And it doesn"t have to be through the ears: this system uses an electrotactile grid on the forehead, so whatever"s in front of the đoạn phim feed, you"re feeling it on your forehead.

Bạn đang xem: Forehead là gì


Nhưng nó ko độc nhất thiết phải qua tai: Hệ thống này thực hiện mạng lưới năng lượng điện xúc tiếp trước trán, bắt buộc bất cứ sản phẩm gì trước ống kính đồ vật xoay bạn sẽ cảm giác nó làm mongkiemthe.comệc trán.
The Welsh Mountain sheep is usually trắng with a White face with no wool on forehead or cheeks & Trắng legs with no wool below the joint.
Những bé chiên núi Wales hay là tất cả mẫu mã gồm màu trắng với cùng 1 khuôn phương diện white color không tồn tại lông bên trên trán hoặc má với chân white color không tồn tại lông dưới.
At that Damongkiemthe.comd runs toward Goliath, takes a stone from his bag, puts it in his sling, & hurls it straight inlớn Goliath’s forehead.
Ngay tiếp nối, Đa-vkhông nhiều chạy cho Gô-li-át, lấy một hòn đá vào túi ra đặt vào dòng trành và nỉm trực tiếp vào trán của hắn.
He searched the scalp above his forehead, located his guest and pinched it between his thumb and forefinger.
Describing them in their heavenly position, Jesus tells us in the book of Revelation: “The throne of God & of the Lamb will be in the thành phố, và his slaves will render him sacred sermongkiemthe.comce; and they will see his face, và his name will be on their foreheads.
Lúc tả vị thế của họ sống trên ttách, Giê-su nói trong sách Khải-huyền: “Ngôi của Đức Chúa Ttách với Chiên Con sẽ sống vào thành; các tôi-tớ Ngài sẽ hầu-hạ Ngài; sẽ được thấy khía cạnh Chúa, với danh Chúa sẽ sống trên trán mình.
19 But Uz·ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+ and during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of Jehovah next lớn the altar of incense.
19 Nhưng U-xi-a, khi ấy vẫn nạm lư hương trên tay để đốt mùi hương, bèn bực tức. + Trong lúc ông nổi giận cùng với những thầy tế lễ thì phong cùi+ nổi bên trên trán ông tức thì trước mặt những thầy tế lễ, kề bên bàn thờ tổ tiên thắp nhang vào nhà Đức Giê-hô-va.
It has a grey coat with a White underside, separated from the grey by a stripe of blachồng, with blachồng stripes where the head attaches to lớn the neông xã, along the nose, và from the eye khổng lồ the mouth & on the forehead.
Nó có cỗ lông color xám cùng với dưới màu trắng bóc biệt vày màu xám do một dải black với các dải đen vị trí đầu bám dính cổ, dọc từ mũi cùng trường đoản cú mắt đến mồm và trán.

Xem thêm:


Head rubbing – the nuzzling of the forehead, face and neông chồng against another lion – appears to be a form of greeting and is seen often after an animal has been apart from others or after a fight or confrontation.
Xoa đầu - sự pnhân từ toái của trán, phương diện và cổ đối với một nhỏ sư tử khác - chắc là là một trong hình thức kính chào hỏi và thường xuyên được thấy được sau thời điểm một loài vật bị tách thoát khỏi bầy không giống hoặc sau một trận chiến hoặc tuyên chiến và cạnh tranh.
When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”) to express his anger at the apostates, only those who have sầu received ‘a mark on the forehead’ will be spared.
Lúc Đức Giê-hô-va cần sử dụng lực lượng hành quyết trường đoản cú ttránh (được bảo hộ vày “sáu người”) nhằm cho thấy sự giận dữ của Ngài so với phần đông kẻ bội đạo, chỉ bao gồm ai tất cả “vệt bên trên trán” bắt đầu tránh khỏi cơn giận đó.
12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the “four winds” of destruction are held bachồng “until after we have sầu sealed the slaves of our God in their foreheads.”
12 Hãy coi câu Kinh-thánh địa điểm Khải-huyền 7:1, 3, gồm nói rằng “bốn phương gió” của sự mongkiemthe.comệc tiêu diệt được đứng vững “cho đến chừng nào bọn họ vẫn đóng góp ấn trên trán các tôi-tớ Đức Chúa Ttách bọn chúng ta”.
In 2007, BBC"s Daryl Easlea labelled the sonic results as "near perfect", "lượt thích a thousand angels kissing you sweetly on the forehead", while Patriông xã McKay of Stylus Magazine wrote, "What distinguishes Rumours—what makes it art—is the contradiction between its cheerful surface & its anguished heart.
Năm 2007, Daryl Easlea từ bỏ BBC sẽ gọi những thành tựu về mặt âm thanh "gần như trả hảo", "cứ nhỏng hàng chục ngàn thiên thần đang đến hôn các bạn lên cánh tay vậy", trong những khi Patriông chồng McKay từ Slant Magazine mongkiemthe.comết "Thđọng làm trông rất nổi bật Rumours – lắp thêm được call là nghệ thuật và thẩm mỹ – kia chính là sự trái lập thân vẻ ngoài vui vẻ với phần đa trái tyên ổn buồn bã của mình.
While ponies exhibit some neoteny with the wide foreheads & small kích cỡ, their body proportions are similar khổng lồ that of an adult horse.
Trong Lúc mọi nhỏ ngựa lùn hiểm thị cùng với trán rộng lớn và form size nhỏ dại, Phần Trăm khung người của bọn chúng là tương tự như nhỏng của một bé ngựa trưởng thành.
+ 8 Hãy buộc chúng bên trên bàn tay như một sự cảnh báo, cùng chúng yêu cầu nlỗi một dải buộc trên trán bằng hữu.
One of the smallest primates, the cotton-top tamarin is easily recognized by the long, Trắng sagittal crest extending from its forehead lớn its shoulders.
trong số những loại linh trưởng nhỏ tuổi tốt nhất, loại này dễ dãi được phân biệt bởi những đỉnh dọc dài white color kéo dãn từ trán cho tới vai.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *