Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 sở hữu tưới 50 đề thi học kì 1, bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 4

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, gắng chắc cấu tạo đề thi cũng giống như các dạng bài xích tập thường gặp trong đề thi cuối học tập kì 1 để ôn thi hiệu quả hơn. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của mongkiemthe.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5t 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong các số sau số nào chia hết mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là núm kỉ sản phẩm bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn: ...................................................

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận luôn thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của người mẹ và nhỏ là 57 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) search số bị chia nhỏ nhất trong phép chia gồm thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là thế kỉ trang bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: làm đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé bỏng nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 phát âm là:

A. Tư mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số bự là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tứ góc nhọn, nhì góc tù cùng hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết mang đến 2, 3 với 5, những chữ số phần đông khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một siêu thị trong nhì tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được thấp hơn tháng đồ vật hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng siêu thị đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750


Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng máy nhất shop bán được số mét vải là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng lắp thêm hai siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tứ trăm linh hai nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kgD. 708kg

Câu 3: bác Hồ sinh năm 1980. Chưng Hồ sinh vào cố kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả nhị lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Xem thêm: Fit-Out Là Gì - Thủ Pháp Layering Trong Thiết Kế Nội Thất

Bài 4. Hãy nêu tên những góc có trong hình mẫu vẽ sau:+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn bố trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi bốn năm trăm hai mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào phân chia hết mang đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ đồng hồ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm tự từ bé đến lớn:

a) Theo thiết bị tự từ bé đến lớn: ...................................................................

b) Theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên có .........góc vuông.

Hình mặt có..........góc tù.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều lâu năm 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *