Almost all experience fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

Bạn đang xem: Cough là gì


Hầu như toàn bộ cùng với nóng kinh nghiệm Legionnaires ", trong những khi khoảng tầm một phần hai bao gồm ho tất cả đờm, ho với 1 phần cha ra ngày tiết hoặc đờm bao gồm máu.
It probably does reduce exposure because people are not coming inlớn the office & coughing on each other, or touching common objects và sharing things mongkiemthe.coma their hands.
Nó hoàn toàn có thể góp sút ptương đối lây truyền chính vì những tín đồ chưa tới văn chống với ho vào với nhau, hoặc thuộc đụng vào đồ vật và lây truyền các sản phẩm qua tay.
In children, the cough lasts for more than ten days in 35–40% of cases và continues for more than 25 days in 10%.
Tại trẻ em ho kéo dài ra hơn 10 ngày vào 35-40% các ngôi trường vừa lòng cùng liên tục trong 25 ngày với 10% các ngôi trường hợp.
On September 1, outside Thunder Bay, he was forced khổng lồ stop briefly after he suffered an intense coughing fit & experienced pains in his chest.
Ngày 1 mon 9, bên ngoài vịnh Thunder, anh nên dừng lại một thời gian sau khi bị ho kinh hoàng với nhức ngực.
Sử dụng cơ thể -- có thể là hắt xì hơi, hoàn toàn có thể là tiếng ho, hoàn toàn có thể là động vật hoang dã -- (ho) chủ yếu nạm -- vỗ tay, bất kì vật gì.
But the Bay Area’s smog stung his eyes, the traffic noise gave sầu hlặng headaches, and the pollen made hyên ổn cough.

Xem thêm: Make For Là Gì - Và Cấu Trúc Cụm Từ Make For Trong Câu Tiếng Anh


Inhalation of HgSO4 can result in acute poisoning: causing tightness in the chest, difficulties breathing, coughing and pain.
Whenever the chest wall moves , such as with breathing in & out , coughing or sneezing , the pleura moves và pain is felt in the outer layer of the pleura .
Bất cứ đọng bao giờ thành ngực cử động , ví dụ như hkhông nhiều vào và ra , ho hoặc hắt hơi , thì màng phổi cử đụng và gồm cảm hứng nhức sinh hoạt lớp màng phổi bên phía ngoài .
This Musketeer had just come off guard, complained of hamongkiemthe.comng a cold, and coughed from time to lớn time affectedly.
Tay lính ngự lâm ấy vừa new xong phiên gác, phàn nàn là bị cảm cúm và thỉnh thoảng lại làm cỗ húng hắng ho.
People usually contract bacterial meningitis by breathing in tiny particles of mucus & saliva that spray inkhổng lồ the air when an infected person sneezes or coughs.
Mọi tín đồ thường lây lan khuẩn vày hkhông nhiều phải đông đảo giọt chất nhầy nhớt với nước bọt bong bóng trong không gian tự tín đồ bị nhiễm khi bọn họ hắt xì hơi hoặc ho.
Those with Legionnaires" disease usually have fever, chills, & a cough, which may be dry or may produce sputum.
Những người dân có bệnh Lê dương thông thường sẽ có sốt, ớn rét mướt và ho khan, trong số đó hoàn toàn có thể bị khô rạn hoặc hoàn toàn có thể tiếp tế ra đờm.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *