Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự mongkiemthe.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: General director là gì

That is where a commissioner và a director general must lead, & you can give sầu the staff the opportunity to collaborate in that.
He did what he had always intended to do: he did not suspend the former director general; he decided khổng lồ move hyên.
It is then for the director general lớn take account of that guidance in setting price limits in the 1999 periodic review.
The director general judged that the introduction of a midweek draw would be consistent with these duties.
The director general is nội dung khổng lồ receive further information relevant to the preparation of the application for leave sầu.
She says that she seeks endorsement for the principle only, và that all the little detailed questions will be settled by the director general.
However, the director general does not currently have more specific powers over the individual elements of companies" charges.
As currently drafted, clause 50 means that the order will have sầu to lớn specify whether the director general has such a power or not.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: List Of Regions Of Viet Nam Trung Bộ Tiếng Anh Là Gì ? Đọc Ngay Nếu Bạn Chưa Rõ!

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *