*Lý tngày tiết và Phương thơm pháp giải

CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Tinc bột / Xenlulozơ → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → Caosu buna

CH4 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Hiệu suất làm phản ứng:

H = . 100%

H = . 100%

Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất từng tiến độ đơn thân.

Bạn đang xem: Có thể điều chế được bao nhiêu tấn cao su buna

Ví dụ minh họa sơ thứ pha trộn Cao su Buna

Ví dụ 1. Trong cụ chiến sản phẩm công nghệ II người ta yêu cầu điều chế cao su buna từ bỏ tinc bột theo sơ đồ vật sau:

Tinch bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai nghiêm cất 80% tinch bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của tất cả quá trình là 60%).

Hướng dẫn giải bài xích tập

Ta thấy, trong cả quá trình, nC4H6 chiếm được sẽ bằng ntinch bột tmê mẩn gia

Với H=0,6 là: nC4H6 = ntinh bột . 0,6


⇒ mpolime = 10 . 0,8162 . 0,6 . 54 =1,6 tấn

Ví dụ 2. Người ta rất có thể pha chế cao su thiên nhiên Buna trường đoản cú mộc theo sơ trang bị sau:

Xenlulozơ glucozơ C2H5OH Buta-1,3-đien Cao su Buna

Kăn năn lượng xenlulozơ yêu cầu nhằm phân phối 1 tấn cao su đặc Buna là:

Hướng dẫn giải bài bác tập

Ta gồm sơ đồ: C6H12O6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong cả quy trình, nXenlulozơ vẫn bởi nCSBN thu được

Với H = 0,6 . 0,35 . 0,8

mXenlulozơ = = 17,857 tấn

Ví dụ 3.

Xem thêm: Con Muỗi Bay Cao Bao Nhiêu ? 5 Lầm Tưởng Phổ Biến Về Việc Chống Muỗi Đốt

Cao su bumãng cầu (CSBN) được tiếp tế từ gỗ đựng 50% xenlulozơ theo sơ đồ:

Xenlulozơ

*
glucozo
*
etanol
*
buta- 1,3-dien
*
CSBN

Hiệu suất của 4 quá trình thứu tự là 60%, 80%, 75% với 100%. Để tiếp tế 1,0 tấn CSBN phải bao nhiêu tấn gỗ?

Hướng dẫn giải bài bác tập

Ta bao gồm sơ đồ:

C6H12O6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong cả quy trình, nXenlulozơ vẫn bằng nCSBN thu được

Với H = 0,6 . 0,8 . 0,75 .1

mxenlulozo thực tiễn = = 8,333 tấn

→ mmộc = m xeluozo/ 50% = 16,67 tấn

Ví dụ 4. Từ tinh bột pha chế cao su đặc bumãng cầu theo sơ đồ gia dụng sau:

Tinch bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su thiên nhiên bumãng cầu,


Hiệu suất của quy trình điều chế là 75%, mong chiếm được 32,4 kg cao su thiên nhiên bumãng cầu thì cân nặng tinch bột đề xuất cần sử dụng là?

Hướng dẫn giải bài tập

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

*
= 0,6/75% = 0,8 kmol

→ mtinch bột = 129,6 kg

Ví dụ 5 . Để pha trộn cao su thiên nhiên bumãng cầu fan ta rất có thể tiến hành theo các sơ thiết bị chuyển đổi sau:

C2H5OH

*
buta -1,3 -dien
*
cao su thiên nhiên buna

Tính khối lượng ancol etylic đề xuất đem nhằm rất có thể pha chế được 54 gam cao su bumãng cầu theo sơ vật trên?

Hướng dẫn giải bài bác tập

2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n

Hiệu suất thông thường của chuỗi làm phản ứng là H = 0,5. 0,8 = 0,4

Khối lượng ancol etylic cần lấy là: m = 54/54 . 0,4 . 2 . 46 = 230 gam.

Xem thêm: Mc Cao Vy Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nam Diễn Viên

Câu hỏi trắc nghiệm áp dụng liên quan 

Câu 1. Qua nghiên cứu và phân tích thực nghiệm cho thấy cao su đặc vạn vật thiên nhiên là polime của monome


Chuyên mục: IDOL
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *