Tuy nhiên, thầy cô tận vai trung phong không chỉ là đào tạo để học viên thi đỗ bên cạnh đó dạy dỗ chúng ta cách vận dụng kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: Đỗ đại học tiếng anh là gì


However, conscientious teachers train students not only lớn pass a test but also lớn use the knowledge they gain.
Mặc cho dù cùng với gần như ngăn trở như thế, bà thi đỗ kỳ thi giỏi nghiệp ngày 14 mon 7 năm 1903 sinh sống ngôi trường rộng rãi tại Nuremberg.
Despite these obstacles, on 14 July 1903 she passed the graduation exam at a Realgymnasium in Nuremberg.
Hối lộ đúng fan sẽ giúp đỡ người ta thi đỗ, được cấp bằng tài xế, cam kết được thích hợp đồng hoặc chiến hạ một vụ khiếu nại.
A bribe to lớn the right person will enable one to pass an exam, get a driver’s license, land a contract, or win a lawsuit.
Mặc mặc dù đông đảo thành công này, Cauchy đang lựa chọn 1 sự nghiệp chuyên môn, và sẵn sàng đến phiên bản thân thi đỗ vào École Polytechnique.
In spite of these successes, Augustin-Louis chose an engineering career, và prepared himself for the entrance examination lớn the École Polytechnique.
Anh vẫn thi đỗ kỳ thi xuất sắc nghiệp của mình tháng 5 năm 1867 cùng theo học tập trên trường Đại học Uppsala, nơi ông bắt đầu vào ngày 13 mon 9.
He passed his graduation exam in May 1867 và enrolled at the Uppsala University, where he began on 13 September.
Để minch họa: Nếu một học sinh đề xuất làm một bài thi khó tuy thế chưa được thầy cô đào tạo và giảng dạy, liệu học viên đó tất cả thi đỗ không?
To illustrate: If a student at school was asked to take a difficult examination for which the teachers had provided no specific training, would the student pass the test?
TP Hà Nội, toàn nước - Cao Thị Phương Huyền, 18 tuổi, thi đỗ đại học và đã tiến thêm một bước nhằm thực hiện ước mơ biến thầy giáo.

Xem thêm: Servo Là Gì ? Tại Sao Lại Sử Dụng Nó Trong Truyền Động


Hanoi, Vietphái nam - For 18-year-old Cao Thi Phuong Huyen, getting accepted to college has taken her one step closer to her dream of becoming a teacher.
Tháng 9 năm 1873, Isaac Levitan thi đỗ vào Trường hội họa, điêu khắc cùng phong cách xây dựng Moskva chỗ anh trai của ông, Avel, đã và đang theo học tập được 2 năm.
In September 1873, Isaac Levitan entered the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture where his older brother Avel had already studied for two years.
Ron đã thi đỗ bởi lái xe trong thế giới Muggle, tuy nhiên Hermione nhất quyết có niềm tin rằng Ron quan yếu đỗ nếu không ếm bùa Lú Lẫn lên vị giám khảo.
Ron has also passed his Muggle driving test, despite Hermione"s apparent belief that he could not vị so without Confunding the examiner.
Emmy ban đầu định theo nghề dạy học giờ Pháp và giờ đồng hồ Anh sau thời điểm thi đỗ kỳ thi tuyển chọn, dẫu vậy bà đã chuyển sang nghiên cứu và phân tích tân oán làm việc Đại học tập Erlangene khu vực phụ vương bà đã đào tạo và huấn luyện.
She originally planned lớn teach French & English after passing the required examinations, but instead studied mathematics at the University of Erlanren, where her father lectured.
MG: Và bố con cháu bảo với tôi anh ấy vô cùng lo lắng mang đến đàn bà khác cùng với người con trai đã thi đỗ trung học phổ thông, phụ nữ anh bận những câu hỏi nhà, bắt buộc học ko được tốt cùng vẫn chưa được nhận vào ngôi trường công lập.
MG: And her dad had told me how afraid he was that unlượt thích the son, who had passed his secondary exams, because of her chores, she"d not done so well & wasn"t in the government school yet.
Các số liệu new được chào làng cho biết 8một trong những phần trăm học viên ghi danh vẫn thi đỗ bài thi Reviews cuối học kỳ, số học sinh tham dự tăng trường đoản cú 71 mang đến 77 phần trăm, cùng sát 80 Phần Trăm học viên đáp ứng nhu cầu được phần nhiều yên cầu về đọc.
Recently released figures show that 81 percent of enrolled students passed the end-of-semester assessment, attendance increased from 71 to 77 percent, and nearly 80 percent of students met reading requirements.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *