the long tube in the body toàn thân of a person or animal, through which food moves during the process of digesting food:

Bạn đang xem: Gut feeling là gì

a strong thread made from an animal"s bowels used, especially in the past, for making musical instruments and sports rackets
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự mongkiemthe.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


a svào belief about someone or something that cannot completely be explained and does not have sầu to lớn be decided by reasoning:
a way of deciding what should be done or what is right, that is based on how someone feels rather than thinking about reasons:
khổng lồ remove the inside parts và contents of a building, usually so that it can be decorated in a completely new way
*

*

*

Xem thêm: Nguyễn Tiến Linh Cao Một Mét Bao Nhiêu, Nguyễn Tiến Linh

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *