1. Giới thiệu: Excel là phần mềm ứng dụng chuyên nghiệp hóa trong việc tạo và xử lý các dạng bảng tính điện tử, bảng chấm công, bảng lương, bảng điểm, có tác dụng kế toán… 2. Khởi động: C1: nhận Start – Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Excel 2010 C2: …

xem tiếp

Bạn đang xem: Excel cơ bản 2010

1. Hàm SUM: Công dụng: cần sử dụng tính tổng cho 1 vùng cell số Cú pháp: SUM(vùng 1, vùng 2, …) 2. Hàm AVERAGE: dùng tính cực hiếm trung bình cộng AVERAGE(vùng 1, vùng 2, …) 3. Hàm MAX: dùng cho trả giá trị lớn nhất trong toàn bộ các số …

xem tiếp

1. Hàm OR: Cú pháp: OR(BTDK1, BTDK2, …) Hàm OR cho ra giá trị đúng (True) khi có tối thiểu một BTDK (biểu thức điều kiện) đúng. Hàm OR chỉ không nên (False) khi tất cả các BTDK số đông sai. Vd: OR(5>3, 4>7)=True OR(5>7, 4>7)=False 2. Hàm AND: AND(BTDK1, BTDK2, …) …

coi tiếp

1. Hàm RANK: dùng để làm xếp hạng, vị sản phẩm công nghệ RANK (Giá trị yêu cầu xếp hạng, Vùng so sánh, phương pháp xếp) Chú ý: Tham số giải pháp xếp sử dụng số 0 hoặc 1 sử dụng số 0 lúc xếp theo thiết bị tự điểm trên cao hạng tuyệt nhất (theo điểm tb) Dùng hàng đầu khi …

xem tiếp

1. Hàm COUNT: dùng đếm tổng số cell bao gồm chứa quý giá số – number. COUNT(Vùng nên đếm) Vd: theo phía dẫn của gia sư 2. Hàm COUNTA: cần sử dụng đếm tổng thể cell gồm chứa quý giá khác rỗng COUNTA(Vùng nên đếm) Vd: theo hd của gv 3. Hàm COUNTIF: …

xem tiếp

1. Hàm VLOOKUP: cần sử dụng dò tìm quý giá trong bảng dò theo cột Cú pháp: VLOOKUP(Trị dò, Bảng dò, vị trí cột đem giá trị, cách dò) Chú ý: tham số bí quyết dò sử dụng số 0 hoặc 1 cần sử dụng số 0 khi trị dò trong bảng tính cùng bảng dò …

coi tiếp

1. Hàm Left: Cú pháp: Left(Chuỗi, Số cam kết tự đề nghị lấy) Hàm Left dùng để đưa một hoặc nhiều ký tự của một chuỗi từ phía trái Vd: Left(“ABCDE”, 2)=AB 2. Hàm Right: Right(Chuỗi, Số ký kết tự phải lấy) Hàm Left dùng để lấy một hoặc nhiều ký tự của …

xem tiếp

1. Định dạng ngày mang đến hệ thống: nhấn Start – Settings – Control panel nhận Double lên nguyên tắc Regional setting – thừa nhận nút Customize – lựa chọn thẻ Date Mục Short date Style: xoá hết, gỏ vào là: dd/MM/yy hoặc dd/MM/yyyy, chấm dứt nhấn Apply – ok 2. Định dạng ngày …

xem tiếp
xem tiếp

Xem thêm: Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Đọc Ngay Để Biết! Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì

1. Cấu trúc bảng tính: Một bảng tính thường chia thành 3 vùng: Vùng tiêu đề – Header(dòng tiêu đề cho các cột) Vùng dữ liệu – Data(vùng chi tiết các dòng dữ liệu) Vùng thống kê – Summary(vùng tính tổng cộng, tb … ở dưới cùng) Chú ý: hv …

coi tiếp

1. Y nghĩa của việc rút trích, lọc dữ liệu: Rút trích dữ liệu là đem ra một phần dữ liệu của bảng tính theo một tốt nhiều đk theo yêu ước thực tế. 2. Lọc dữ liệu: lựa chọn phần bảng tính bắt buộc lọc tài liệu (chọn cả mẫu …

xem tiếp

1. Các dạng vùng điều kiện: 2. Rút trích tài liệu nâng cao: chế tác vùng điều kiện tương thích theo yêu cầu của đề bài bác Chọn vùng bảng tính cần rút dữ liệu Chọn thẻ Data – Advanced, lựa chọn mục Copy to another location. Mục danh mục range: chọn add …

coi tiếp

1. Hàm DSUM: sử dụng tính tổng giá chỉ trị những cell số thỏa vùng điều kiện Dsum(Vùng bảng tính, thương hiệu cột cần tính tổng, Vùng điền kiện) Vd: tính tổng Lcb cho các Tp và gồm Snc >24 2. Hàm DAVERAGE: Tính quý hiếm trung bình cùng theo đk Daverage(Vùng …

coi tiếp
*


Tài liệu tin học tập cơ phiên bản - Windows 7

Tài liệu tin học tập cơ bạn dạng - MS Word 2010

Tài liệu tin học cơ bản - MS Excel

Học Autocad - tài liệu tham khảo

Bài tập có tác dụng thêm khóa huấn luyện Corel

Khóa học Illustrator - bài tập có tác dụng thêm

Thiết kế bối cảnh - kỹ thuật in ấn

Học Photoshop - bài tập có tác dụng thêmTrung tâm tin học tập BẢO NGHIỆP Đào tạo thành tin học kỹ thuật | Tin học mỹ thuật | Tin học ứng dụng Cơ sở 1: 27 đường công nhân 6, Phường đánh Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM cơ sở 2: 168 trằn Thanh Mại, P.Tân tạo ra A, Quận Bình Tân, tphcm
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *