(1) đông đảo chất điện li to gan là những axit khỏe mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ bạo phổi như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và phần nhiều các muối.

Bạn đang xem: H2s là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối bột là hợp chất khi chảy trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion cội axit.

(4) Nước cất có chức năng dẫn điện tốt do nước rất có thể phân li ra ion H+ cùng OH-.

Số dìm xét đúng là?

A. 1.

B. 4.

C.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Diệt Virus Trên Máy Tính Windows Tốt Nhất, Những Phần Mềm Diệt Virus Tốt Nhất Hiện Nay

2.

D. 3.


Giải bỏ ra tiết:

(1) đúng.

(2) đúng.

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối năng lượng điện li ra ion NH4+ không phải là ion kim loại.

(4) sai, do nước đựng không dẫn điện

→ Vậy gồm 2 thừa nhận xét đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *