Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của công ty được dễ dãi và dễ dãi rộng, chúng ta không thể không có kỹ năng về tiếng Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng thế. Sau trên đây, chúng tôi đang tổng đúng theo list từ bỏ vựng giờ anh chăm ngành kế toán - kiểm tân oán mà lại chúng ta giỏi gặp gỡ trong lĩnh vực này, hi vọng chúng để giúp chúng ta dễ ợt thao tác làm việc trong môi trường kế toán- kiểm toán thù bởi giờ Anh dễ dãi rộng.

Bạn đang xem: Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là hồ hết tự vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế toán thù thông dụng duy nhất bây chừ, cùng chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí buộc phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: xây cất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền khía cạnh trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Chechồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả xây dựng cơ phiên bản dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản giữ hễ với chi tiêu ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chờ kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người cài đặt trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Ngulặng giá bán gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vậy định

37. General & administrative expenses: giá cả cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công nỗ lực, biện pháp trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguim giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ nên trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, cam kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssinh sống hữu

71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đã đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản cần thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chính ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký kết quỹ nđính hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ chứng khoán nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế với các khoản buộc phải nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng chuyên ngành khi kế toán thù thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản cần thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: tkhô cứng toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn toán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh hao toán ko cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan mang đến kế tân oán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: giá cả cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo đảm hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá bán gốc

** Các phương pháp vào giờ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngthảo luận mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ cần trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận được + Các khoản chi phí nợ trả mang lại nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu và nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị tkhô nóng lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Diễn Viên Phát La Cao Bao Nhiêu, Bạn Gái Của Diễn Viên Phát La Là Ai

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Trên đó là đa số từ bỏ vựng chăm ngành kế toán được thực hiện những tuyệt nhất ở mỗi công ty.

Để có thể làm giỏi rộng vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán thù, thì ngay lập tức cất cánh giờ đồng hồ các bạn yêu cầu lý thuyết xu hướng cải cách và phát triển vào sự nghiệp của bản thân mình. Mà rất có thể bí quyết tốt cùng công dụng độc nhất cất cánh tiếng là không xong nâng cao kiến thức tương tự như kinh nghiệm tay nghề làm việc của bản thân qua những khóa đào tạo kế toán nghỉ ngơi các trung trọng điểm.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *