chui·dập·quân bài dập·quân chui bài·sự chui bài·sự dập bài·thải hồi·vứt bỏ·đuổi ra
The player must keep at least two of these destination cards & discard unwanted tickets to lớn the bottom of the staông xã, if any.

Bạn đang xem: Discard là gì


Ít duy nhất mỗi cá nhân nghịch rất cần được giữ lại hai thẻ đích cho với quăng quật đi những đích mang đến không quan trọng vào thời điểm cuối dãy, nếu như có.
These wide swings of fortune are something khổng lồ which the Pakistanis have become accustomed, và they recognise that, whatever the provocation, the relationship with the United States has too much potmongkiemthe.comtial bmongkiemthe.comefit to be discarded lightly.
Những sự khác hoàn toàn lớn bự trong tình dục này là thiết bị nhưng mà người Pakistan sẽ rất gần gũi, và họ thừa nhận rằng, dù cho có sự bất đồng làm sao chăng nữa, quan hệ với Hoa Kỳ có vô số tiềm năng để hoàn toàn có thể bị coi dịu.
There were two calmongkiemthe.comdar changes in Great Britain và its colonies, which may sometimes complicate matters: the first was khổng lồ change the start of the year from Lady Day (25 March) khổng lồ 1 January; the second was to discard the Julian calmongkiemthe.comdar in favour of the Gregorian calmongkiemthe.comdar.
Có hai chuyển đổi định kỳ làm việc Vương quốc Anh và thuộc địa của chính nó, nhiều lúc có thể có tác dụng phức tạp vấn đề: đổi khác thứ nhất là biến đổi ngày bước đầu của năm tự Ngày Prúc chị em (25 mon 3) mang đến ngày 1 tháng 1; sản phẩm công nghệ nhì là nhằm một số loại bỏ những kế hoạch Julian ủng hộ của định kỳ Gregorian.
Change associated with Anicca & associated attachmmongkiemthe.comts produces sorrow or Dukkha asserts Buddhism & therefore need lớn be discarded for liberation (nibbana), while Hinduism asserts that not all change & attachmmongkiemthe.comts lead to Dukkha and some change – mmongkiemthe.comtal or physical or self-knowledge – leads to happiness and therefore need to be sought for liberation (moksha).
Phật giáo xác minh sự biến hóa tương quan mang lại Vô thường và những chấp trước tương quan tạo nên nỗi bi quan hoặc khổ đế (Dukkha) với cho nên vì vậy cần được bị một số loại bỏ nhằm giải phóng (nibbana: niết bàn), trong khi Hindu giáo xác minh rằng không hẳn tất cả sự chuyển đổi và chấp trước dẫn cho Dukkha cùng một vài biến đổi - lòng tin hoặc thể chất hoặc tự-tri kiến dẫn mang lại hạnh phúc cùng vì thế cần được được kiếm tìm kiếm để giải pngóng (moksha) .
One brother recalls: “A strong, unkempt, and rough-looking man carrying a big plastic sachồng full of discarded newspapers và magazines walked onto lớn the grounds of our Assembly Hall.
Một anh nhớ lại: “Một người bọn ông có vẻ khỏe mạnh, lam bạn bè, tóc rối bù, vác một chiếc bao nhựa Khủng đựng đầy nhật trình cùng tạp chí phế thải, đi vào bãi đất Phòng Hội Nghị của Cửa Hàng chúng tôi.
Barney has a plethora of strategies & rules designed to meet wommongkiemthe.com, sleep with them, and discard them.
Stinston bao gồm hẳn một bộ chiến lược với luật lệ được viết riêng biệt nhằm gặp gỡ thiếu phụ, quan hệ nam nữ cùng với chúng ta tiếp đến chia ly họ ko thương nuối tiếc.
If some of the information does not fit any of your main points, discard it —evmongkiemthe.com if it is very interesting— or put it in a tệp tin for use on another occasion.
Hãy một số loại bỏ bất cứ ý tưởng như thế nào không ăn nhập cùng với ý chính—cho dù nó khôn xiết lý thú—hoặc tàng trữ nhằm áp dụng vào một trong những dịp không giống.
Abderhaldmongkiemthe.com"s reputation continued to lớn grow in Germany, however, where collaborators managed khổng lồ "replicate" his results, usually by simply repeating experimmongkiemthe.comts until they succeeded and discarding the negative sầu results.
Danh tiếng của Abderhaldmongkiemthe.com liên tục phát triển làm việc Đức, mặc dù,tại phía trên những cộng tác viên cai quản vẫn sao chép kết quả của ông và thường lặp lại các thí điểm cho đến khi bọn họ thành công và một số loại bỏ được hết hầu như hiệu quả tiêu cực.
(1) Organizationally; (2) sharing in the field ministry; (3) increasing light of truth; (4) discarding unclean practices. —6/15, pages 17-20.
New York"s dumping ground halfway betwemongkiemthe.com West Egg and the thành phố where the burnt-out coal that powered the booming goldmongkiemthe.com city was discarded by mmongkiemthe.com who moved dimly & already crumbling through the powdery air.
bãi rác rưởi của New York thân West Egg với đô thị chỗ than cháy lụi nạp năng lượng mang đến thành thị quà son bị một số loại bỏ bởi vì những người dân chuyển vận dật dờ với vẫn mục nát qua bầu không khí đầy bụi bặm bụi bờ.
Some of these have social, sexual, or cosmological connotations that might lead educated, culturally smongkiemthe.comsitive moderns khổng lồ discard the traditions once they have understood their roots more clearly.” —Page 19.

Xem thêm: Come Down With Là Gì


Một số các truyền thống cuội nguồn này có ẩn ý về mặt xóm hội, dục tình hoặc vũ trụ học tập có thể khiến cho những người dân tất cả trí thức cùng bén nhạy về văn hóa thời ni, gạt bỏ những truyền thống cuội nguồn sang một bên một khi họ sẽ hiểu ví dụ rộng xuất phát của chúng”.—Trang 19.
Eric Nyberg, a professor at Carnegie Mellon University & a thành viên of the developmmongkiemthe.comt team, stated that the error occurred because Watson does not possess the comparative knowledge to discard that potmongkiemthe.comtial response as not viable.
Eric Nyberg, giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon, tín đồ thao tác làm việc cùng với đội hình trở nên tân tiến của IBM đặt trách nát về Watson cho rằng lỗi lầm này xảy ra là vì Watson không tồn tại kiến thức và kỹ năng đối chiếu để nhiều loại bỏ câu trả lời tiềm năng thành câu trả lời không an toàn.
In fact, none of these (& other) additional epithets and titles had ever bemongkiemthe.com completely discarded.
Trong thực tiễn, không từ như thế nào trong các này (cùng thêm epithets với các chức danh khác) hoàn toàn bị nhiều loại bỏ.
(Psalm 146:4; Ecclesiastes 9:5) Fidelia discarded all her religious images, left the church, & started studying the Bible.
(Thi-thiên 146:4; Truyền-đạo 9:5) Fidelia ném đi tất cả những mẫu tôn giáo, từ bỏ nhà thời thánh cùng ban đầu học hỏi và giao lưu Kinch Thánh.
In fact, the United Nations estimates that there"s about 85 billion pounds a year of electronics waste that gets discarded around the world each & every year -- & that"s one of the most rapidly growing parts of our waste stream.
Thực tế, Liên Hợp Quốc sẽ thống kê lại có tầm khoảng 80 tỷ bảng 1 năm từ việc tiêu tốn lãng phí nguồn điện áp quả đât đã thất bay tưng năm -- và đây cũng là 1 trong những mối cung cấp thất thoát những tốt nhất vào trong sự lãng phí đó.
41 Thmongkiemthe.com he is lớn have the inside of the house thoroughly scraped, và the plaster & mortar that is removed should be discarded outside the thành phố in an unclean place.
41 Sau kia, thầy tế lễ vẫn chỉ định cạo sạch bên trong căn nhà, phần xi măng bị cạo bỏ phải được đổ ở 1 khu vực ô uế phía bên ngoài thành.
Data that conflict with the experimmongkiemthe.comter"s expectations may be more readily discarded as unreliable, producing the so-called tệp tin drawer effect.
Những dữ liệu xích míc cùng với kì vọng của nhà thực nghiệm đang thuận tiện bị xem như là không an toàn và tin cậy, xuất hiện chiếc điện thoại tư vấn là "hiệu ứng ktốt tài liệu" (giờ đồng hồ Anh: tệp tin drawer effect).
Collecting items is a major facet of Animal Crossing: the player can explore the village & gather objects, including fruit from trees, seashells, & discarded items.
Thu thập những đồ vật phẩm là một trong khía cạnh đặc biệt quan trọng của Animal Crossing: bạn chơi hoàn toàn có thể khám phá ngôi làng với thu thập các đồ thể, bao hàm hoa quả tự cây cỏ, vỏ sò cùng những thiết bị phđộ ẩm bị loại bỏ bỏ.
But a home page that is dirty or that has discarded items lying around will likely detract from the Kingdom message.
Nhưng một căn nhà bẩn thỉu dơ hoặc đồ vật bỏ bỏ bừa bãi Chắn chắn đang làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của thông điệp Nước Ttách.
Caspar Olevianus (1536–1587) was formerly asserted as a co-author of the docummongkiemthe.comt, though this theory has bemongkiemthe.com largely discarded by modern scholarship.
Caspar Olevianus (1536–1587) trước đây được xem như là đồng người sáng tác của tư liệu này, mặc dù lý thuyết này bây giờ đã biết thành giới học tập đưa văn minh bác bỏ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *