thụ khổng lồ Khủng tạo cho chình họa đồ gia dụng thêm phần mềm dịu , cùng xa xa là cảnh sắc dễ thương của thị thành vươn cao lên chầu trời xanh .
Grvà old trees graced the landscape , and a fine view of the thành phố skyline could be seen in the distance .
Trong tỉnh thành, một cây cổ thụ to đùng sinh trưởng 500 mét trong khoảng bố năm, phía bên trong nó là trái cầu ánh sáng vào vai của Kotarou với Kagari.
In the đô thị, a huge tree grows 500 meters tall in three years, which contains the orb of light from Kotarou and Kagari.
Thắc mắc là một điều từ nhiên—hạt tương tự của một điều thắc mắc chân thực thường mọc lên và chín muồi thành một cây cổ thụ của sự phát âm biết.
It’s natural to lớn have questions—the acorn of honest inquiry has often sprouted & matured into a great oak of understanding.
The tree was a single & ancient oak; two children could not reach around its trunk and touch hands.
Chứng ngôn này lớn mạnh trẻ khỏe y như một chiếc cây cổ thụ, tuy vậy hội chứng ngôn của Chủ Tịch Monson vẫn còn phải phát triển với phát triển theo thời gian.
It is like a towering redwood, yet even President Monson’s testimony had to lớn grow và develop over time.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *