Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.

Bạn đang xem: Fine là gì

Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


I understood in general what she was talking about, but some of the finer details/points were beyond me.
Copying cash is a federal offense and carries prison terms of up khổng lồ 15 years & up to $5,000 in fines.

Xem thêm: Hiện Nay Thuế Tài Nguyên Có Mức Thuế Cao Nhất Là Bao Nhiêu %?


Bank officers said the decision to pay the fine would not affect its plans khổng lồ pay off the loans within two years.
be subject to/face a fine Employers can face fines và other sanctions for hiring any of the 8 lớn 10 million illegal immigrants who are estimated lớn live sầu in this country.
be fined £100/$75,000, etc. (for sth) Individuals can be charged interest & fined up khổng lồ £1,000 for late submission of their tax return.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *