Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Curriculum là gì

*
*
*

curriculum
*

curriculum /kə"rikjuləm/ danh từ bỏ, số những curricula lịch trình giảng dạycuriculum vitae bạn dạng lý lịch
*

*

Xem thêm: Bachelor Of Business Là Gì, So Sánh Bba Và Mba Ở Canada

*

curriculum

Từ điển Collocation

curriculum noun

ADJ. broad, broadly-based, wide | narrow Teachers feel that the present curriculum is too narrow. | core Student choose from optional subjects in addition khổng lồ the core curriculum. | national, official, statutory | mainstream His disability does not prsự kiện him from following the mainstream curriculum. | academic, educational | higher education, primary, school, secondary, undergraduate | subject-based | English, geography, mathematics, etc. | hidden Children learn many of their attitudes lớn life from the hidden curriculum at school.

VERB + CURRICULUM thiết kế, develop, plan | broaden | introduce sth inkhổng lồ Film Studies has been introduced inkhổng lồ the curriculum as an option. | follow

CURRICULUM + NOUN nội dung, subjects | materials | thiết kế, development, planning | aims, objectives | change, resize, Đánh Giá

PREP. across the ~ Pupils use computers across the curriculum (= in all or most subjects). | on a/the ~ They all have lớn study French because it"s on the curriculum. | in a/the ~ More room should be given khổng lồ foreign languages in the curriculum. | within a/the ~ the balance of subjects within the curriculum

PHRASES areas of the curriculum We cover all areas of the curriculum.

Từ điển WordNet


n.


English Synonym & Antonym Dictionary

curricula|curriculumssyn.: course of study program programme syllabus
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *