Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Decide là gì

*
*
*

decide
*

decide /di"said/ hễ từ giải quyết, phân xửto decide a question: xử lý một vấn đềlớn decide against somebody: phân xử ai thua thảm (khiếu nại...)to decide in favour of somebody: phân xử mang đến ai được (kiện) quyết địnhto lớn decide lớn vị something: quyết định có tác dụng chiếc gìto decide against doing something: quyết định không làm cho chiếc gìthat decides me!: một mực rồi! gạn lọc, quyết định chọnto lớn decide between two things: chọn lựa trong hai thứlớn decide on chọn, quyết định chọnshe decided on the green coat: cô ta ra quyết định chọn loại áo choàng màu sắc lục
quyết địnhmeasuring decidephép tắc đo lườnggiải quyếtphân xửquyết địnhdecide on (khổng lồ...): ra quyết định chọnđưa ra quyết định chọn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): decision, indecision, decide, decided, undecided, decisive, indecisive, decidedly, decisively, indecisively


*

*

Xem thêm: Râu Trắng - Băng Hải Tặc

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

decide

Từ điển Collocation

decide verb

ADV. finally We finally decided khổng lồ stay where we were. | sensibly, wisely He decided very wisely to keep his money rather than spkết thúc it.

VERB + DECIDE be able/unable to lớn, can/can"t, could (not) I can"t decide what to lớn vị. | have sầu to, must You will have to decide soon. | try lớn | be difficult to

PREP. against They decided against taking legal action | between It was difficult khổng lồ decide between the various options. | in favour of They decided in favour of reducing the fees. | on/upon We"re still trying to decide on a venue.

PHRASES decide for yourself She should be allowed khổng lồ decide for herself. | the task of deciding sth The committee will have sầu the task of deciding whether more cash should be made available. | to lớn be decided The exact time of the meeting is still to lớn be decided.

Từ điển WordNet


v.

cause khổng lồ decide

This new development finally decided me!

influence or determine

The vote in New Hampshire often decides the outcome of the Presidential election


English Synonym và Antonym Dictionary

decides|decided|decidingsyn.: determine judge resolve sầu settleant.: hesitate pause waver

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *