A developed country has had modern industry,transport, etc. for some time và now bases much of its economy on services:

Bạn đang xem: Developed là gì

Job insecurity seems to lớn be increasing across most of Western Europe, the United States và other parts of the developed world.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


The electronics market here is far more developed than in any other Western country of comparable kích thước.
*

*

*

*

Xem thêm: Trần Nhà Thường Cao Bao Nhiêu, Góc Tư Vấn: Trần Nhà Cao Bao Nhiêu Là Vừa

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *