I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 7

Tập phù hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
§5.Lũy quá của một trong những hữu tỉ
§6.Lũy vượt của một trong những hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng xác suất thuận
§2.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số vấn đề về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số cùng đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng tuy vậy song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng ba góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Means Là Gì ? Cách Dùng Mean Trong Tiếng Anh Means Là Gì

Trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ cha của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp đều nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành quanh đó trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của vệt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số mức độ vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung tuyến của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất bố đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất ba đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *