*

Bạn đang xem: Đồ án tốt nghiệp tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm: Cấu Trúc Before, After, Until, When, While: Theo Sau After Là Gì ?

*

Tốt nghiệp giờ Anh là graduate, phiên âm ˈɡrædʒuət, là được thừa nhận đã đoạt tiêu chuẩn chỉnh qua các bài xích kiểm soát về kỹ năng, trình độ chuyên môn nhiệm vụ sau khi học tập chấm dứt ở 1 ngôi trường, một bậc học.

Tốt nghiệp giờ Anh là graduate, phiên âm /ˈɡrædʒuət/. Tốt nghiệp là được công nhận đã chiếm hữu tiêu chuẩn qua những bài bình chọn về kiến thức và kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ sau khi học tập kết thúc tại 1 trường, một bậc học.

Một số tự vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang lại giỏi nghiệp.

Commencement /kəˈmensmənt/: Lễ vạc bằng.

Valedictorian /vælədɪkˈtɔːriən/: Người đại diện gọi diễn văn uống.


*

Gown /ɡaʊn/: Áo CN.

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng tốt nghiệp.

Podium /ˈpəʊdiəm/: Bục diễn giả.

Graduation pictures /ɡrædʒuˈeɪʃən ˈpɪktʃə/: Hình ảnh kỷ yếu ớt.

Mẫu câu tiếng Anh về tốt nghiệp.

A graduate of law & economics from Moscow State University, he had spent his life in academia.

Tốt nghiệp ngành công cụ và kinh tế trên Đại học tập quốc gia Moscow, ông ấy đã chiếm lĩnh cả đời để theo học tập.

At present the organization has lớn rely on young, inexperienced graduates.

Lúc Này tổ chức cần dựa vào phần lớn sinc viên giỏi nghiệp ttốt, thiếu thốn kinh nghiệm tay nghề.

There are numerous opportunities for young graduates.

Có không hề ít thời cơ cho sinc viên new xuất sắc nghiệp.

Tom has just graduated with first class honours in psychology.

Tom vừa giỏi nghiệp với bằng danh dự hạng tuyệt nhất về tâm lý học.

After he graduated from high school, he joined the army.

Sau khi tốt nghiệp trung học tập, anh ta gia nhập quân team.

The pharmacy college will hold classes for 12 months a year so that its students can graduate in three years .

Trường cao đẳng dược đã tổ chức những lớp học vào 12 tháng 1 năm để sinch viên có thể tốt nghiệp vào ba năm.

Bài viết tốt nghiệp giờ Anh là gì được tổng vừa lòng do cô giáo trung trung tâm tiếng Anh mongkiemthe.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *