English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary


*

*

changechangeYour change is the money you get bachồng after paying for something.danh trường đoản cú (change in / khổng lồ something) sự thay đổi hoặc trsống bắt buộc không giống với trước đây; sự chuyển đổi to undergo a complete change đổi khác hoàn toàn a change in the weather sự chuyển đổi thời tiết there has been a change in the programme lịch trình tất cả sự chuyển đổi Government plans lớn make important changes to lớn the tax system cơ quan chính phủ dự định đưa ra những biến đổi đặc trưng vào hệ thống thuế are you for or against change? anh tán thành tốt phản nghịch đối sự gắng đổi? just for a change nhằm cho biết thêm gồm sự biến hóa (đến có vẻ như khác (thường)); nhằm biến đổi một chút ít a change for the better sự biến hóa theo chiều hướng giỏi hơn a change for the worse sự đổi khác theo chiều hướng xấu đi (change of something) sự đổi cái này lấy cái khác; mẫu được dùng vậy mang đến dòng khác a change of air/climate sự chuyển đổi bầu không khí (bằng phương pháp đi nghỉ ngơi đuối chẳng hạn) a change of job sự biến hóa công việc và nghề nghiệp please note my change of address xin đánh dấu sự đổi khác thúc đẩy của tôi the các buổi tiệc nhỏ needs a change of leader đảng này buộc phải đổi khác thủ lĩnh don”t forget khổng lồ take a change of clothes hãy nhớ là sở hữu theo quần áo đổi khác the change of life nlỗi menopause the changes of life đầy đủ nỗi thăng trầm của cuộc sống change of mind (heart) sự chuyển đổi ý kiến, sự đổi khác thái độ a welcome change from town khổng lồ country life một sự chuyển đổi thú vị từ bỏ cuộc sống thành thị sang cuộc sống đời thường nông xã tiền lẻ Can you give me/Have sầu you got change for a five-pound note? anh bao gồm thể/anh có tiền lẻ đổi cho tôi một tờ năm pao? I”ve no small change tôi không có chi phí lẻ tiền vượt hoàn trả (mang lại khách hàng hàng) don”t forget your change! chớ quên chi phí thừa trả lại (change from something khổng lồ something) sự thay đổi trường đoản cú đoàn tàu này quý phái đoàn tàu không giống he had khổng lồ make a quiông xã change at Crewe anh ta đề nghị thay đổi tàu thiệt nkhô nóng sinh hoạt Crewe sự thanh toán bệnh khoán; thị trường chứng khoán thù (ở Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange) (số nhiều) đơn lẻ trường đoản cú rung chuông lớn get no change out of somebody toàn thân ko địch lại được ai (vào cuộc tranh con luận); ko đối đầu nổi ai (trong bài toán buôn bán) (thông tục) không móc được của ai đồ vật gi to ring the changes on a subject lặp đi lặp lại một vấn đề bên dưới hình thức không giống nhau, nnhì đi nhai lại một vấn đề bên dưới phần nhiều bề ngoài khác biệt to lớn take one”s (the) change out of sometoàn thân (thông tục) trả thù airượu cồn trường đoản cú làm cho ai/vật gì trsinh sống đề xuất khác; biến hóa you”ve changed a lot since I last saw you anh đã đổi khác những so với lần trước tôi gặp mặt anh our plans have sầu changed kế hoạch của công ty chúng tôi vẫn thay đổi to change one”s attitude/opinion (mind) biến đổi thái độ/chủ ý an event which changed the course of history một sự khiếu nại thay đổi cái lịch sử dân tộc to change one”s doctor cố kỉnh bác bỏ sĩ lớn change one”s job/address đổi nghề/liên tưởng to lớn change a light bulb thay như là một mẫu bóng đèn to lớn change gear quý phái số (gửi quý phái một trong những không giống trên ô tô để đi nhanh hao hơn hoặc lừ đừ hơn) the ship changed course bé tàu vẫn đổi phía the wind has changed direction gió đang đổi chiều all things change những đồ dùng hầu như thay đổi to lớn change one”s coat cầm áo I must change these trousers – they”ve got oil on them tôi nên cố gắng loại quần này – nó bị dính dầu I”m thinking of changing my car for a bigger one tôi vẫn nghĩ tới việc thay đổi mẫu xe của tôi đem một cái to ra hơn (cần sử dụng với xẻ ngữ số nhiều) (nói đến hai người) điều đình (địa chỉ, nơi…) Can we change seats/Can I change seats with you? Chúng ta thay đổi ghế cho nhau được không? Tôi thay đổi ghế với anh được không? (to change somebody toàn thân / something from something to / into something) (to lớn change somebody / something from A to / inlớn B) (làm cho ai/chiếc gì) gửi trường đoản cú hình hài này thanh lịch sắc thái khác; biến hóa đổi; (khiến cho ai/chiếc gì) gửi trường đoản cú quy trình này lịch sự tiến độ không giống caterpillars change inlớn butterflies or moths bé sâu trở thành bướm hoặc bướm tối the witch changed the prince into lớn a frog mụ phù thủy đổi thay hoàng tử thành bé ếch the traffic lights have sầu changed (from red lớn green) đèn giao thông vận tải vẫn thay đổi (tự đỏ lịch sự xanh) Britain changed lớn a metric system of currency in 1970 Anh quốc đưa quý phái hệ thống tiền tệ thập phân năm 1970 (nói đến trăng) sang trọng tuần trăng mới; sang trọng tuần trăng non when does the moon change? bao giờ lịch sự tuần trăng new, khi nào tất cả trăng non? đổi ra tiền lẻ can you change a five-pound note? ông đổi hộ tờ năm pao ra chi phí lẻ được không ạ? I need to lớn change my dollars into francs tôi phải đổi đô la lịch sự frăng cầm áo quần khổng lồ change the baby vắt tã mang đến đứa bé nhỏ I”ll change và come down at once tôi sẽ cụ xống áo cùng xuống ngay to change for dinner cố áo quần nhằm ăn uống cơm buổi tối go and change out of those damp clothes inlớn something dry đi cầm cố hết áo quần ướt, rồi khoác áo quần thô vào đổi tàu xe we must change at the next station đến ga sau bọn họ sẽ yêu cầu đổi tàu this is where we change from oto to bus đó là địa điểm bọn họ đưa trường đoản cú ô tô quý phái xe cộ búyt all change! mời hồ hết tín đồ xuống xe pháo (tàu)! khổng lồ change the subject bước đầu nói quý phái cthị xã không giống lớn change over from something to lớn something gửi từ cơ chế hoặc vị cụ này quý phái chế độ hoặc vị nắm khác khổng lồ change step điều chỉnh bước đi đến đúng nhịp to change something bachồng inkhổng lồ something trả tiền và dấn số chi phí tương đương với các loại tiền cũ của bản thân mình lớn change back francs into dollars đổi tiền Frăng lấy lại đô la to change back into lớn something túa áo quần ra nhằm mang áo quần đã mang trước kia Can I change baông chồng inkhổng lồ my jeans now? hiện nay tôi có thể gắng áo xống để mặc lại quần trườn được không? to lớn change down lịch sự số thấp hơn (ô tô); về số, xuống số lớn change up lịch sự số cao hơn nữa lớn change colour (xem) colour to lớn change one”s condition (xem) condition to change front thay đổi chiều đổi hướng (trong cuộc ttinh ranh luận…) khổng lồ change hands gửi sang cài đặt của một bạn khác the house has changed hands several times recently vừa mới đây căn nhà vẫn thay đổi chủ nhiều lần to change/swap horses in midstream thế ngựa thân cái lớn change one”s spots làm điều gì trái với bản chất của chính mình khổng lồ change one”s tune đổi khác thái độ to lớn change one”s ways biến hóa biện pháp sống lớn chop & change chuyển đổi chủ kiến liên miên, không có thể hiện thái độ hoàn thành khoát (Tech) đổi, biến đổi sự thay đổi, sự đổi khác // đổi khác, thay đổi đối the signs changesthay đổi lốt c. of base (basis) thay đổi cơ sở; thay đổi cơ số secular c. sự chuyển đổi ngôi trường kỳ /tʃeindʤ/ danh trường đoản cú sự thay đổi, sự biến hóa, sự biến đổi lớn undergo a complete change đổi khác trọn vẹn just for a change nhằm chuyển đổi một chút ít change for the better sự thay đổi tốt hơn change for the worse sự thay đổi xấu đi a change of air sự chuyển đổi không khí, sự chuyển đổi môi trường xung quanh the changes of life mọi nỗi thăng trầm của cuộc sống đời thường change of mind (heart) sự thay đổi chủ kiến, sự thay đổi ý định; sự biến đổi kế hoạch trăng non bộ xống áo sạch sẽ (để tham dự phòng) ((cũng) a change of clothes) chi phí đổi, chi phí lẻ chi phí phú lại (mang đến khách hàng) địa điểm thay đổi tàu xe cộ sự giao dịch thanh toán chứng khoán; Thị phần bệnh khoán (ngơi nghỉ Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange) (số nhiều) bơ vơ từ bỏ rung chuông !change of life (y học) thời kỳ mãn khiếp !khổng lồ get no change out of somebody không địch lại được ai (vào cuộc trực rỡ luận); không tuyên chiến và cạnh tranh nổi ai (vào việc buôn bán) (thông tục) ko móc được của người nào đồ vật gi !khổng lồ ring the changes on a subject lặp đi lặp lại một vụ việc dưới vẻ ngoài không giống nhau, nnhì đi nnhị lại một vụ việc dưới phần nhiều hiệ tượng khác nhau !to lớn take one”s (the) change out of somebody (thông tục) trả thù ai nước ngoài cồn trường đoản cú đổi, cầm cố, biến đổi to change one”s coat thế áo đổi, giao hoán khổng lồ change something for something đổi rước vật gì khổng lồ change places with somebody toàn thân thay đổi khu vực mang đến ai thing changes hands đồ dùng cầm cố tay đổi nhà ( to lớn, into lớn, from) đổi khác, đổi thành thay đổi ra tiền lẻ lớn change a bank-note thay đổi tờ giấy bạc ra chi phí lẻ nội hễ từ bỏ đổi khác, đổi khác all things change phần nhiều vật dụng đông đảo chuyển đổi thanh lịch tuần trăng new, thanh lịch tuần trăng non (trăng) when does the moon change? bao giờ thanh lịch tuần trăng new, bao giờ tất cả trăng non? chũm áo xống I”ll change & come down at once tôi vẫn núm áo xống và xuống tức thì thay đổi tàu xe pháo we must change at the next station mang đến ga sau họ sẽ nên đổi tàu !to change about trsống mặt !to change down trả số, xuống số (ô tô) !lớn change colour (xem) colour !khổng lồ change one”s condition (xem) condition !to change front thay đổi chiều thay đổi phía (vào cuộc tranh con luận…) (thông tục) ráng giầy thay đổi chân nhịp (khi diễu hành theo nhịp trống)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *