Những nhiều người đang mong muốn cải tiến và phát triển kỹ năng về kinh tế, sale yêu cầu ban đầu cùng với việc mày mò các thuật ngữ giờ Anh về thành lập công ty lớn. Biết các thuật ngữ này để giúp các bạn gọi thêm về môi trường marketing với nâng cao năng lực phân tích các sự việc tài chính. Trong nội dung bài viết này hãy thuộc mongkiemthe.com tò mò ra đời công ty giờ Anh là gì? Và các thuật ngữ tiếng Anh về đăng ký marketing thường được thực hiện.

Bạn đang xem: Công ty tiếng anh là gì

Thành lập chủ thể, Ra đời doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

thành lập và hoạt động doanh nghiệp: Enterprise establishmentthành lập công ty: Company establishmentĐăng cam kết công ty: Company registrationMnghỉ ngơi công ty: xuất hiện a companyDoanh nghiệp mới: New BusinessGiấy ghi nhận thành lập và hoạt động công ty: Certificate of incorporationGiấy phxay ghê doanh: Business licensesNgày đáng nhớ thành lập công ty: Corporate anniversary
*
ra đời công ty giờ anh là Company establishment

Một số thuật ngữ giờ Anh về ĐK doanh nghiệp

mongkiemthe.com xin hỗ trợ thêm những từ với các tự giờ Anh về ĐK Thành lập đơn vị, đa số ai đang học về kinh tế tài chính hoặc bao gồm mong muốn ĐK kinh doanh tại nước ngoài rất có thể đọc thêm các từ bỏ vựng này.

Xem thêm: " Meeting Room Là Gì ? Meeting Room Là Gì, Nghĩa Của Từ Meeting Room

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Quyền Thành lập và hoạt động, góp vốn, tải cổ phần, phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

The rights to lớn establish, contribute capital, buy shares/stakes và manage enterprises

2

Hợp đồng ĐK trước

Pre-registration contracts

3

Đơn ĐK thiết lập duy nhất

Application for registration of a sole proprietorship

4

Đơn đăng ký công ty phù hợp danh

Application for registration of a partnership

5

Hồ sơ ĐK Thành lập cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn

Application for registration of a limited liability company

6

Hồ sơ ĐK thành lập đơn vị cổ phần

Application for registration of a joint stochồng company

7

Nội dung chủng loại solo ĐK doanh nghiệp

Content of the enterprise registration application form

8

Điều lệ đơn vị.

The company"s charter.

9

Danh sách thành viên / member vừa lòng danh của người sử dụng trách rưới nhiệm hữu hạn / đơn vị hợp danh; danh sách người đóng cổ phần tạo nên với người đóng cổ phần quốc tế của bạn cổ phần

List of members/partners of a limited liability company/partnership; danh mục of founding shareholders and foreign shareholders of a joint stock company

10

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Enterprise registration procedures

11

Cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp

Issuance of the Certificate of Enterprise Registration

12

Nội dung Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp

Content of the Certificate of Enterprise Registration

13

Số nhận dạng doanh nghiệp lớn (EID)

Enterprise identification (EID) number

14

Đăng ký điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp

Registering revisions to the Certificate of Enterprise Registration

15

Thông báo chuyển đổi lên tiếng ĐK doanh nghiệp

Notification of changes khổng lồ enterprise registration information

16

Công bố báo cáo đăng ký doanh nghiệp

Publishing of enterprise registration information

17

Cung cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

Provision of enterprise registration information

18

Tài sản góp vốn

Contributed assets

19

Chuyển quyền sở hữu gia tài góp vốn

Transfer of ownership of contributed assets

20

Định giá tài sản góp vốn

Valuation of contributed assets

21

Tên doanh nghiệp

Names of enterprises

22

Các hành vi bị nghiêm cnóng đặt tên doanh nghiệp

Prohibited acts of naming enterprises

23

Tên công ty lớn bằng tiếng quốc tế và thương hiệu viết tắt

Enterprise’s name in foreign language & abbreviated name

24

Tên chi nhánh, vnạp năng lượng chống thay mặt, địa điểm khiếp doanh

Names of branches, representative offices & business locations

25

Tên tương tự nhau cùng như thể nhau tới cả tạo nhầm lẫn

Identical and confusingly similar names

26

Trụ snghỉ ngơi thiết yếu của doanh nghiệp

The enterprise’s headquarters

27

Con vết của doanh nghiệp

The enterprise’s seals

28

Chi nhánh, vnạp năng lượng phòng thay mặt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Branches, representative sầu offices và business locations of an enterprise

29

Đăng ký Trụ sở, văn phòng đại diện; thông báo về địa điểm tởm doanh

Registration of branches & representative sầu offices; notification of business location

30

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

LIMITED LIABILITY COMPANIES

31

cửa hàng trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trngơi nghỉ lên

Multi-member limited liability companies

32

Góp vốn Thành lập và hoạt động chủ thể với cấp thủ tục ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution to establish the company & issuance of the certificate of capital contribution

33

Đăng cam kết thành viên

Member register

34

Quyền của member Hội đồng thành viên

Rights of members of the Board of Members

35

Nghĩa vụ của member Hội đồng thành viên

Obligations of members of the Board of Members

36

Mua lại cổ phần

Repurchase of stakes

37

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of stakes

38

Giải quyết tiền đặt cọc vào một số trong những trường hòa hợp đặc biệt

Settlement of stakes in some special cases

39

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

40

Hội đồng thành viên

The Board of Members

41

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

42

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Members

43

Điều khiếu nại với giấy tờ thủ tục triển khai họp Hội đồng thành viên

Conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members

44

Nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên

Resolutions and decisions of the Board of Members

45

Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên

Minutes of meetings of the Board of Members

46

Thủ tục trải qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng member bằng phiếu điều tra

Procedures for ratification of resolutions và decisions of the Board of Members by questionnaire survey

47

Hiệu lực của nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Effect of resolutions & decisions of the Board of Members

48

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

49

Điều khiếu nại đảm nhận chức vụ Giám đốc / Tổng giám đốc

Requirements for holding the position of Director/General Director

50

Kiểm kiểm tra viên và Ban kiểm soát

Controllers and the Board of Controllers

51

Tiền lương, thù lao, tiền ttận hưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng member, Giám đốc / Tổng người đứng đầu và tín đồ điều hành quản lý khác

Salaries, remunerations, bonuses & other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director and other executives

52

Hợp đồng và giao dịch đề nghị được Hội đồng thành viên chấp thuận

Contracts & transactions subject lớn approval by the Board of Members

53

Tăng, bớt vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

54

Điều khiếu nại phân chia lợi nhuận

Conditions for profit distribution

55

Thu hồi vốn trả lại hoặc lợi tức đầu tư được chia

Recovery of returned capital or distributed profit

56

Trách rưới nhiệm của Chủ tịch Hội đồng member, Giám đốc / Tổng chủ tịch, bạn điều hành quản lý không giống, người thay mặt đại diện theo điều khoản với Kiểm soát viên

Responsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives & Controllers

57

Nộp đơn khiếu nại chủ tịch điều hành

Filing lawsuits against executives

58

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

59

cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên

Single -member limited liability companies

60

Góp vốn Thành lập công ty

Contributing capital to lớn establish the company

61

Quyền của chủ snghỉ ngơi hữu

Rights of the owner

62

Nghĩa vụ của chủ sngơi nghỉ hữu

Obligations of the owner

63

Thực hiện nay quyền của công ty thiết lập trong trường hòa hợp sệt biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

64

Cơ cấu tổ chức triển khai của người tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một member do tổ chức triển khai quản lý sngơi nghỉ hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization

65

Hội đồng thành viên

The Board of Members

66

Chủ tịch công ty

The company’s President

67

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

68

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng người có quyền lực cao, fan điều hành không giống và Kiểm rà soát viên

Responsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives & Controllers

69

Tiền lương, tiền ttận hưởng cùng lợi ích không giống của người điều hành quản lý đơn vị với Kiểm kiểm tra viên

Salaries, bonuses và other benefits of the company’s executives and Controllers

70

Cơ cấu tổ chức triển khai của người sử dụng trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá thể thống trị sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an individual

71

Hợp đồng với giao dịch giữa cửa hàng với những người dân tất cả liên quan

Contracts & transactions between the company and related persons

72

Tăng, bớt vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

73

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

STATE-OWNED ENTERPRISES

74

Áp dụng những phương pháp đối với công ty bên nước

Application of regulations on state-owned enterprises

75

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

76

Hội đồng thành viên

The Board of Members

77

Quyền cùng nhiệm vụ của Hội đồng thành viên

Rights và obligations of the Board of Members

78

Các yên cầu so với member Hội đồng thành viên

Requirements khổng lồ be satisfied by members of the Board of Members

79

Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

Dismissal, discharge of members of the Board of Members

80

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

81

Quyền và nghĩa vụ của member Hội đồng thành viên

Rights & obligations of members of the Board of Members

82

Trách rưới nhiệm của Chủ tịch và những thành viên không giống của Hội đồng thành viên

Responsibilities of President and other members of the Board of Members

83

Quy chế làm việc, ĐK và giấy tờ thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viên

Working regulations, conditions & procedures for conducting meetings of the Board of Members

84

Chủ tịch công ty

The company’s President

85

Giám đốc / Tổng người có quyền lực cao với các Phó Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director & Deputy Directors/General Directors

86

Các thử khám phá nhưng mà Giám đốc / Tổng giám đốc đề xuất đáp ứng

Requirements to be satisfied by the Director/General Director

87

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc / Tổng chủ tịch, bạn điều hành không giống và kế toán trưởng

Dismissal, discharge of the Director/General Director, other executives & the chief accountant

88

Kiểm soát viên và Ban kiểm soát

Controllers & the Board of Controllers

89

Nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Obligations of the Board of Controllers

90

Quyền của Ban kiểm soát

Rights the Board of Controllers

91

Quy chế thao tác làm việc của Ban kiểm soát

Working regulations of the Board of Controllers

92

Trách rưới nhiệm của Kiểm rà viên

Responsibilities of Controllers

93

Miễn nhiệm và bến bãi nhiệm Kiểm rà soát viên và Kiểm kiểm tra viên trưởng

Dismissal & discharge of Controllers and the Chief Controller

94

Công ba công bố định kỳ

Periodic disclosure of information

95

Tiết lộ biết tin ko thường xuyên xuyên

Irregular disclosure of information

96

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANIES

97

Vốn của chúng ta cổ phần

Capital of a joint stoông chồng company

98

Tkhô cứng tân oán mua CP vẫn ĐK khi ĐK doanh nghiệp

Paying for subscribed shares upon enterprise registration

99

Các các loại cổ phần

Types of shares

100

Quyền của cổ đông phổ thông

Rights of ordinary shareholders

101

Cổ phiếu có quyền biểu quyết rất cao với quyền của tín đồ download chúng

Super-voting shares and rights of their holders

102

Cổ phần ưu tiên tham gia cùng quyền của bạn cài chúng

Participating preference shares & rights of their holders

103

Cổ phần khuyến mãi hoàn lại và quyền của tín đồ cài chúng

Redeemable preference shares & rights of their holders

104

Nghĩa vụ của cổ đông

Obligations of shareholders

105

Cổ phần càng nhiều của cổ đông sáng lập

Ordinary shares of founding shareholders

106

Chứng chỉ cổ phiếu

Share certificate

107

Sổ ĐK cổ đông

Shareholder register

108

Chào chào bán cổ phiếu

Offering shares

109

Chào phân phối CP mang lại người đóng cổ phần hiện hữu

Offering of shares lớn existing shareholders

110

Phát hành CP riêng biệt lẻ

Private placement of shares

111

Bán cổ phần

Selling shares

112

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of shares

113

Phát hành trái khoán riêng biệt lẻ

Private placement of bonds

114

Thủ tục chế tạo trái phiếu trơ tráo với chuyển nhượng trái phiếu riêng biệt lẻ

Procedures for making private placement of bonds and transfer of privately placed bonds

115

Quyết định kiến thiết trái khoán riêng biệt lẻ

Deciding private placement of bonds

116

Mua cổ phiếu và trái phiếu

Buying shares and bonds

117

Mua lại cổ phần theo hưởng thụ của cổ đông

Share repurchase at shareholders’ request

118

Mua lại cổ phần theo đưa ra quyết định của công ty

Share repurchase under the company’s decision

119

Điều kiện thanh tân oán với cách xử lý cổ phần tải lại

Conditions for payment & settlement of repurchased shares

120

Trả cổ tức

Paying dividends

121

Trả lại những khoản thanh toán thù mang đến CP sẽ mua lại hoặc cổ tức

Return of payments for repurchased shares or dividends

122

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Organizational structure of a joint stoông chồng company

123

Quyền và nghĩa vụ của GMS

Rights & obligations of the GMS

124

Đại hội đồng cổ đông

General Meetings of Shareholders

125

Triệu tập GMS

Convening GMS

126

Danh sách cổ đông có quyền tđắm đuối gia ĐHĐCĐ

List of shareholders entitled lớn participate in the GMS

127

Chương thơm trình nghị sự của GMS

Agenda of the GMS

128

Lời mời tham gia GMS

Invitations khổng lồ the GMS

129

Thực hiện tại quyền tham gia GMS

Exercising the right to attkết thúc the GMS

130

Điều khiếu nại nhằm triển khai GMS

Conditions for conducting the GMS

131

Giao thức họp với biểu quyết

Meeting and voting protocols

132

Phương thức phê chuẩn chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cai quản trị

Methods for ratifying resolutions of the GMS

133

Điều kiện phê chuẩn những nghị quyết của ĐHĐCĐ

Conditions for ratification of resolutions of the GMS

134

Quyền lực với phương pháp phê chuẩn chỉnh những quyết nghị của GMS bằng điều tra bảng câu hỏi

Power nguồn and method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey

135

Biên bạn dạng của GMS

Minutes of the GMS

136

Yêu cầu bỏ vứt hiệu lực thực thi hiện hành của một nghị quyết của GMS

Requesting invalidation of a resolution of the GMS

137

Hiệu lực của quyết nghị của GMS

Effect of the resolution of the GMS

138

Hội đồng quản trị

The Board of Directors

139

Nhiệm kỳ và con số thành viên Hội đồng cai quản trị

Term of office and quantity of members of the Board of Directors

140

Cơ cấu tổ chức triển khai với các kinh nghiệm mà thành viên Hội đồng quản ngại trị yêu cầu thực hiện

Organizational structure và requirements lớn be fulfilled by members of the Board of Directors

141

Chủ tịch Hội đồng cai quản trị

The President of the Board of Directors

142

Các cuộc họp của Hội đồng quản ngại trị

Meetings of the Board of Directors

143

Biên bạn dạng họp Hội đồng cai quản trị

Minutes of meetings of the Board of Directors

144

Quyền so với đọc tin của thành viên Hội đồng thành viên

Rights khổng lồ information of members of the Board of Members

145

Miễn nhiệm, sửa chữa với bổ sung cập nhật member Hội đồng quản ngại trị

Dismissal, replacement & addition of members of the Board of Directors

146

Ủy ban kiểm toán

phân tích và đo lường committee

147

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

148

Tiền lương, thù lao, chi phí ttận hưởng và tác dụng không giống của member Hội đồng quản trị và Giám đốc / Tổng giám đốc

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors & the Director/General Director

149

Tiết lộ tiện ích liên quan

Disclosure of related interests

150

Trách rưới nhiệm của bạn quản lý công ty

Responsibilities of the company’s executives

151

Quyền khởi khiếu nại Hội đồng quản ngại trị và Giám đốc / Tổng giám đốc

Rights khổng lồ tệp tin lawsuits against the Board of Directors and the Director/General Director

152

Phê chăm chú các hợp đồng và thanh toán giao dịch thân cửa hàng với những người có liên quan

Approving contracts & transactions between the company và related persons

153

Ban kiểm soát

Board of Controllers

154

Các yên cầu mà lại Kiểm soát viên nên đáp ứng

Requirements lớn be satisfied by Controllers

155

Quyền cùng nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Rights và obligations of the Board of Controllers

156

Quyền so với đọc tin của Ban kiểm soát

Rights to lớn information of the Board of Controllers

157

Tiền lương, tiền ttận hưởng cùng các quyền hạn không giống của Kiểm soát viên

Salaries, bonuses and other benefits of Controllers

158

Trách nát nhiệm của Kiểm thẩm tra viên

Responsibilities of Controllers

159

Miễn nhiệm Kiểm thẩm tra viên

Dismissal of Controllers

160

Nộp báo cáo sản phẩm năm

Submission of annual reports

161

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

162

Đối tác

Partnerships

163

CÔNG TY HỢPhường DANH

PARTNERSHIPS

164

Góp vốn cùng cấp chứng từ ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution and issuance of the capital contribution certificate

165

Tài sản của bạn đúng theo danh

A partnership’s assets

166

Hạn chế của thành viên hợp danh

Limitations of general partners

167

Quyền và nhiệm vụ của thành viên đúng theo danh

Rights & obligations of general partners

168

Hội đồng thành viên

The Board of Partners

169

Triệu tập các buổi họp của Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Partners

170

Quản trị kinh doanh của chúng ta thích hợp danh

Business administration of partnerships

171

Chấm xong thành viên vừa lòng danh

Termination of general partners

172

Kết hấp thụ thành viên mới

Admission of new partners

173

Quyền với nghĩa vụ của thành viên thích hợp danh

Rights và obligations of limited partners

174

DOANH NGHIỆPhường TƯ NHÂN

SOLE PROPRIETORSHIPS

175

Sở hữu độc quyền

Sole proprietorships

176

Vốn của các công ty mua riêng

Capital of sole proprietorships

177

Quản lý các chủ thể độc quyền

Administration of sole proprietorships

178

Cho mướn quyền download riêng

Leasing out a sole proprietorship

179

Bán quyền sở hữu duy nhất

Selling a sole proprietorship

180

Thực hiện nay quyền của nhà mua Một trong những trường hòa hợp sệt biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

Tư vấn thành lập doanh nghiệp mongkiemthe.com vừa câu trả lời xong xuôi câu hỏi Thành lập chủ thể giờ anh là gì? Chúng tôi còn cung ứng thêm các thuật ngữ khác liên quan mang đến đăng ký công ty lớn. Chúc chúng ta học tốt!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *