Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 3 cuối học tập kì 2 bao gồm file nghe cùng đáp án phía bên trong bộ Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 vì Tip xuất xắc sưu tầm và đăng tải. Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 bao gồm đáp án bao gồm nhiều dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 lịch trình mới khác biệt được biên tập bám ngay cạnh chương trình đang học giúp học viên lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh đã học hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh có file nghe năm 2022 số 2


Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 – 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart Start năm 2021

I. Đề thi giờ Anh học kì 2 lớp 3 năm 2022

PART 1: LISTENING

Click để nghe

Question 1: Listen và number. (1pt)

*

Question 2: Listen & circle. (1pt)

Question 3: Listen and colour. (1 pt)

Question 4: Listen & draw the lines. (1pt)

Question 5: Listen and complete. (1pt)

PART II: READING & WRITING

Question 6: Read and complete. (1pt)

skating; playing; weather; flying; park;

The (0) weather is fine today. It’s sunny và windy. We are in the (1)……….. …… Mai và Linda are (2)………………….. Kites. Nam, Phong & Tony are (3)……………. Football. Peter & Quan are(4)………………… We are happy in the park.

Question 7: Look at the pictures and circle the right word. (1pt).

Question 8: Read và write. (1pt)

My name’s Mai. I have a lot of pets. This is my cat. It is on the bed. Và that is my dog. It is under the table. I also have two parrots and a rabbit. They are all in the garden.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ "Develop" Trong Từ Điển Lạc Việt, Develop Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

1. Mai has a lot of…………..

2. She has a…………….. It is on the bed.

3. She has a dog. It is ………………..the table.

4. She has two parrots & a rabbit. They are in the………………

Question 9: Read the words and match the pictures. (1pt)

II. Đáp án Đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 3 năm 2022

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and number. (1pt) Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm

a – 3; b – 4; c – 2; d – 1;

Nội dung bài bác nghe

1. Where’s Tony? (Tony sinh hoạt đâu?)

– He’s in the living room. (Anh ấy của phòng khách.)

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

– He’s watching TV. (Anh ấy vẫn xem ti vi)

2. Bởi vì you have any yo-yos? (Bạn có cái yo-yo như thế nào không?)

No, I don’t. I have a robot. (Không, tôi không có. Tôi tất cả một con rô-bốt)

3. Vị you have any cats? (Bạn tất cả con mèo như thế nào không?)

No, I don’t. But I have a dog. (Không, tôi ko có. Tôi bao gồm một con chó)

4. Let’s play a game. (Hãy chơi game nào)

OK. (Được thôi)

Look at the picture. What’s the weather like?. (Hãy nhìn vào bức tranh. Thời tiết như vậy nào?)

It’s rainy. (Trời tất cả mưa)

Well done! (Giỏi lắm)

Question 2: Listen & circle. (1pt) Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm

1 – A; 2 – B; 3 – B; 4 – A;

Question 3: Listen và colour. (1 pt) Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm

1 – green; 2 – red; 3 – blue; 4 – pink;

Question 4: Listen and draw the lines. (1pt) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

1 – D; 2 – A; 3 – C; 4 – B;

Question 5: Listen & complete. (1pt) Mỗi lời giải đúng được 0,25 điểm

1 – six; 2 – two; 3 – One; 4 – skipping;

PART II: READING & WRITING

Question 6: Read và complete. (1pt) Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm

1 – park; 2 – flying; 3 – playing; 4 – skating;

Question 7: Look at the pictures and circle the right word. (1pt). Mỗi lời giải đúng được 0,25 điểm

1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – a;

Question 8: Read & write. (1pt) Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm

1 – pets; 2 – cat; 3 – under; 4 – garden;

Question 9: Read the words and match the pictures. (1pt) Mỗi lời giải đúng được 0,25 điểm

2 – e; 3 – d; 4 – a; 5 – c;

Tải trọn bộ nội dung đề thi, tệp tin nghe mp3 và giải đáp tại đây: Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 có file nghe số 2. Mời các bạn đọc tham khảo thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 3, Đề thi học tập kì 1 lớp 3, … được update liên tục bên trên Tip Hay.


đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3 family and friendsđề thi giờ anh lớp 3 học viên giỏiđề thi tiếng anh lớp 3 năm 2021giải đề thi tiếng anh lớp 3 kì 2ma trận đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *