March 21 The International Criminal Court finds former Congolese Vice President Jean-Pierre Bemcha guilty of war crimes and crimes against humanity, the first time the ICC convicted someone of sexual violence.

Bạn đang xem: Convict là gì


21 tháng 3: Tòa án Hình sự Quốc tế xác nhận Phó Tổng thống CHDC Congo Jean-Pierre Bemcha phạm tội ác cuộc chiến tranh và tội ác chống nhân loại, lần trước tiên toà án này kết tội một fan bởi đấm đá bạo lực tình dục.
The genus is closely related lớn Archocentrus và Cryptoheros, & contains the convict cichlids that were previously placed in those genera.
Our conviction of the Savior & His latter-day work becomes the powerful lens through which we judge all else.
Sự tin chắc của họ về Đấng Cứu Rỗi cùng các bước ngày tiếp theo của Ngài biến chuyển một cái kính hiển vi mà lại qua đó họ xét đoán được hầu hết điều không giống.
According to lớn a copy of the indictment, on September 29, 2012, the People’s Court of Tan An thành phố convicted and sentenced Dinch Nguyen Kha to lớn two years in prison for “intentionally causing injuries .”
Theo một bản sao của tờ cáo trạng, vào ngày 29 tháng Chín thời điểm năm 2012, Tòa án Nhân dân thành thị Tân An đang xử với kết án Đinc Ngulặng Kha 2 năm tù đọng về tội “thay ý tạo thương tích.”
Church members in Liberia quote scripture & sing “How Firm a Foundation” with uncommon conviction.
Các tín hữu Giáo Hội ở Liberia trích dẫn thánh thỏng cùng hát bài bác “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng” với cùng 1 tin tưởng chắc hi hữu thấy.
Roads, bridges, wharves, and public buildings were constructed using convict labour and by 1822 the town had banks, markets, & well-established thoroughfares.
Đường sá, cầu cống, các bến phả cùng các tòa bên cơ quan chỉ đạo của chính phủ được sản xuất lên vì chưng đông đảo phạm nhân, với đến năm 1822 thị trấn đã gồm ngân hàng, các chợ, các mặt đường phố Khủng cùng sngơi nghỉ công an có tổ chức triển khai.
Every adult male citizen has the right to lớn be elected as MPhường, who hasn"t been convicted và was not under any form of investigation, no matter the amount of taxes he pays.
Mọi công dân phái mạnh trưởng thành đều có quyền được thai có tác dụng nghị sĩ, người không bị kết án và ko dưới bất kỳ hiệ tượng điều tra nào, bất cứ số tiền thuế mà anh ta trả.
The following month Misae passed away, surrounded by a loving family & the medical staff of a different hospital, where her sincere convictions were understood & respected.
Tháng sau thì bà Misae qua đời giữa những vòng tay trìu mến của gia đình và ban điều trị của một bệnh viện không giống, vị trí kia niềm tin thực tình của bà đã được người ta thông cảm với kính trọng.
The inglorious end of Jeremiah’s opponents should strengthen our conviction that if we are faithful like Jeremiah, our enemies ‘will not prevail against us because Jehovah is with us.’
Kết cuộc điếm nhục của rất nhiều kẻ ngăn chặn lại Giê-rê-ngươi đề nghị góp họ tin chắc rằng: Nếu chúng ta trung thành nlỗi Giê-rê-mày, quân thù đang ‘không chiến hạ họ do Đức Giê-hô-va làm việc thuộc bọn chúng ta’.
And it"s phối in high school, meaning it"s about a journey not just lớn college và career but lớn identity and conviction, the price of popularity, the compromises we must make between what we want và what we need.
hơn nữa bộ phim truyền hình được dựng lên từ 1 trường trung học, kia đó là một cuộc hành trình không những đi mang đến đại học và sự nghiệp mà hơn nữa đó là bản thân với niềm tin của chúng ta, cái giá của sự việc nổi tiếng, trên đây chính là một thỏa hiệp quan trọng mà lại ta bắt buộc phải triển khai để rất có thể có tác dụng phần lớn gì ta ý muốn với có tác dụng đầy đủ gì ta buộc phải."
Conviction, humility, repentance, và submissiveness precede the abandonment of our weapons of rebellion.

Xem thêm:


Sự quan tâm chắc, tính khiêm dường, sự ân hận cải, cùng tuân phục đi trước sự dẹp quăng quật các khí giới phản nghịch nghịch của họ.
Brenda Palms- Farber was hired khổng lồ help ex- convicts reenter society and keep them from going baông xã inkhổng lồ prison.
Brenda Palms- Farver được thuê giúp sức đông đảo tù nhân nhân hòa nhập cùng với cuộc sống cộng đồng cùng duy trì đến chúng ta không tái phạm vào nữa.
But what characterized their faith more than anything else, clearly distinguishing Anabaptists from other religions, was the conviction that baptism was for adults and not for children.
Nhưng đặc điểm nổi bật nhất khiến cho phái Anabaptist khác hoàn toàn những tôn giáo không giống là bọn họ tin chắc rằng phxay rửa tội dành riêng cho những người phệ chđọng không phải cho trẻ nhỏ.
During study periods và at other times, parents need lớn express themselves with conviction when discussing spiritual matters with their children.
Trong buổi học hỏi cùng đầy đủ cơ hội khác, bố mẹ cần được nói cùng với tinh thần chắc lúc đàm đạo phần đông sự việc về thiêng liêng cùng với con cháu.
14 King David’s conviction that Jehovah cared for hlặng and felt for him is made evident in Psalm 56, which David composed while running from murderous King Saul.
14 Lòng tin cậy của Vua Đa-vít về bài toán Đức Giê-hô-va quyên tâm và cảm thông sâu sắc với ông được biểu thị rõ qua bài Thi-thiên 56 bởi vì Đa-vít sáng tác vào thời gian chạy trốn Vua Sau-lơ đã truy tiếp giáp ông.
However, such human emotions need lớn be tempered with the conviction that discipline is necessary at times và that when it is administered with love, it “yields peaceable fruit, namely, righteousness.”
Tuy nhiên, buộc phải dung hòa đa số tình yêu này với việc sửa trị tuyệt nhất định rất cần được có, cùng Lúc sửa trị cùng với lòng yêu thương thương, điều này “sanh ra bông-trái công-bình và bình-an” (Hê-bơ-rơ 12:11).
Frank Sulloway of the Massachusetts Institute of Technology và Michael Shermer of the California State University conducted a study that found in their polling sample of "credentialed" U.S. adults (12% had Ph.Ds and 62% were college graduates) 64% believed in God, & there was a correlation indicating that religious conviction diminished with education level.
Cũng năm đó Frank Sulloway sinh sống Viện Công nghệ Massachusetts với Michael Shermer ngơi nghỉ Đại học tập Tiểu bang California (California State University) tiến hành một phân tích nhưng kết quả dò hỏi tín đồ Mỹ trưởng thành và cứng cáp "tất cả bởi cấp" (12% tất cả bởi TS, 62% giỏi nghiệp đại học) cho biết thêm 64% tin vào Chúa Trời, và gồm sự đối sánh cho thấy thêm đức tin mạnh mẽ vào tôn giáo sút dần lúc học càng tốt.
The bishop is sympathetic and later in the novel demonstrates a similar compassion for another man, the main protagonist in the novel, a degraded ex-convict, Jean Valjean.
Vị giám mục trầm trồ cảm thông với sau này vào cuốn nắn tè ttiết này sẽ cho thấy lòng trắc ẩn tương tự đối với một fan đàn ông không giống, là nhân thứ thiết yếu vào cuốn nắn đái thuyết, một cựu nhân tồi tàn, Jean Valjean.
My state of Alabama, lượt thích a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have sầu a criminal conviction.
Tôi sinh sống ngơi nghỉ bang Alabama, tương tự như phần đông bang không giống đã thực thụ tước đoạt quyền thai cử của doanh nghiệp mãi sau nếu khách hàng phạm tội hình sự
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *