Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ mongkiemthe.com.

Bạn đang xem: Except nghĩa là gì

Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.

Xem thêm: Bao Nhiêu Trường Đại Học Cao Đẳng Ở Cần Thơ Công Lập Và Ngoài Công Lập


Apart from and except for are multi-word prepositions. Apart from can mean either ‘including’ or ‘excluding’: …
We often use except and except for as prepositions khổng lồ mean ‘not including’ or ‘excluding’. They are followed by a noun or noun phrase or a wh-clause. Both except & except for are correct after a noun: …
All money transfers, except for those between members of the same branch, will now be charged a transaction fee.
excepting sth Virtually all new restaurants in the region are smoke không lấy phí, excepting those connected khổng lồ a bar.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *