English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính phủ

Bạn đang xem: Chính phủ tiếng anh là gì

*

Xem thêm: File Đính Kèm Tiếng Anh Là Gì, Kỹ Năng Viết Email Bằng Tiếng Anh

*

Government, cabinet lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ khổng lồ size a government thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ the Prime Minister cabinet; administration; government Một chính phủ nước nhà bất biến A stable government Chính sách của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Government policy Chính phủ Anh British Government; Whitehall nhà nước Pháp là chính phủ nước nhà quốc tế đầu tiên gửi hàng cứu trợ nàn nhân lũ lụt The French Government is the first foreign government to lớn send relief lớn the flood victims Lập chính phủ To khung a government ủng hộ chính phủ nước nhà đang cụ quyền To back/support the government in power Lật đổ một cơ quan chính phủ tân hận nát To topple/overturn/overthrow a rotten government Một đề án vị cơ quan chỉ đạo của chính phủ tài trợ A government-funded project; A government-financed project Một tổ chức triển khai bởi vì cơ quan chỉ đạo của chính phủ lập ra A governmental organization
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *