Đề thi giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích cơ mà mongkiemthe.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 8

Đề chất vấn giữa học tập kì 1 Toán 8 gồm 2 đề thi giữa kì 1 gồm ma trận đề thi kèm theo giải đáp giải chi tiết. Qua 2 đề thi thân kì 1 lớp 8 môn Toán giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu tạo đề thi, ôn tập nhằm đạt được kết quả cao vào kì thi sắp tới tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giành cho quý thầy cô ra đề thi. Hình như các em tìm hiểu thêm đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đó là nội dung chi tiết, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi và mongkiemthe.com tại đây.


Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021- 2022


Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 8 năm 2021

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Nhân đa thức

 

Thực hiện được phép nhân nhiều thức với đối kháng thức.

Thực hiện được phép nhân đa thức với đa thức.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 1

0.25đ

2.5%

 

 

Câu 19a

0.5đ

5%

 

 

2 câu

0.75đ

7.5%

2. Gần như hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Nhận hiểu rằng 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ.

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 13;14

;15;16

1.0đ

10%

 

 

 

 

 

 

 

4 câu

1.0đ

10%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử

 

Phân tích được nhiều thức thành nhân tử bởi các phương thức cơ bản trong ngôi trường hợp thay thể.

Vận dụng được các phương thức phân tích đa thức thành nhân tử vào trường hợp cụ thể.

Vận dụng được các phương thức phân tích nhiều thức thành nhân tử vào trường hợp vậy thể.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 3;8

0.5đ

5%

 

Câu 7

0.25đ

2.5%

Câu 20b

0.5đ

5%

 

Câu 20ac

1.0đ

10%

6 câu

2.25đ

22.5%

4. Phân tách đa thức

 

 

Thực hiện tại được phép chia đối kháng thức cho đối kháng thức, nhiều thức cho solo thức, nhiều thức đến đa thức.

Vận dụng được phép phân tách đa thức cho đối kháng thức, nhiều thức mang đến đa thức. Chia đa thức một biến chuyển đã sắp đến xếp

Vận dụng phép phân tách đa thức một phát triển thành đã bố trí để giải bài bác tập kiếm tìm tham số.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 2

0.25đ

2.5%

 

 

19bc;

1.0đ

10%

 

Câu 21

0.5đ

5%

4 câu

1.75đ

17.5%

5. Tứ giác

Biết được tổng bố góc của một tứ giác bằng

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 6

0.25đ

2.5%

 

 

 

 

 

 

 

1 câu

0.25đ

2.5%

6. Trục đối xứng. Trọng điểm đối xúng

 

Hiểu được một hình bao gồm trục đối xứng hay không? có tâm đối xứng hay không?.

Vận dụng được các trường hợp cân nhau của tam giác nhằm xét tính đối xứng của hai hình.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 5

0.25đ

2.5%

 

 

Câu 18a

1.25đ

12.5%

 

 

2 câu

1.5đ

15%

7. Hình thang. Hình thang cân. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 

Nhận hiểu rằng hình thang cân phụ thuộc các tín hiệu nhận biết

Vận dụng cách làm tính mặt đường trung bình của tam giác, của hình thang để giải bài xích tập

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 12

0.25đ

2.5%

 

Câu 4

0.25đ

2.5%

Câu 17

1.0đ

10%

 

 

3 câu

1.5đ

15%

8. Hình bình hành

 

Nhận hiểu rằng hình bình hành nhờ vào các tín hiệu nhận biết

Vận dụng được các dấu hiệu nhận ra để chứng tỏ một tứ giác là hình bình hành

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 10

0.25đ

2.5%

 

 

Câu 18b

0.25đ

2.5%

 

 

2 câu

0.5đ

5%

9. Hình chữ nhật

 

Nhận hiểu rằng hình chữ nhật nhờ vào các tín hiệu nhận biết

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 11

0.25đ

2.5%

 

 

 

 

 

1 câu

0.25đ

2.5%

10. Hình thoi

 

Nhận biết được hình thoi dựa vào các dấu hiệu nhận biết

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Câu 9

0.25đ

2.5%

 

 

 

 

 

1 câu

0.25đ

2.5%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

5 câu

1.25đ

12.5%

 

9 câu

2.25đ

22.5%

 

2 câu

0.5đ

5%

7 câu

4.5đ

45%

 

 

3 câu

1.5đ

15%

26 câu

10đ

100%


Đề thi thân kì 1 Toán 8 năm 2021 - 2022 

A/ TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)

Câu 1: tác dụng phép tính bằng?

*

B. 6 x-1

C.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Get The Ball Rolling Là Gì ? Get The Ball Rolling Là Gì

*

D.

*

Câu 2: kết quả phép tính

*
bằng?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Đa thức

*
 được đối chiếu thành nhân tử là?

A. 3(x+y)

B. 3(x+6 y)

C. 3 x y

D. 3(x+3 y)

Câu 4: Hình thang có độ dài hai lòng là 6cm và 14 cm. Vây độ dài mặt đường đường vừa đủ của hình thang kia là?

A. 20 cm

B. 3cm

C. 7 cm

D. 10 cm

Câu 5: Hình nào sau đây vừa gồm tâm đối xứng, vừa gồm trục đối xứng?

A. Hình bình hành

B. Hình thoi

C. Hình thang vuông

D. Hình thang cân

Câu 6: Tứ giác có bốn góc cân nhau thì mỗi góc bằng?

A. 900

B. 1800

C. 600

D. 3600

Câu 7: Đa thức

*
 được phân tích thành nhân tử là?

*

*

*


*

Câu 8: Đa thức

*
 có nhân tử bình thường là?

A. 2y

B. 2xy

C. Y

D. Xy

II/ Điền vào chỗ trống (...) trong những câu sau (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm).

Câu 9: Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc với nhau là hình

................................................

Câu 10: Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình

.............................................................................................

Câu 11: Tứ giác có bố góc vuông là hình

.................................................................................................................

Câu 12: Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình

.............................................................................

B/ TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 17: (1,0 điểm) Tính độ lâu năm MN bên trên hình vẽ.

Câu 18: (1,5 điểm) mang đến hình bình hành ABCD. Call O là giao điểm nhì đường chéo cánh AC và BD. Đường trực tiếp qua O không song song với AD cắt AB tại M và CD tại N.

a. Minh chứng M đối xứng cùng với N qua O.

b, chứng tỏ rằng tứ giác AMCN là hình bình hành.

Câu 19: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

*

*

*

Câu 20: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

*

*

*

Câu 21: (0,5 điểm)Tìm m để đa thức

*
 chia hết mang đến đa thức B(x)=x-2

..............

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *