Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (354.33 KB, 9 trang )


BÀI KIỂM TRA MƠN TIẾNG VIỆT

CUỐI KÌ 2

học sinh: ... Lớp: 2 ...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 2 học kì 2 theo thông tư 22

Điểm:

1. Kiểm tra đọc thành tiếng phối hợp kiểm tra nghe nói: sử dụng vào máu ôn tập (Đọc và vấn đáp

câu hỏi)

I / PHẦN ĐỌC

A. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)

- yêu thương cầu học viên bốc thăm cùng đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài xích sau, trả lời thắc mắc nội dung kèm theo.

Đề 1: bài xích Những quả đào đoạn “Sau một chuyến du ngoạn xa … Ông hài long nhận xét” (Tiếng Việt

2B, trang 18).

Câu hỏi: bạn ông đang chia phần đa quả đào mang đến ai?

Đề 2: bài xích Ai ngoan sẽ tiến hành thưởng đoạn “Các em bé dại đứng thành vòng rộng… cho hết”


(Tiếng Việt 2B, trang 34)

Câu hỏi: do sao Tộ khơng dám nhận kẹo bác chia?

Đề 3: bài bác Chuyện quả bầu đoạn "Trước khi trở về rừng...hai vợ ck thoát nạn” (Tiếng Việt

2B,trang 57)

Câu hỏi: hai vợ ck làm gì để thốt nạn ?

Đề 4: bài xích Bóp nát trái cam đoạn “Vừa khi ấy … mang lại Quốc Toản một quả cam” (Tiếng Việt 2B,

trang 70)


(2)

Đề 5: bài Người làm cho đồ đùa đoạn “Dạo này sản phẩm của bác … cảm động ôm lấy tôi” (Tiếng Việt

2B, trang 81)

Câu hỏi: vì sao bác Nhân định gửi về quê?

2. đánh giá đọc hiểu phối kết hợp kiểm tra phần kiến thức và kỹ năng môn tiếng Việt (Kiến thức về từ với

câu). (6đ) (35 phút)

Đọc bài xích sau và vấn đáp các câu hỏi:

Cá rô l i nộ ước

Nh ng bác bỏ rô gi , rô c l c lữ à ụ ự ưỡng, đầ đu i en sì l n v i m u bùn. Nh ngđ ẫ ớ à ữc u rơ ậ đực cường tráng mình d i m c th ch. Su t mùa ông n náu trong bùn ao,à ố ế ố đ ẩ
bây gi bọn chúng chui ra, khoan khối ờ đớp bóng nước m a m i m áp, r i d ng vâyư ớ ấ ồ ựl ng ra nh ta trư ư ương c , r ch ngờ ạ ược qua m t bùn khơ, cấp tốc nh cóc nh y. H ngặ ư ả àn cá rô nô n c l i ng c trong m a, nghe r o r o nh n chim v cánh bên trên m t

đà ứ đọng ộ ượ ư à à ư đà ỗ ặ

nước.

(Theo Tơ Ho i)à

Câu 1. Cá rơ bao gồm m u nh th n o? khoanh tròn ch loại trà ư ế à ữ mong ý tr l i úng: (M1:0,5)ả ờ đ

A. Gi ng m u ố à đất. B. Gi ng m u bùn. C. Gi ng m u nố à ố à ước

Câu 2. Mùa ông, cá rô n náu âu? khoanh tròn ch loại trđ ẩ làm việc đ ữ ước ý tr l i úng:(M1: 0,5)ả ờ đ

A. Những sông. Ở B. Trong đất. C. Vào bùn ao.

Câu 3. Đàn cá rô l i ngộ ược trong m aư t o ra ti ng ạ ế rượu cồn nh th n o?ư ế à Khoanh tròn ch chiếc trữ cầu ý tr l i ả ờúng:(M1:0,5)

đ

A. Nh cóc nh y. ư ả

B. R o r o nh à à ư đàn chim v cánh.ỗC. Phấn chấn l i ngộ ược vào m aư .

Câu 4.Câu”Nh ng c u rô ữ ậ đự ườc c ng tráng bản thân d i m c th ch.” thu c ki u câu gì? khoanh trịn ch dòng à ố ế ộ ể ữtrước ý tr l i úng:ả ờ đ (M2: 0,5)
(3)

Câu 5. Trong câu: “Ông em tr ng cây hãng apple ồ đ n quể ă ả” b ph n g chộ

chân tr l i cho câu h i gì?(M3:1)ả ờ

A. Để à l m gì? B. Vị sao? C. Lúc n o?à

Câu 6. Search t trái ngh a v i m i t sau:ừ ĩ ( M2:1)

lạnh - ...; yếu ớt - ...; to lớn - ...; dài - ...; rẻ - ...

Câu 7. Vi t l i câu sau cho đúng thiết yếu tế ả: đưa ra u nay, bình có điề

lao đ ng khơng.(ộ M3:1)

...

Câu 8. Đặt câu h i tr l i cho b ph n in ỏ ả ờ ộ ậ đậm vào câu sau: (M4:1)

"Mùa đông đến, chim én cất cánh về phương Nam tránh rét"


(4)

BÀI KIỂM TRA MƠN TIẾNG VIỆT

CUỐI KÌ 2

học sinh: ... Lớp: 2 ...

Điểm:


B i ki m tra vi tà ể ếTh i gian l m b i: 35 phút.ờ à à

1. Chính t (20 phút): cô giáo ả đọc cho h c sinh vi t o n bắt t t b i “Bóp nát qu cam” ọ ế đ ạ ắ à ả(trang 75, sách Ti ng Vi t 2- T p. 2B1). (4 )ế ệ ậ đ

2. Tập làm văn (6đ)

(35 phút) Vi t o n v n ng n v lo i quế đ ạ ă ắ ề à ả em say mê theo lưu ý sau:

a) Đó là quả gì?

b) màu sắc hình dáng như vậy nào?c) Quả giữ mùi nặng vị gì?


(5)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Môn: giờ Việt

áp án v bi u i m:

Đ à ể đ ể

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm, bao gồm đọc đoạn trong bài đã học tập và vấn đáp 1 thắc mắc –

thực hiện trong huyết ôn tập cuối HKII

2.

Xem thêm: Cẩn Thận Tiếng Anh Là Gì ? Cẩn Thận Trong Tiếng Tiếng Anh

ĐÁP ÁN PHẦN CÂU HỎI: (1 điểm)

Đề 1: bài Những quả đào đoạn “Sau một chuyến hành trình xa … Ông hài long thừa nhận xét” (Tiếng Việt

2B, trang 18).

Đáp án: tín đồ ông chia quả to mang đến bà với quả nhỏ tuổi cho những cháu.

Đề 2: bài xích Ai ngoan sẽ được thưởng đoạn “ các em bé dại đứng thành vòng rộng … mang đến hết”

(Tiếng Việt 2B, trang 34)

Đáp án: vị hơm ni Tộ không vang lời cô, Tộ chưa ngoan.

Đề 3: bài Chuyện quả thai đoạn "Trước lúc về rừng...hai vợ ck thoát nạn” (Tiếng Việt

2B,trang 57)

Đáp án: hai vợ ck lấy một khúc gỗ to, khoét trống rỗng ruột, che kín miệng gỗ bằng sáp ong, chuivào đó.

Đề 4: bài xích Bóp nát trái cam đoạn “Vừa khi đó … mang lại Quốc Toản một trái cam” (Tiếng Việt 2B,

trang 70)


Đáp án: bởi vì Vua thấy Quốc Toản cịn nhỏ tuổi mà sẽ biết lo cho câu hỏi nước phải tha tội và thưởng choquả cam.

Đề 5: bài Người làm đồ đùa đoạn “Dạo này mặt hàng của bác bỏ … cảm động ôm lấy tôi” (Tiếng Việt


(6)

Đáp án: mặt hàng của bác bỏ Nhân dạo này bị ế, có tương đối nhiều đồ chơi mới bởi nhựa xuất hiện

2. Chất vấn đọc hiểu phối hợp kiểm tra phần kỹ năng Tiếng Việt (6 điểm)

Câu 1: Đáp án B (0,5 điểm) M1Câu 2: Đáp án C (0,5 điểm) M1Câu 3: Đáp án B (1 điểm) M3Câu 4: Đáp án B (0,5 điểm) M2Câu 5: Đáp án A.(1 điểm) M1

Câu 6: học sinh tím từ bỏ trái nghĩa đúng yêu thương cầu: nóng – lạnh; yếu đuối – khoẻ; khổng lồ – nhỏ dại (bé);dài – ngắn; thấp - cao (1 điểm) M2

Câu 7: Đáp án "Mùa đông đến, chim én cất cánh tránh rét sống đâu?" hoặc"Mùa đông đến, chimén bay ở đâu tránh rét?" (0,5 điểm) M3

Câu 8: học sinh viết hoa chữ đầu câu (Chiều) với tên riêng rẽ (Bình) với điền dấu chấm hỏivào cuối câu. (1 điểm) M4

Ma tr n ph n ki m tra (Chính t - T p. L m v n)ậ ầ ể ả ậ à ă

TT Ch ủ đề M c 1ứ M c 2ứ M c 3ứ M c 4ứ T ngổ

TN TL TN TL TN TL TN TL


1 Vi t ếchính tả

Sốcâu

1 1

Sốiđ ể

m

4 4

Câusố

1 1

2 Vi t ếv nă

Sốcâu

1 1


Sốiđ ể

m


(7)

số

T ng s câuổ ố 1 1 2

I: Đọc thành giờ đồng hồ ( 1 điểm)

Tiêu chuẩn cho điểm đọc Điểm

Đọc rõ ràng, rành mạch, lưu lại loát 1 điểm

Ngắt nghỉ tương đối đúng những dấu câu, các cụm tự rõ nghĩa. 1 điểm

Đọc diễn cảm 1 điểm

Trả lời đúng câu hỏi của cô giáo nêu 1 điểm

Cộng 4 điểm

Chú ý

- Đọc sai từ 3 đến 6 tiếng trừ 0,25 điểm.

- Ngắt nghỉ tương đối không đúng tự 2 đến 3 vị trí trừ 0,25 điểm.- Giọng hiểu chưa biểu đạt rõ biểu cảm trừ 0,25 điểm.

II: Đọc thầm với làm bài tập (6 điểm) học viên khoanh chuẩn cho điểm như sau.

Câu 1 2 3 4 5

Ý đúng B C B B A

i m

Đ ể 0,5 0,5 1 0,5 1

Câu 6: (1 điểm)Câu 7: (0,5 điểm)

Câu 8: (1 điểm)

II. CHÍNH TẢ (4 điểm)

Bài viết khơng mắc lỗi thiết yếu tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ, đúng đoạn văn: 4 điểm.

- từng lỗi thiết yếu tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; ko viết hoa đúng quy định) từng lỗi trừ 0.2điểm.

- nếu chữ viết không rõ ràng, không đúng về độ cao, khoảng chừng cách, giao diện chữ hoặc trình diễn bẩn,... Bị trừ 1 điểm toàn bài. - Điểm toàn nội dung bài viết trừ không quá 1 điểm.

III. Tập làm văn (6 điểm)

Hs viết được đoạn văn đúng yêu thương cầu, diễn tả mạch lạc, biết sử dụng từ, để câu mang đến diểm tối
đa. Giả dụ hs viết chưa đúng yêu cầu, biểu đạt chưa mạch lạc, không biết dùng từ, đặt câu thì tuỳmức độ nhằm trừ điểm.


(8)

TT Điểm nhân tố Mức điểm

1,5 1 0,5 0

1 Mở bài bác (1 điểm)

2a Thân bài(4 điểm)

Nội dung (1,5 điểm)

2b kĩ năng (1,5 điểm)

2c cảm hứng (1 điểm)

3 Kết bài xích (1 điểm)

4 Chữ viết, thiết yếu tả (0,5 điểm) 5 dùng từ, đặt câu (0,5 điểm) 6 trí tuệ sáng tạo (1 điểm)

Ma tr n đ thi h c kì 2 môn Ti ng Vi t l p 2ậ ế ệ ớ

Mạch kiến thức,kĩ năng


Số câuvà sốđiểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNK

Q TL khácHT KQTN TL khácHT TNKQ TL khácHT TNKQ TL khácHT TNKQ TL khácHT

1. A.Kiến thứctiếng Việt, văn

học ĐTT

Số câu 1 1 1 1 2 2

Số

điểm 0,5 0,5 1 1 1 2

Câu số 7 8 9 10

2. Đọc

a) Đọcthành

tiếng


Số câu 1 1

Số

điểm 3

b) Đọchiểu

Số câu 2 1 1 1 1 3 3

Số

điểm 1 0,5 0,5 1 1 1,5 2,5

Câu số 1,2 3 4 5 6

3. Viết

a) Chínhtả

Số câu 1 1

Số

điểm 2,0 2,0

b) Đoạn,bài
(viết văn)

Số câu 1 1

Số

điểm 8 8

4.Nghe

-nói

Kết đúng theo trong đọc cùng viết chính tả


(9)

Số


Tài liệu liên quan


*
Đề khám nghiệm định kì tiếng Việt giữa học kì 2 môn hiểu 2 1 3
*
de kiem tra cuoi hoc ki 2 mon tieng viet 3 3 1 3
*
De kiem tra giua hoc ki 2 mon Tieng Viet Lop 1 6 1 3
*
de kiem tra nua hoc ki 2- tháng tieng viet 5 6 248 0
*
de kiem tra nua hoc ki 2 tháng tieng viet lop 4 5 792 1
*
Đề soát sổ giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 2- năm học tập 2010-2011 2 1 9
*
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI HK2 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014. 51 958 0
*
Đề soát sổ định kì học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Toàn Thắng, Hưng yên ổn 4 571 0
*
Đề chất vấn cuối học kì 2 môn Toán, giờ Việt lớp hai năm học 2014-2015 ngôi trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh 9 529 2
*
Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp hai năm học 2014-2015 ngôi trường Tiểu học A Khánh Bình Tây, Cà Mau 3 1 3
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(32.32 KB - 9 trang) - tải Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 2 gồm bảng ma trận đề thi theo Thông bốn 22 - Đề số 2 - Đề bình chọn học kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 theo TT 22
Tải bản đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *