Sách cờ tướng tá tiếng Anh:- Sách cờ giờ đồng hồ Anh thì mặc dù hình mẫu vẽ bàn cờ chẳng không giống gì ta, nhưng lại vì chưng thương hiệu viết tắt những con bài với ký kết hiệu nước đi thì trọn vẹn không giống, vì thế ban sơ sẽ không còn quen thuộc. Nhìn C (Cannon - Pháo) nhưng hiểu là "Chốt", còn P (Pawn - Tốt) thì tuyệt gọi là "Pháo" - Phần lược dịch sau trên đây sẽ giúp chúng ta xem tài liệu cờ tốt hơn.Tên con cờ ghi theo tiếng Anh:
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_General"/> K (King)
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Advisor"/> A (Advisor)
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Elephant"/> E (Elephant)
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Chariot"/> R (Chariot)
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Cannon"/> C (Cannon)
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Horse"/> H (Horse)
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Soldier"/> P (Pawn)Ký hiệu đi quân:- Tiến (+) E3+5 → Tượng 3 tiến 5- Bình (=) C2=5 → Pháo 2 bình 5- Thoái (-) R3-1 → Xe 3 thoái 1Chữ viết tắt:- Trước: F (Front) FC+2 → Pháo trước tiến 2- Sau: R (Rear) RR=8 → Xe sau bình 8Crúc ý: Các ký kết hiệu "F", "R" đứng trước tên quân bài nhé. FC → Front Cannon ("Tiền Pháo", tốt "Pháo trước")RR → Rear Chariot ("Hậu Xa", giỏi "Xe sau")Các vậy trận:- Central Cannon: Pháo đầu- Elephant Opening: Phi Tượng Cục- Horse Opening: Khởi Mã Cục- Angel"s Guide (Pawn Opening): Tiên Nhân Chỉ Lộ- Cross Palace Cannon: Quá Cung Pháo- Palcorner Cannon: Sĩ Giác Pháo- Side Horse Opening: Biên Mã Cục- Edge Pawn Opening: Biên Binch Cục- Advisor Opening: Thượng Sĩ Cục - Same Direction Cannon: Thuận Pháo- Opposite Direction Cannon: Nghịch Pháo- Make-up Opposite Direction Cannon: Nửa đường Nghịch Pháo- Screen Horses: Bình Phong Mã- Sandwiched Horses: Phản Cung Mã - Single Horse: Đơn Đề Mã- Palcorner Horse: Quải Giác Mã, Xuyên Cung Mã- 3-steps Tiger: Tam bộ hổMột số thuật ngữ:- Red: Đỏ (đi tiên)- Black: Đen (đi hậu)- Opening: Knhị cuộc- Mid-Game: Trung cuộc- End-Game: Tàn cuộc- Move: Nước đi- Checkmate: Chiếu Tướng- Attack: Tấn công- Defend: Phòng thủ- 1st tệp tin, 2nd tệp tin, 3rd tệp tin...: Lộ 1, lộ 2, lộ 3...- Left side: Cánh trái- Right side: Cánh phải- River: Sông (hà)- Cross-river: Qua hà- Riverbank: Bờ sông- lăng xê Cannon: Tốt để Pháo- Double Cannons Mate: Chiếu Pháo trùng- Double Crossed-river Cannons: Song Pháo vượt hà- ...Nếu ghép rất nhiều thuật ngữ trên thành một cầm trận hoàn hảo, các bạn sẽ tiện lợi có:- Central Cannon, cross river Chariot vs. screen Horses, left Horse at the riverbank: Pháo đầu Xe qua hà đối Bình Phong Mã, tả Mã bàn hà - 5th & 7th tệp tin Cannons, 3rd tệp tin riverngân hàng Pawn vs. screen Horses: Ngũ Thất Pháo Tốt 3 đối Bình Phong Mã - ...Đánh giá bán vắt trận:- Win: thắng- Lose: thua- Draw: hòa- Winning position: Thế thắng- Losing position: Thế thua- Superior position: Thế thượng phong- Positive position: Thế trận dĩ nhiên chắn- Cramped position: Thế trận đống bó- Satisfactory position: Thế trận có thể thỏa mãn- ... SÁCH CỜ PDF: COMMENT ĐỂ XEM LINK
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH K6VXUU"/>Những giải pháp cơ bạn dạng (.PDF, 1 MB):
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH VNvWFa"/>Những cạm bả vào khai cuộc (.PDF, 2.42 MB):
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH TB3dG8"/>Những cách thức chiếu tướng tá cơ bạn dạng (.PDF, 1.33 MB):
*
TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH BzcigT"/>Phương thơm pháp chiếu tướng trong trung cuộc (.PDF, 7.42 MB):
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *