estimate tức là gì, có mang, các thực hiện và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phân phát âm estimate giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của estimate.

Bạn đang xem: Estimate là gì


Từ điển Anh Việt

estimate

/"estimit - "estimeit/

"estimeit/

* danh từ

sự Đánh Giá, sự ước lượng

con số ước đoán

bản kê Chi phí (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại cồn từ

tiến công giá; ước lượng

estimate

ước chừng, tiến công giá

e. of the number of zeros ước lượng số lượng những không điểm

admissible e. ước chừng chấp nhận được

combined ratio e khoảng chừng tổng hợp dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) ước tính vững

grand-lot e. ước chừng theo gần như lô lớn

invariant e. (thống kê) ước lượng bất biến

minimax e.(thống kê) ước lượng minimac

ordered e. (thống kê) khoảng chừng nhờ vào những thống kê lắp thêm tự

overall e. ước tính đầy đủ

regression e. ước chừng hồi quy

unbiased e. khoảng chừng không chệch

upper e. (giải tích) ước lượng trên


Từ điển Anh Việt - Chulặng ngành

estimate

* gớm tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự cầu lượng

sự mong tính

mong lượng

mong tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự cầu lượng

sự mong tính

ước đoán

cầu lượng

cầu tính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự bắt đầu hằng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 tự.

Xem thêm: " Fit Into Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Fit In Trong Câu Tiếng Anh


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa bé trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ bỏ yêu cầu tìm kiếm vào ô tra cứu tìm với coi những từ bỏ được lưu ý hiện ra bên dưới.lúc con trỏ đang bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời thân các trường đoản cú được lưu ý.Sau đó dìm (một lượt nữa) để thấy chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú buộc phải search vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem những trường đoản cú được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá ngắn thêm bạn sẽ ko nhận thấy từ bỏ bạn muốn tìm kiếm trong danh sách gợi ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra trường đoản cú chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *