Tuy nhiên, thầy cô tận tâm không chỉ huấn luyện để học sinh thi đỗ mà còn dạy họ cách áp dụng kiến thức.

Bạn đang xem: Đỗ đại học tiếng anh là gì


However, conscientious teachers train students not only to pass a test but also to use the knowledge they gain.
Mặc dù với những cản trở như thế, bà thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp ngày 14 tháng 7 năm 1903 ở trường phổ thông tại Nuremberg.
Despite these obstacles, on 14 July 1903 she passed the graduation exam at a Realgymnasium in Nuremberg.
Hối lộ đúng người sẽ giúp người ta thi đỗ, được cấp bằng lái xe, ký được hợp đồng hoặc thắng một vụ kiện.
A bribe to the right person will enable one to pass an exam, get a driver’s license, land a contract, or win a lawsuit.
Mặc dù những thành công này, Cauchy đã chọn một sự nghiệp kỹ thuật, và chuẩn bị cho bản thân thi đỗ vào École Polytechnique.
In spite of these successes, Augustin-Louis chose an engineering career, and prepared himself for the entrance examination to the École Polytechnique.
Anh đã thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp của mình tháng 5 năm 1867 và theo học tại trường Đại học Uppsala, nơi ông bắt đầu vào ngày 13 tháng 9.
He passed his graduation exam in May 1867 and enrolled at the Uppsala University, where he began on 13 September.
Để minh họa: Nếu một học sinh phải làm một bài thi khó nhưng chưa được thầy cô huấn luyện, liệu học sinh đó có thi đỗ không?
To illustrate: If a student at school was asked to take a difficult examination for which the teachers had provided no specific training, would the student pass the test?
Hà Nội, Việt Nam - Cao Thị Phương Huyền, 18 tuổi, thi đỗ đại học và đã tiến thêm một bước để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Xem thêm: Servo Là Gì ? Tại Sao Lại Sử Dụng Nó Trong Truyền Động


Hanoi, Vietnam - For 18-year-old Cao Thi Phuong Huyen, getting accepted to college has taken her one step closer to her dream of becoming a teacher.
Tháng 9 năm 1873, Isaac Levitan thi đỗ vào Trường hội họa, điêu khắc và kiến trúc Moskva nơi anh trai của ông, Avel, cũng đã theo học được hai năm.
In September 1873, Isaac Levitan entered the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture where his older brother Avel had already studied for two years.
Ron đã thi đỗ bằng lái xe trong thế giới Muggle, mặc dù Hermione một mực tin rằng Ron không thể đỗ nếu như không ếm bùa Lú Lẫn lên vị giám khảo.
Ron has also passed his Muggle driving test, despite Hermione"s apparent belief that he could not do so without Confunding the examiner.
Emmy lúc đầu định theo nghề dạy học tiếng Pháp và tiếng Anh sau khi thi đỗ kỳ thi tuyển, nhưng bà đã chuyển sang nghiên cứu toán ở Đại học Erlangen nơi cha bà đang giảng dạy.
She originally planned to teach French and English after passing the required examinations, but instead studied mathematics at the University of Erlangen, where her father lectured.
MG: Và bố cháu bảo với tôi anh ấy rất là lo lắng cho con gái khác với đứa con trai đã thi đỗ cấp hai, con gái anh bận nhiều việc nhà, nên học không được tốt và vẫn chưa được nhận vào trường công lập.
MG: And her dad had told me how afraid he was that unlike the son, who had passed his secondary exams, because of her chores, she"d not done so well and wasn"t in the government school yet.
Các số liệu mới được công bố cho thấy 81 phần trăm học sinh ghi danh đã thi đỗ bài thi đánh giá cuối học kỳ, số học sinh tham dự tăng từ 71 đến 77 phần trăm, và gần 80 phần trăm học sinh đáp ứng được những đòi hỏi về đọc.
Recently released figures show that 81 percent of enrolled students passed the end-of-semester assessment, attendance increased from 71 to 77 percent, and nearly 80 percent of students met reading requirements.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *