Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự mongkiemthe.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Hand off là gì

He was also recognized as an accurate placekicker & was svào in the tackle, with a powerful hand-off.
Correct answers were worth $100; the drawer could pass on a word & hand-off to lớn a teammate if either he or his teammates were stumped.
Evaluation of resources, both physical & human is essential lớn evaluate hand-off points & potential to lớn create smoother transitions between tasks.
After the hand-off, the aircraft is given a frequency change and begins talking khổng lồ the next controller.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: 10 Tuổi Cao Bao Nhiêu Là Chuẩn, Dinh Dưỡng Phát Triển Chiều Cao Tối Đa Cho Trẻ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *