(especially of things that are not living) being a large distance from top to lớn bottom or a long way above the ground, or having the stated distance from top to lớn bottom:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mongkiemthe.com.

Bạn đang xem: High nghĩa là gì trong tiếng anh?

Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.

Xem thêm: It Will Catch Up Là Gì ? Mở Rộng Các Cụm Động Từ Liên Quan Catch Up Là Gì


We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep và high to talk about area and size: …
a period of extreme excitement or happiness when you feel full of energy, often caused by a feeling of success, or by drugs or alcohol or a religious experience:
We use the nouns length, width, depth và height & the adjectives long, wide, deep và high to talk about area & size: …
We use the nouns length, width, depth and height & the adjectives long, wide, deep and high to talk about area & size: …
(esp. of things that are not living) being a large distance from top lớn bottom or a long way above sầu the ground, or having the stated distance from top to lớn bottom:
Something"s high point is the time when it is the most successful, enjoyable, important, or valuable:
a high degree/percentage/proportion The retìm kiếm evidence all indicates a high degree of customer satisfaction with the hàng hóa.
the times that follow each other when a company, career, investment, etc. is successful and when it is not:
If the changes are khổng lồ be sustainable, they should not merely be imposed upon employees from on high.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *