English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vmongkiemthe.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) cơ chế

Bạn đang xem: Chính sách tiếng anh là gì

*

Xem thêm: "Sốc Nặng" Trước Sự Thật Về Quan Vũ Cao Bao Nhiêu, Quan Vũ: Kiệt Xuất Anh Hùng Thời Tam Quốc

*

Policy policy Chính sách dỡ mở / ôn hoà Open/moderate policy Chính sách khôi lỏi Subtle/wise policy Chính sách cứng rắn Tough/hard policy Chính sách thân mật / thù địch Friendly/hostile policy Chính sách tạo chiến của đế quốc The imperialists" warmongering policy Uỷ ban hoạch định cơ chế Policymaking committee Chính sách của bạn Cửa Hàng chúng tôi là chỉ cần sử dụng nhân viên thôi Our company policy is lớn employ professionals only Nắm vững vàng đường lối với triển khai xuất sắc các chế độ của Đảng To grasp the lines and lớn satisfactorily implement the policies of the Party Đề xướng / theo xua đuổi chế độ cấu kết dân tộc bản địa To initiate/pursue the policy of national unity Chinh sách mới vẫn kéo theo không ít thay đổi quan trọng The new policy will work major changes

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *