Cấu trúc Have to tương đối là phổ cập nó luôn được dùng trong những câu tiếp xúc, có tức thị đề nghị làm điều gì đó. Have sầu to với Must nghĩa nó tương tự nhau mà lại trong không ít trường hòa hợp have sầu khổng lồ cùng must lại có bí quyết áp dụng không giống nhau. Have sầu to lớn chỉ mang ý nghĩa chất vừa yêu cầu, còn must mang tính chất chất đề nghị, cần có tác dụng gì đó.

Bạn đang xem: Have to là gì


*
*
*
*
*
Phân biệt kết cấu have sầu to lớn cùng must

Ví dụ:

Ihave sầu tobrush my teeth three times a day. (Tôi phải đánh răng bố lần một ngày)Imusthave sầu a talk with you about this issue. (Tôi đề nghị thủ thỉ cùng với chúng ta về sự việc này)

Quý Khách cần xem xét đểthể hiện nghĩa vụ, điều đề nghị hoặc Việc cần phải làm nào đó về sau hoặc quá khứ, “must” với “need” ko được áp dụng. Chúng được thay thế sửa chữa bằnghave sầu to.

Ví dụ:

Wemust (need to)buy some groceries. (Chúng ta cần (cần) cài đặt một không nhiều đồ)Wehad tobuy some groceries yesterday. (Hôm qua Cửa Hàng chúng tôi sẽ đề xuất tải một không nhiều đồ)Wewill have tobuy some groceries. (Chúng ta đang đề nghị thiết lập một không nhiều đồ)

Dạng lấp định của “have sầu to” và “must” mang nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

“Must not”thể hiệnsự cnóng đoán, bắt buộc tuân theo dòng gì đó.“Don’t have sầu to”diễn đạt hồ hết nhiệm vụ ko quan trọng, ko bắt buộc yêu cầu làm.

Ví dụ:

Youdon’t have tobuy gift when I invite you over for dinner. (Bạn không cần thiết phải cài đặt quà Khi tôi mời chúng ta qua ăn tối đâu)

Trong ví dụ trên, cồn từ “buy” ko mang nghĩa cnóng đoán, buộc phải nghĩa là bạn có thể cài đặt kim cương hoặc ko mua, chúng ta chỉ việc qua công ty tôi bữa ăn thôi.

Youmustn’tdrink & drive. That’s against the laws. (Cậu ko được uống rượu khi tài xế. Thế là vi phi pháp luật)

Với ví dụ trên, “drink và drive” uống rượu với lái xe trọn vẹn bị cấm bởi vì vi bất hợp pháp phương tiện.

Xem thêm: " Hệ Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ?, 1709, Ngọc Diệp,, 09/10 Văn Bằng 2 Tiếng Anh Là Gì

III. các bài luyện tập cấu trúc Have to

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Yesterday I ________ finish my chemistry project.A. mustB. mustn’tC. had toD. have sầu to2. Susie will ________ wait in line lượt thích everyone else.A. mustB. have toC. has toD. need3. All employees ________ on time for work.A. must beB. mustn’tC. have sầu toD. don’t have to4. We ________ forget khổng lồ take the pork out of the freezer.A. have khổng lồ notB. mustC. mustn’tD. ought to5. If you are under 13 you _____ to get your parents’ permission.A. haveB. mustC. mustn’tD. don’t have sầu to

Bài 2: Điền tự tương thích vào khu vực trống

Your daughter may ________ try on a few different sizes.The lawyer _____ get here as soon as he can.Do you _____ work next weekend?Bicyclists _____ remember to signal when they turn.Susie, you _____ leave sầu your clothes all over the floor lượt thích this.

Đáp án

Bài 1CBACABài 2have sầu tomusthave tomustmusn’t

Qua bài viết về Cấu trúc cùng biện pháp sử dụng Have khổng lồ trong giờ đồng hồ Anh – Ngữ pháp nâng cao, mongkiemthe.com hy vọng bạn cũng có thể gọi về cấu tạo, giải pháp cần sử dụng Have sầu lớn và phương pháp riêng biệt have sầu khổng lồ cùng với must, để áp dụng vào trong bài tập tương tự như thêm một phần kỹ năng cho chính mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *