L>Phoenix Restaurant - A taste of Vietnamfunction MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i0&&parent.frames.length) d=parent.frames.document; n=n.substring(0,p); if(!(x=d)&&d.all) x=d.all; for (i=0;!x&&i
*
*
*
*
*
*
*
RICE DISHES - CÁC MÓN CƠM 15. Steamed broken rice with grilled pork chop (Cơm tấm sườn nướng) Steamed broken rice with grilled pork chop served with fish-sauce.

Bạn đang xem: Cơm tấm tiếng anh là gì

$6.75 16. Steamed broken rice with grilled pork chop và shredded pork skins (Cơm tấm sườn nướng, bì) Steamed broken rice with grilled pork chop and shredded pork skinsserved with fish-sauce. $6.75 17. Steamed broken rice with grilled pork chop and meat patty (Cơm tấm sườn nướng, chả trứng) Steamed broken rice with grilled pork chop & meat patty served with fish-sauce. $6.75 18. Steamed broken rice with grilled pork chop, shredded pork skins & meat patty (Cơm tấm sườn nướng, phân bì, chả trứng) Steamed broken rice with grilled pork chop, shredded pork skins& meat patty served with fish-sauce. $7.00 19. Shrímp fried rice (Cơm rán tôm) Fried rice with shrimps and set vegetables $8.95 đôi mươi. Chicken fried rice (Cơm chiên gà) Fried rice with chicken và set vegetables $8.95 21. Steamed broken rice with grilled pork chop, shredded pork skins and fried egg (Cơm tấm sườn nướng, phân bì, hột kê ốp la) Steamed broken rice with grilled pork chop, shredded pork skinsvà fried eggs served with fish-sauce. $7.00 22. Steamed broken rice with grilled pork chop, meat patty và fried egg (Cơm tnóng sườn nướng, chả trứng, hột kê ốp la) Steamed broken rice with grilled pork chop, meat patty& fried eggs served with fish-sauce. $7.00 23. Shaking beefs with rice (Cơm bò thời gian lắc) Flame-broiled flanks steak served with steamed rice.

Xem thêm: Lương Thử Việc Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thử Việc

$8.50 24. Steamed broken rice with grilled chicken (Cơm kê nướng) Steamed broken rice with grilled chicken served with fish-sauce.. $7.50 25. Grilled jumbo shrímp rice (Cơm tôm càng nướng) Steamed rice with jumbo shrimps $9.50 26. Steamed broken rice with grilled chicken & shredded pork skin (Cơm tấm kê nướng, bì) Steamed broken rice with grilled chicken and shedded pork skin served with fish-sauce. $7.50 27. Steamed broken rice with grilled chicken & meat patty (Cơm tấm con gà nướng, chả trứng) Steamed broken rice with grilled chicken & meat patty served with fish-sauce. $7.50 28. Steamed broken rice with grilled chicken and fried egg (Cơm tnóng con gà nướng, hột gà ốp la) Steamed broken rice with grilled chicken and fried eggs served with fish-sauce $7.50 29. Steamed broken rice with grilled chicken và shredded pork skin và meat patty (Cơm tnóng con gà nướng, suy bì, chả trứng) Steamed broken rice with grilled chicken, shredded pork skin và meat patty served with fish-sauce $7.75 30. Steamed broken rice with grilled chicken, meat patty and fried egg (Cơm tnóng con kê nướng, chả trứng, hột gà ốp la) Steamed broken rice with grilled chicken, meat patty & fried eggs served with fish-sauce $7.75 31. Steamed broken rice with grilled pork chop & grilled chicken (Cơm tnóng sườn nướng, con gà nướng) Steamed broken rice with grilled pork chop & grilled chicken served with fish-sauce. $8.00 32. Steamed broken rice with grilled pork chop, grilled chicken & shredded pork skin (Cơm tấm sườn nướng, con gà nướng, bì) Steamed broken rice with grilled pork chop, grilled chicken và shredded pork skin served with fish-sauce. $8.00 33. Steamed broken rice with grilled pork chop, grilled chicken and meat patty (Cơm tnóng sườn nướng, kê nướng, chả trứng) Steamed broken rice with grilled pork chop, grilled chicken và meat patty served with fish-sauce. $8.00 34. Steamed rice with grilled pork chop, grilled chicken, shredded pork skin and meat patty, fried egg (Cơm thập cẩm sườn nướng, gà nướng, suy bì, chả trứng, hột con kê ốp la) Steamed rice with grilled pork chop, grilled chicken, shredded pork skin & meat patty served with fish-sauce. $9.50 35. Steamed rice with stir-fried beef or chicken and vegetables, (Cơm bò tốt kê xào rau củ cải) Steamed rice with a choice of stir fried beef or chicke & vegetables $8.50 36. Steamed rice with steamed chickover (Cơm con kê luộc mắm gừng) Steamed rice with steamed chicken served with ginger flavor fish-sauce and herb $7.50 37. Steamed rice with grilled saltháng (Cơm cá salmon nướng) Steamed rice with grilled salmon $9.95 Appetizers - Món knhị vị Rice dishes - Các món cơm Family combinations - Các món ăn uống mái ấm gia đình Chef"s specialty dishes - Các món nạp năng lượng quan trọng đặc biệt Special flavour hotpots - Lẩu mắm quan trọng đặc biệt Hotpots - Lẩu Rice vermicelli - Bún Rice and egg noodles - Mì, phở, hủ tiếu Vegetarian thực đơn Baông xã
About us . Overview . Menu . Wines và beverages . Liên hệ us
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *